[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://neutronDag iedereen,

In bijlage een aangevulde Nederlandse vertaling van de debconf-teksten
van neutron. Neutron behoort tot een groep van openstack-pakketten
waarvoor misschien ooit een soort integratieplan voor
po-debconf-bestandenontwikkeld zou kunnen worden (zie:
https://lists.debian.org/debian-i18n/2015/05/msg00014.html), hoewel er
sinds dat bericht daarover geen verder nieuws meer kwam.
Eveneens in bijlage het diff-bestand met de verschillen tussen de
vertaling voor versie neutron_2014.1.3-1_nl.po en versie
neutron_2015.1.0+2015.06.24.git61.bdf194a0e1-3_nl.po

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

# Dutch translation of neutron debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the neutron package.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: neutron\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: neutron@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-02 01:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-29 21:25+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:2001
msgid "Authentication server hostname:"
msgstr "Computernaam van de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:2001
msgid ""
"Please specify the hostname of your Neutron authentication server. Typically "
"this is also the hostname of your OpenStack Identity Service (Keystone)."
msgstr ""
"Vermeld de computernaam van uw authenticatieserver voor Neutron. Meestal is "
"dit ook de computernaam van de OpenStack identiteitsdienst (Keystone)."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:3001
msgid "Authentication server tenant name:"
msgstr "Naam van de clientruimte (tenant) op de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:3001
msgid "Please specify the authentication server tenant name."
msgstr ""
"Geef de naam op van de clientruimte (tenant) op de authenticatieserver."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:4001
msgid "Authentication server username:"
msgstr "Gebruikersnaam op de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:4001
msgid "Please specify the username to use with the authentication server."
msgstr ""
"Vermeld de gebruikersnaam die op de authenticatieserver gebruikt zal worden."

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-common.templates:5001
msgid "Authentication server password:"
msgstr "Wachtwoord op de authenticatieserver:"

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-common.templates:5001
msgid "Please specify the password to use with the authentication server."
msgstr ""
"Vermeld het wachtwoord dat op de authenticatieserver gebruikt zal worden."

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "OpenVSwitch"
msgstr "OpenVSwitch"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "LinuxBridge"
msgstr "LinuxBridge"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "ml2"
msgstr "ml2"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "Brocade"
msgstr "Brocade"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "Nicira"
msgstr "Nicira"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "Midonet"
msgstr "Midonet"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "NEC"
msgstr "NEC"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "Mellanox"
msgstr "Mellanox"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "Hyper-V"
msgstr "Hyper-V"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "RYU"
msgstr "RYU"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "MetaPlugin"
msgstr "MetaPlugin"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "BigSwitch"
msgstr "BigSwitch"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "Cisco"
msgstr "Cisco"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:6001
msgid "PLUMgrid"
msgstr "PLUMgrid"

#. Type: select
#. Description
#: ../neutron-common.templates:6002
msgid "Neutron plugin:"
msgstr "Invoegtoepassing voor Neutron:"

#. Type: select
#. Description
#: ../neutron-common.templates:6002
msgid ""
"Neutron uses a plugin architecture to manage networking. When starting the "
"Neutron server daemon, the configuration file corresponding to the plugin "
"you wish to use needs to be loaded, by giving it as a parameter when "
"starting the neutron-server daemon. Also, the core_plugin directive needs to "
"match. Please select which plugin to use."
msgstr ""
"Neutron gebruikt een architectuur met invoegtoepassingen om de "
"netwerkinrichting te beheren. Wanneer de Neutronserver-achtergronddienst "
"opgestart wordt, moet het instellingenbestand van de invoegtoepassing die u "
"wenst te gebruiken, ingeladen worden. Dit gebeurt door het als parameter te "
"gebruiken van het commando dat de neutronserver-achtergronddienst opstart. "
"Ook de instructie core_plugin moet hiermee overeenstemmen. Selecteer de te "
"gebruiken invoegtoepassing."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-common.templates:7001
msgid "Set up a database for Neutron?"
msgstr "Een database opzetten voor Neutron?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-common.templates:7001
msgid ""
"No database has been set up for Neutron to use. Before continuing, you "
"should make sure you have the following information:"
msgstr ""
"Er is geen enkele database geïnstalleerd voor Neutron. Zorg er voor dat u de "
"volgende informatie bij de hand heeft vooraleer verder te gaan:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-common.templates:7001
msgid ""
" * the type of database that you want to use;\n"
" * the database server hostname (that server must allow TCP connections from "
"this\n"
"   machine);\n"
" * a username and password to access the database."
msgstr ""
" * het soort database dat u wilt gebruiken;\n"
" * de computernaam van de databaseserver (die server moet\n"
"   TCP-verbindingen vanaf deze computer toestaan);\n"
" * een gebruikersnaam en een wachtwoord om toegang te krijgen tot de "
"database."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-common.templates:7001
msgid ""
"If some of these requirements are missing, do not choose this option and run "
"with regular SQLite support."
msgstr ""
"Indien niet aan alle vereisten voldaan is, zou u deze optie niet moeten "
"kiezen en gebruik moeten maken van de reguliere SQLite-ondersteuning."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-common.templates:7001
msgid ""
"You can change this setting later on by running \"dpkg-reconfigure -plow "
"neutron\"."
msgstr ""
"U kunt deze instelling later wijzigen met het commando \"dpkg-reconfigure -"
"plow neutron\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:8001
msgid "IP address of your RabbitMQ host:"
msgstr "IP-adres van uw RabbitMQ-computer:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-common.templates:8001 ../neutron-common.templates:9001
#: ../neutron-common.templates:10001
msgid ""
"In order to interoperate with other components of OpenStack, this package "
"needs to connect to a central RabbitMQ server."
msgstr ""
"Om met andere componenten van OpenStack te kunnen samenwerken, moet dit "
"pakket een verbinding maken met een centrale RabbitMQ-server."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:8001
msgid "Please specify the IP address of that server."
msgstr "Gelieve het IP-adres van die server op te geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:9001
msgid "Username for connection to the RabbitMQ server:"
msgstr "Gebruikersnaam voor de verbinding met de RabbitMQ-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:9001
msgid "Please specify the username used to connect to the RabbitMQ server."
msgstr ""
"Vermeld de gebruikersnaam waarmee verbinding gemaakt wordt met de RabbitMQ-"
"server."

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-common.templates:10001
msgid "Password for connection to the RabbitMQ server:"
msgstr "Wachtwoord voor de verbinding met de RabbitMQ-server:"

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-common.templates:10001
msgid "Please specify the password used to connect to the RabbitMQ server."
msgstr ""
"Geef op welk wachtwoord gebruikt moet worden om verbinding te maken met de "
"RabbitMQ-server."

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:11001
msgid "local"
msgstr "lokaal"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:11001
msgid "gre"
msgstr "gre"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:11001
msgid "vlan"
msgstr "vlan"

#. Type: select
#. Choices
#: ../neutron-common.templates:11001
msgid "none"
msgstr "geen"

#. Type: select
#. Description
#. Translators: a "tenant" in OpenStack world is
#. an entity that contains one or more username/password couples.
#. It's typically the tenant that will be used for billing. Having more than one
#. username/password is very helpful in larger organization.
#. You're advised to either keep "tenant" without translating it
#. or keep it parenthezised. Example for French:
#. locataire ("tenant")
#: ../neutron-common.templates:11002
msgid "Type of network to allocate for tenant networks:"
msgstr "Soort netwerk dat aan pachters(\"tenant\")-netwerken toegekend wordt:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators: a "tenant" in OpenStack world is
#. an entity that contains one or more username/password couples.
#. It's typically the tenant that will be used for billing. Having more than one
#. username/password is very helpful in larger organization.
#. You're advised to either keep "tenant" without translating it
#. or keep it parenthezised. Example for French:
#. locataire ("tenant")
#: ../neutron-common.templates:11002
msgid ""
"The value \"local\" is useful only for single-box testing. In order for "
"tenant networks to provide connectivity between hosts, it is necessary to "
"either choose \"vlan\" and then configure \"network_vlan_ranges\" or to "
"choose \"gre\" and then configure \"tunnel_id_ranges\". Choose \"none\" to "
"disable creation of tenant networks."
msgstr ""
"De waarde \"lokaal\" is alleen zinvol voor een testopstelling op een "
"zelfstandige computer. Opdat pachters(\"tenant\")-netwerken verbindingen tot "
"stand zouden kunnen brengen tussen computers, moet u ofwel \"vlan\" kiezen "
"en dan \"network_vlan_ranges\" instellen, ofwel \"gre\" kiezen en dan "
"\"tunnel_id_ranges\" instellen. Kies \"geen\" om het aanmaken van "
"pachters(\"tenant\")-netwerken uit te schakelen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-common.templates:12001
msgid "Enable tunneling?"
msgstr "Tunneling aanzetten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-common.templates:12001
msgid ""
"Please choose whether support should be activated for GRE networks on the "
"server and agents. This requires kernel support for OVS patch ports and GRE "
"tunneling."
msgstr ""
"Gelieve aan te geven of ondersteuning voor GRE-netwerken moet geactiveerd "
"worden op de server en de intermediairen. Dit vereist kernelondersteuning "
"voor OVS-patch-poorten en GRE-tunneling."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:13001
msgid "Tunnel id ranges:"
msgstr "Gamma van tunnel-id's:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:13001
msgid ""
"Please enter a comma-separated list of <tun_min>:<tun_max> tuples "
"enumerating ranges of GRE tunnel IDs that are available for tenant network "
"allocation if tenant_network_type is \"gre\"."
msgstr ""
"Geef een met komma's gescheiden lijst op van  <tun_min>:<tun_max>-veeltallen "
"als een oplijsting van het gamma van beschikbare GRE-tunnel-ID's die "
"toegewezen kunnen worden aan pachters(\"tenant\")-netwerken als het "
"tenant_network_type \"gre\" is."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:14001
msgid "Local IP address of this hypervisor:"
msgstr "Lokale IP-adres van deze hypervisor:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:14001
msgid "Please enter the local IP address for this hypervisor."
msgstr "Geef het lokale IP-adres op van deze hypervisor."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:15001
msgid "Nova server URL:"
msgstr "URL van de Novaserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:15001
#| msgid "Please specify the IP address of that server."
msgid "Please enter the URL of the Nova server."
msgstr "Gelieve het IP-adres van de Novaserver op te geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:16001
#| msgid "Auth server tenant name:"
msgid "Nova server region name:"
msgstr "Naam van de regio van de Novaserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:16001
#| msgid "Please specify the IP address of that server."
msgid "Please enter the region of the Nova server."
msgstr "Gelieve de regio van de Novaserver op te geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:17001
msgid "Nova admin tenant ID:"
msgstr "ID van de clientruimte (tenant) van de beheerder van Nova:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:17001
msgid ""
"Neutron needs to be able to communicate with Nova through Keystone. "
"Therefore Neutron needs to know the Nova admin tenant ID, username and "
"password."
msgstr ""
"Neutron moet met Nova kunnen communiceren via Keystone. Om die reden moet "
"Neutron de ID van de clientruimte (tenant) van de Nova-beheerder kennen en "
"diens gebruikersnaam en wachtwoord."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:17001
msgid "Please enter the ID of the admin tenant for Nova."
msgstr ""
"Gelieve de ID van de clientruimte (tenant) van de Nova-beheerder in te "
"voeren."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:18001
#| msgid "Auth server username:"
msgid "Neutron administrator username:"
msgstr "Gebruikersnaam van de beheerder van Neutron:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates:18001
#| msgid "Please specify the username to use with the authentication server."
msgid "Please enter the username of the Nova administrator."
msgstr "Gelieve de gebruikersnaam van de Nova-beheerder in te voeren."

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-common.templates:19001
msgid "Nova administrator password:"
msgstr "Wachtwoord van de Nova-beheerder:"

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-common.templates:19001
#| msgid "Please specify the password to use with the authentication server."
msgid "Please enter the password of the Nova administrator."
msgstr "Gelieve het wachtwoord van de Nova-beheerder in te voeren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-server.templates:2001
msgid "Register Neutron in the Keystone endpoint catalog?"
msgstr "Neutron opnemen in de catalogus van Keystone-toegangspunten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-server.templates:2001
msgid ""
"Each OpenStack service (each API) should be registered in order to be "
"accessible. This is done using \"keystone service-create\" and \"keystone "
"endpoint-create\". This can be done automatically now."
msgstr ""
"Elke dienst van OpenStack (elke API) moet geregistreerd staan om "
"toegankelijk te zijn. Dit gebeurt met de opdrachten \"keystone service-create"
"\" en \"keystone endpoint-create\". Dit kan nu automatisch uitgevoerd worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-server.templates:2001
msgid ""
"Note that you will need to have an up and running Keystone server on which "
"to connect using the Keystone authentication token."
msgstr ""
"Merk op dat u een functionerende Keystone-server moet hebben, waarmee u "
"verbinding kunt maken met behulp van het legitimatiebewijs voor Keystone."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-server.templates:3001
msgid "Keystone server IP address:"
msgstr "IP-adres van de Keystone-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-server.templates:3001
msgid ""
"Please enter the IP address of the Keystone server, so that neutron-api can "
"contact Keystone to do the Neutron service and endpoint creation."
msgstr ""
"Gelieve het IP-adres van de Keystone-server op te geven, zodat neutron-api "
"Keystone kan contacteren om de Neutrondienst en het toegangspunt aan te "
"maken."

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-server.templates:4001
msgid "Keystone authentication token:"
msgstr "Legitimatiebewijs voor Keystone:"

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-server.templates:4001
msgid ""
"To configure its endpoint in Keystone, neutron-server needs the Keystone "
"auth token."
msgstr ""
"Om zijn toegangspunt in Keystone te kunnen aanmaken, heeft neutron-server "
"het legitimatiebewijs voor Keystone nodig."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-server.templates:5001
msgid "Neutron endpoint IP address:"
msgstr "IP-adres van het toegangspunt van Neutron:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-server.templates:5001
msgid "Please enter the IP address that will be used to contact Neutron."
msgstr "Geef op welk IP-adres gebruikt zal worden om Neutron te contacteren."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-server.templates:5001
msgid ""
"This IP address should be accessible from the clients that will use this "
"service, so if you are installing a public cloud, this should be a public IP "
"address."
msgstr ""
"Dit IP-adres moet bereikbaar zijn voor de clients die gebruik zullen maken "
"van deze dienst. Dus indien u een publieke cloud opzet, moet het een publiek "
"IP-adres zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-server.templates:6001
msgid "Name of the region to register:"
msgstr "Naam van de registratieregio:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-server.templates:6001
msgid ""
"OpenStack supports using availability zones, with each region representing a "
"location. Please enter the zone that you wish to use when registering the "
"endpoint."
msgstr ""
"Openstack ondersteunt het gebruik van zones van beschikbaarheid, waarbij "
"elke regio een locatie vertegenwoordigt. Geef aan welke zone u wenst te "
"gebruiken bij het registreren van het toegangspunt."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:2001
msgid "Auth server hostname:"
msgstr "Computernaam van de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:2001
msgid ""
"Please specify the URL of your Neutron authentication server. Typically this "
"is also the URL of your OpenStack Identity Service (Keystone)."
msgstr ""
"Specificeer de URL van de Neutron-authenticatieserver. Meestal is dit ook de "
"URL van de OpenStack-identiteitsdienst (Keystone)."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:3001
msgid "Auth server tenant name:"
msgstr "Naam van de clientruimte (tenant) op de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:4001
msgid "Auth server username:"
msgstr "Gebruikersnaam op de authenticatieserver:"

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:5001
msgid "Auth server password:"
msgstr "Wachtwoord op de authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:6001
msgid "Name of the region to be used by the metadata server:"
msgstr "Naam van de door de metadata-server te gebruiken regio:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:6001
msgid ""
"Openstack can be used using availability zones, with each region "
"representing a location. Please enter the zone that the metadata server "
"should use."
msgstr ""
"Openstack kent het gebruik van zones van beschikbaarheid, waarbij elke regio "
"een locatie vertegenwoordigt. Geef aan welke zone de metadataserver moet "
"gebruiken."

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:7001
msgid "Metadata proxy shared secret:"
msgstr "Met de proxy voor metagegevens gedeeld geheim:"

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:7001
msgid ""
"VM instances using Neutron to handle networking retrieve their metadata "
"through the Neutron metadata agent, which serves as a proxy to the Nova "
"metadata REST API server."
msgstr ""
"VM-realisaties die Neutron gebruiken om hun netwerkomgeving te beheren, "
"halen hun metagegevens op via de agent voor metagegevens van Neutron die "
"dienst doet als een proxy voor de REST API server voor metagegevens van Nova."

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:7001
msgid ""
"Please enter the password that should be used to protect communications "
"between the Neutron metadata proxy agent and the Nova metadata server. The "
"same shared password should be used when setting up the nova-common package."
msgstr ""
"Gelieve het wachtwoord in te voeren dat gebruikt moet worden om de "
"communicatie te beveiligen tussen de proxy-agent voor metagegevens van "
"Neutron en de server voor metagegevens van Nova. Hetzelfde gedeelde "
"wachtwoord moet gebruikt worden bij het instellen van het pakket nova-common."

#~ msgid "ml2/ml2_conf.ini"
#~ msgstr "ml2/ml2_conf.ini"
--- projecten/vertaal/debconf/neutron_2014.1.3-1_nl.po	2014-10-21 14:49:54.000000000 +0200
+++ projecten/vertaal/debconf/neutron_2015.1.0+2015.06.24.git61.bdf194a0e1-3_nl.po	2015-08-29 21:25:51.353152185 +0200
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Dutch translation of neutron debconf templates.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the neutron package.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: neutron\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: neutron@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-10-13 04:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-08 15:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-02 01:45+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-08-29 21:25+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -16,6 +16,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -135,12 +136,6 @@
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../neutron-common.templates:6001
-msgid "ml2/ml2_conf.ini"
-msgstr "ml2/ml2_conf.ini"
-
-#. Type: select
-#. Choices
-#: ../neutron-common.templates:6001
 msgid "MetaPlugin"
 msgstr "MetaPlugin"
 
@@ -351,8 +346,8 @@
 "zelfstandige computer. Opdat pachters(\"tenant\")-netwerken verbindingen tot "
 "stand zouden kunnen brengen tussen computers, moet u ofwel \"vlan\" kiezen "
 "en dan \"network_vlan_ranges\" instellen, ofwel \"gre\" kiezen en dan "
-"\"tunnel_id_ranges\" instellen. Kies \"geen\" om het aanmaken van pachters"
-"(\"tenant\")-netwerken uit te schakelen."
+"\"tunnel_id_ranges\" instellen. Kies \"geen\" om het aanmaken van "
+"pachters(\"tenant\")-netwerken uit te schakelen."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -403,6 +398,86 @@
 msgid "Please enter the local IP address for this hypervisor."
 msgstr "Geef het lokale IP-adres op van deze hypervisor."
 
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../neutron-common.templates:15001
+msgid "Nova server URL:"
+msgstr "URL van de Novaserver:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../neutron-common.templates:15001
+#| msgid "Please specify the IP address of that server."
+msgid "Please enter the URL of the Nova server."
+msgstr "Gelieve het IP-adres van de Novaserver op te geven."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../neutron-common.templates:16001
+#| msgid "Auth server tenant name:"
+msgid "Nova server region name:"
+msgstr "Naam van de regio van de Novaserver:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../neutron-common.templates:16001
+#| msgid "Please specify the IP address of that server."
+msgid "Please enter the region of the Nova server."
+msgstr "Gelieve de regio van de Novaserver op te geven."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../neutron-common.templates:17001
+msgid "Nova admin tenant ID:"
+msgstr "ID van de clientruimte (tenant) van de beheerder van Nova:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../neutron-common.templates:17001
+msgid ""
+"Neutron needs to be able to communicate with Nova through Keystone. "
+"Therefore Neutron needs to know the Nova admin tenant ID, username and "
+"password."
+msgstr ""
+"Neutron moet met Nova kunnen communiceren via Keystone. Om die reden moet "
+"Neutron de ID van de clientruimte (tenant) van de Nova-beheerder kennen en "
+"diens gebruikersnaam en wachtwoord."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../neutron-common.templates:17001
+msgid "Please enter the ID of the admin tenant for Nova."
+msgstr ""
+"Gelieve de ID van de clientruimte (tenant) van de Nova-beheerder in te "
+"voeren."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../neutron-common.templates:18001
+#| msgid "Auth server username:"
+msgid "Neutron administrator username:"
+msgstr "Gebruikersnaam van de beheerder van Neutron:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../neutron-common.templates:18001
+#| msgid "Please specify the username to use with the authentication server."
+msgid "Please enter the username of the Nova administrator."
+msgstr "Gelieve de gebruikersnaam van de Nova-beheerder in te voeren."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../neutron-common.templates:19001
+msgid "Nova administrator password:"
+msgstr "Wachtwoord van de Nova-beheerder:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../neutron-common.templates:19001
+#| msgid "Please specify the password to use with the authentication server."
+msgid "Please enter the password of the Nova administrator."
+msgstr "Gelieve het wachtwoord van de Nova-beheerder in te voeren."
+
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../neutron-server.templates:2001
@@ -557,3 +632,37 @@
 "Openstack kent het gebruik van zones van beschikbaarheid, waarbij elke regio "
 "een locatie vertegenwoordigt. Geef aan welke zone de metadataserver moet "
 "gebruiken."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../neutron-metadata-agent.templates:7001
+msgid "Metadata proxy shared secret:"
+msgstr "Met de proxy voor metagegevens gedeeld geheim:"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../neutron-metadata-agent.templates:7001
+msgid ""
+"VM instances using Neutron to handle networking retrieve their metadata "
+"through the Neutron metadata agent, which serves as a proxy to the Nova "
+"metadata REST API server."
+msgstr ""
+"VM-realisaties die Neutron gebruiken om hun netwerkomgeving te beheren, "
+"halen hun metagegevens op via de agent voor metagegevens van Neutron die "
+"dienst doet als een proxy voor de REST API server voor metagegevens van Nova."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../neutron-metadata-agent.templates:7001
+msgid ""
+"Please enter the password that should be used to protect communications "
+"between the Neutron metadata proxy agent and the Nova metadata server. The "
+"same shared password should be used when setting up the nova-common package."
+msgstr ""
+"Gelieve het wachtwoord in te voeren dat gebruikt moet worden om de "
+"communicatie te beveiligen tussen de proxy-agent voor metagegevens van "
+"Neutron en de server voor metagegevens van Nova. Hetzelfde gedeelde "
+"wachtwoord moet gebruikt worden bij het instellen van het pakket nova-common."
+
+#~ msgid "ml2/ml2_conf.ini"
+#~ msgstr "ml2/ml2_conf.ini"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: