[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://ejabberdFrans Spiesschaert schreef op wo 05-08-2015 om 22:50 [+0200]:
> Dag iedereen,
> 
> In bijlage een bijgewerkte versie van de debconf-teksten voor ejabberd.
> Tevens ook een diff met de verschillen met de vorige versie.
> 
> Gezien de deadline van Christian
> (https://lists.debian.org/debian-i18n/2015/08/msg00013.html) neem ik me
> voor om de vertaling nog deze avond als een bugrapport in te dienen bij
> de pakketbeheerder. Mijn excuses voor het niet respecteren van een
> aanvaardbare reviewperiode. Dit hoeft echter geen beletsel te zijn voor
> het signaleren van fouten in of mogelijke verbeteringen aan de
> vertaling. In voorkomend geval pas ik die alsnog toe en stuur ik een
> verbeterde vertaling als nieuw bugrapport op.
> 

Ik gebruikte blijkbaar een verouderd template, opgehaald vanaf
https://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/nl, in plaats van
het nieuwe dat als bijlage bij
https://lists.debian.org/debian-i18n/2015/07/msg00006.html te vinden is.
In bijlage de vertaling van de debconf-teksten van het nieuwe template.

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

# Dutch translation of ejabberd debconf templates.
# Copyright (C) 2006-2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the ejabberd package.
# Sander Devrieze <s.devrieze@pandora.be>, 2006.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ejabberd 2.1.9-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ejabberd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-07-22 19:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-05 23:27+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Host name for this Jabber server:"
msgstr "Computernaam van deze Jabber-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Please enter the host name of this Jabber server (lowercase)."
msgstr "Voer de computernaam in van deze Jabber-server (in kleine letters)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Jabber server administrator username:"
msgstr "Gebruikersnaam van de beheerder van de Jabber-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please provide the name of an account to administrate the ejabberd server. "
"After the installation of ejabberd you can use this account to log in with "
"any Jabber client to do administrative tasks or go to http://";
"${hostname}:5280/admin/ and log in with this account to enter the admin "
"interface."
msgstr ""
"Geef de naam op van een account om de ejabberd-server te beheren. Na de "
"installatie van ejabberd kunt u dit account gebruiken om u met om het even "
"welke Jabber-client aan te melden en beheerstaken uit te voeren. U kunt ook "
"naar http://${computernaam}:5280/admin/ surfen en u daar aanmelden met dit "
"account om naar de beheerdersinterface gaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"You only need to enter the username part here (such as ${user}), but the "
"full Jabber ID (such as ${user}@${hostname}) is required to access the "
"ejabberd web interface."
msgstr ""
"U dient hier enkel het onderdeel gebruiksnaam (zoals ${gebruiker}) in te "
"voeren. Het volledige Jabber-ID (zoals ${gebruiker}@${computernaam) is "
"evenwel vereist om toegang te krijgen tot de webinterface van ejabberd."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please leave this field empty if you don't want to create an administrator "
"account automatically."
msgstr ""
"Laat dit veld leeg als u niet automatisch een beheerdersaccount wilt "
"aanmaken."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Jabber server administrator password:"
msgstr "Wachtwoord voor de beheerder van de Jabber-server:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please enter the password for the administrative user."
msgstr "Voer het wachtwoord in voor de beheerder."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "Voer ter controle het wachtwoord nogmaals in:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please enter the same administrator password again to verify that you have "
"typed it correctly."
msgstr ""
"Gelieve hetzelfde beheerderswachtwoord nogmaals in te voeren om te "
"verifiëren dat u het correct intypte."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Password input error"
msgstr "Fout bij het invoeren van het wachtwoord"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "De twee ingevoerde wachtwoorden komen niet overeen. Probeer opnieuw."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Invalid administrator account username"
msgstr "Ongeldige gebruikersnaam voor het beheerdersaccount"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"The username you have typed contains forbidden characters. Please respect "
"the  JID syntax (http://tools.ietf.org/html/rfc6122#appendix-A.5). If you "
"used a full JID (e.g. user@hostname), you have to use the same host name you "
"typed into the host name configuration step."
msgstr ""
"De gebruikersnaam die u typte bevat ongeldige tekens. Gelieve de syntaxis "
"van JID (http://tools.ietf.org/html/rfc6122#appendix-A.5) te respecteren. "
"Indien u een volledig JID (bijvoorbeeld gebruiker@computernaam) gebruikte, "
"dient u dezelfde computernaam te gebruiken als die welke u tijdens het "
"configureren van de computernaam invoerde."

#~ msgid "The username of an admin account for ejabberd:"
#~ msgstr "De gebruikersnaam van een beheerdersaccount voor ejabberd:"

#~ msgid "The password for the admin account:"
#~ msgstr "Wachtwoord voor het beheerdersaccount:"

#~ msgid "The password for the admin account again for verification:"
#~ msgstr "Nogmaals het wachtwoord voor het beheerdersaccount ter controle:"

#~ msgid ""
#~ "Please reenter the password for the administrative user for verification."
#~ msgstr "Voer het wachtwoord voor de beheerder nogmaals in ter controle."

#~ msgid "The passwords do not match!"
#~ msgstr "De wachtwoorden komen niet overeen!"

#~| msgid "The username of an admin account for ejabberd:"
#~ msgid "The username of the admin account is invalid!"
#~ msgstr "De gebruikersnaam van het beheerdersaccount is ongeldig!"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: