[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://ejabberdDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van de debconf-teksten voor ejabberd.
Tevens ook een diff met de verschillen met de vorige versie.

Gezien de deadline van Christian
(https://lists.debian.org/debian-i18n/2015/08/msg00013.html) neem ik me
voor om de vertaling nog deze avond als een bugrapport in te dienen bij
de pakketbeheerder. Mijn excuses voor het niet respecteren van een
aanvaardbare reviewperiode. Dit hoeft echter geen beletsel te zijn voor
het signaleren van fouten in of mogelijke verbeteringen aan de
vertaling. In voorkomend geval pas ik die alsnog toe en stuur ik een
verbeterde vertaling als nieuw bugrapport op.

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

# Dutch translation of ejabberd debconf templates.
# Copyright (C) 2006-2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the ejabberd package.
# Sander Devrieze <s.devrieze@pandora.be>, 2006.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ejabberd 2.1.9-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ejabberd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-21 20:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-05 22:31+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "The name of the host ejabberd will serve:"
msgstr "Naam van de computer die ejabberd moet aanbieden::"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Please enter the hostname of your Jabber server (in lowercase)."
msgstr "Voer de computernaam in van uw Jabber-server (in kleine letters)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "The username of an admin account for ejabberd:"
msgstr "De gebruikersnaam van een beheerdersaccount voor ejabberd:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please provide the name of an account to administrate the ejabberd server. "
"After the installation of ejabberd you can use this account to log in with "
"any Jabber client to do administrative tasks or go to http://";
"${hostname}:5280/admin/ and log in with this account to enter the admin "
"interface. Enter the username part here (e.g. ${user}), but use the full "
"Jabber ID (e.g. ${user}@${hostname}) to log into ejabberd web interface; "
"otherwise it will fail."
msgstr ""
"Geef de naam op van een account om de ejabberd-server te beheren. Na de "
"installatie van ejabberd kunt u met dit account in elke Jabber-client of op "
"http://${hostname}:5280/admin/ beheerderstaken uitvoeren. Voer hier enkel "
"het onderdeel gebruiksnaam (bv. ${gebruiker}) in. Gebruik evenwel het "
"volledige Jabber-ID (bv. ${gebruiker}@${computernaam) om in te loggen op de "
"webinterface van ejabberd, anders lukt dit daar niet."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Leave empty if you don't want to create an admin account automatically."
msgstr ""
"Voer niets in als u niet automatisch een beheerdersaccount wilt aanmaken."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "The password for the admin account:"
msgstr "Wachtwoord voor het beheerdersaccount:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the password for the administrative user."
msgstr "Voer het wachtwoord in voor de beheerder."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "The password for the admin account again for verification:"
msgstr "Nogmaals het wachtwoord voor het beheerdersaccount ter controle:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please reenter the password for the administrative user for verification."
msgstr "Voer het wachtwoord voor de beheerder nogmaals in ter controle."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "The passwords do not match!"
msgstr "De wachtwoorden komen niet overeen!"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "The passwords you have typed do not match. Please try again."
msgstr "De ingevoerde wachtwoorden komen niet overeen. Probeer opnieuw."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
#| msgid "The username of an admin account for ejabberd:"
msgid "The username of the admin account is invalid!"
msgstr "De gebruikersnaam van het beheerdersaccount is ongeldig!"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The username you have typed contains forbidden characters. Please respect "
"the  JID syntax (http://tools.ietf.org/html/rfc6122#appendix-A.5). If you "
"used a full JID (e.g. user@hostname), you have to use the same hostname you "
"typed into the hostname configuration step."
msgstr ""
"De gebruikersnaam die u typte bevat ongeldige tekens. Gelieve de syntaxis "
"van JID (http://tools.ietf.org/html/rfc6122#appendix-A.5) te respecteren. "
"Indien u een volledig JID (bijvoorbeeld gebruiker@computernaam) gebruikte, "
"dient u dezelfde computernaam te gebruiken als die welke u tijdens het "
"configureren invoerde."
--- ejabberd_15.03-1_nl.po	2015-08-05 21:40:56.262559406 +0200
+++ ejabberd_15.03-1_bijgewerkt_nl.po	2015-08-05 22:31:08.441374648 +0200
@@ -3,37 +3,40 @@
 # This file is distributed under the same license as the ejabberd package.
 # Sander Devrieze <s.devrieze@pandora.be>, 2006.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ejabberd 2.1.9-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ejabberd@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-04-21 20:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-27 10:54+0100\n"
-"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
-"Language-Team:  <nl@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-08-05 22:31+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:1001
 msgid "The name of the host ejabberd will serve:"
-msgstr "Naam van de computer die ejabberd moet aanbieden:"
+msgstr "Naam van de computer die ejabberd moet aanbieden::"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:1001
 msgid "Please enter the hostname of your Jabber server (in lowercase)."
-msgstr "Wat is de computernaam van uw Jabber-server (in kleine letters)?"
+msgstr "Voer de computernaam in van uw Jabber-server (in kleine letters)."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:2001
 msgid "The username of an admin account for ejabberd:"
-msgstr "Naam van een beheerdersaccount voor ejabberd:"
+msgstr "De gebruikersnaam van een beheerdersaccount voor ejabberd:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -47,12 +50,12 @@
 "Jabber ID (e.g. ${user}@${hostname}) to log into ejabberd web interface; "
 "otherwise it will fail."
 msgstr ""
-"Geef de naam op van een account om ejabberd te beheren. Na de installatie "
-"van ejabberd kunt u met deze account in elke Jabber-client of op http://";
-"${hostname}:5280/admin/ beheerderstaken uitvoeren. Geeft hier alleen het "
-"gebruiksnaam-deel op (bv. ${user}), maar gebruik het volledige Jabber-ID "
-"(bv. ${user}@${hostname) om in te loggen op de webinterface van ejabberd, "
-"anders zal dit mislukken."
+"Geef de naam op van een account om de ejabberd-server te beheren. Na de "
+"installatie van ejabberd kunt u met dit account in elke Jabber-client of op "
+"http://${hostname}:5280/admin/ beheerderstaken uitvoeren. Voer hier enkel "
+"het onderdeel gebruiksnaam (bv. ${gebruiker}) in. Gebruik evenwel het "
+"volledige Jabber-ID (bv. ${gebruiker}@${computernaam) om in te loggen op de "
+"webinterface van ejabberd, anders lukt dit daar niet."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -65,7 +68,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:3001
 msgid "The password for the admin account:"
-msgstr "Wachtwoord voor de beheerdersaccount:"
+msgstr "Wachtwoord voor het beheerdersaccount:"
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -77,7 +80,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:4001
 msgid "The password for the admin account again for verification:"
-msgstr "Nogmaals het wachtwoord voor de beheerdersaccount ter controle:"
+msgstr "Nogmaals het wachtwoord voor het beheerdersaccount ter controle:"
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -101,10 +104,9 @@
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../templates:6001
-#, fuzzy
 #| msgid "The username of an admin account for ejabberd:"
 msgid "The username of the admin account is invalid!"
-msgstr "Naam van een beheerdersaccount voor ejabberd:"
+msgstr "De gebruikersnaam van het beheerdersaccount is ongeldig!"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -115,3 +117,8 @@
 "used a full JID (e.g. user@hostname), you have to use the same hostname you "
 "typed into the hostname configuration step."
 msgstr ""
+"De gebruikersnaam die u typte bevat ongeldige tekens. Gelieve de syntaxis "
+"van JID (http://tools.ietf.org/html/rfc6122#appendix-A.5) te respecteren. "
+"Indien u een volledig JID (bijvoorbeeld gebruiker@computernaam) gebruikte, "
+"dient u dezelfde computernaam te gebruiken als die welke u tijdens het "
+"configureren invoerde."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: