[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://po/sublevel3/nl.poDag Paul,
Dank je voor het nalezen van de vertaling. Ze kon blijkbaar een revisie
gebruiken.

Paul Gevers schreef op di 16-06-2015 om 22:39 [+0200]:
> Hoi Frans,
> 
> On 16-06-15 22:29, Frans Spiesschaert wrote:
> > #. Type: note
> > #. Description
> > @@ -466,6 +465,12 @@
> > "please try your installation again without using UNetbootin before reporting "
> > "issues."
> > msgstr ""
> > +"Het ziet er naar uit dat uw installatiemedium gegenereerd werd door "
> > +"UNetbootin. UNetbootin wordt geregeld gekoppeld aan moeilijk of niet te "
> > +"reproduceren probleemrapporten van gebruikers. Indien u problemen ervaart "
> > +"bij het gebruik van dit installatiemedium, gelieve dan eerst de installatie "
> > +"opnieuw te proberen zonder UNetbootin te gebruiken vooraleer eventuele "
> > +"problemen te signaleren."
> 
> Ik vind "vooraleer" een vreemd woord (Vlaams misschien?).
Wellicht vooral ouderwets
(https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/ouderwets-taalgebruik). Blijkbaar
heeft mijn leeftijd mij parten gespeeld :-(
> Misschien
> beter "voordat u"? En ik denk dat het "rapporteren" moet zijn in plaats
> van signaleren.
2x akkoord.
> 
> > #. Type: note
> > #. Description
> > @@ -475,6 +480,8 @@
> > "The installation guide contains more information on how to create a USB "
> > "installation medium directly without UNetbootin."
> > msgstr ""
> > +"De installatiehandleiding bevat meer informatie over hoe U onmiddellijk een "
> > +"USB-installatiemedium kunt aanmaken zonder UNetbootin te gebruiken."
> 
> Onmiddellijk is volgens mij geen goede vertaling van directly, in ieder
> geval niet in deze context. Misschien "rechtstreeks"?
Ook hier akkoord. "Onmiddellijk" blijkt verband te houden meet tijd
(zonder dralen), terwijl "rechtstreeks" zonder tussenstappen of omwegen
betekent.
> 
> Paul
> 

Ik voeg een nieuwe diff toe met de verbeteringen in de veronderstelling
dat het voor jou dan mogelijk is om hiermee de update toe te passen in
de broncode van de installer. Als je toch de hele nl.po voor sublevel3
verkiest, geef je maar een seintje.

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

--- packages/po/sublevel3/nl.po	2015-06-15 23:18:04.071314483 +0200
+++ packages/po/sublevel3/bijgewerkt_nl.po	2015-06-17 17:50:28.147377556 +0200
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Project-Id-Version: debian-installer/sublevel3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-06-13 05:43+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-14 20:12+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-06-17 17:50+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -450,10 +450,9 @@
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../cdrom-detect.templates:13001
-#, fuzzy
 #| msgid "No network interfaces detected"
 msgid "UNetbootin media detected"
-msgstr "Er zijn geen netwerkapparaten gedetecteerd."
+msgstr "Er werden met UNetbootin aangemaakte media gevonden"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -466,6 +465,12 @@
 "please try your installation again without using UNetbootin before reporting "
 "issues."
 msgstr ""
+"Het ziet er naar uit dat uw installatiemedium gegenereerd werd door "
+"UNetbootin. UNetbootin wordt geregeld gekoppeld aan moeilijk of niet te "
+"reproduceren probleemrapporten van gebruikers. Indien u problemen ervaart "
+"bij het gebruik van dit installatiemedium, gelieve dan eerst de installatie "
+"opnieuw te proberen zonder UNetbootin te gebruiken voordat u eventuele "
+"problemen rapporteert."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -475,6 +480,8 @@
 "The installation guide contains more information on how to create a USB "
 "installation medium directly without UNetbootin."
 msgstr ""
+"De installatiehandleiding bevat meer informatie over hoe U rechtstreeks een "
+"USB-installatiemedium kunt aanmaken zonder UNetbootin te gebruiken."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -792,10 +799,9 @@
 #. Choices
 #. :sl3:
 #: ../common.templates:27001
-#, fuzzy
 #| msgid "Moscow+08 - Magadan"
 msgid "Moscow+01 - Samara"
-msgstr "Moskou+08 - Magadan"
+msgstr "Moskou+01 - Samara"
 
 #. Type: select
 #. Choices

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: