[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://po/sublevel3/nl.poHoi Frans,

On 16-06-15 22:29, Frans Spiesschaert wrote:
> #. Type: note
> #. Description
> @@ -466,6 +465,12 @@
> "please try your installation again without using UNetbootin before reporting "
> "issues."
> msgstr ""
> +"Het ziet er naar uit dat uw installatiemedium gegenereerd werd door "
> +"UNetbootin. UNetbootin wordt geregeld gekoppeld aan moeilijk of niet te "
> +"reproduceren probleemrapporten van gebruikers. Indien u problemen ervaart "
> +"bij het gebruik van dit installatiemedium, gelieve dan eerst de installatie "
> +"opnieuw te proberen zonder UNetbootin te gebruiken vooraleer eventuele "
> +"problemen te signaleren."

Ik vind "vooraleer" een vreemd woord (Vlaams misschien?). Misschien
beter "voordat u"? En ik denk dat het "rapporteren" moet zijn in plaats
van signaleren.

> #. Type: note
> #. Description
> @@ -475,6 +480,8 @@
> "The installation guide contains more information on how to create a USB "
> "installation medium directly without UNetbootin."
> msgstr ""
> +"De installatiehandleiding bevat meer informatie over hoe U onmiddellijk een "
> +"USB-installatiemedium kunt aanmaken zonder UNetbootin te gebruiken."

Onmiddellijk is volgens mij geen goede vertaling van directly, in ieder
geval niet in deze context. Misschien "rechtstreeks"?

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: