[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-jessie/debian-edu-jessie-manual.nl.poDag iedereen, 

De handleiding voor de jessie-uitgave van debian edu/skolelinux heeft
enkele wijzigingen ondergaan. De bijlage bij dit bericht bevat het
diff-bestand met de wijzigingen. De volledige Nederlandse vertaling van
de handleiding heb ik niet in bijlage toegevoegd, omdat het een eerder
uitgebreid document betreft, maar vooral ook omdat ze op het volgende
internetadres beschikbaar is:
http://maintainer.skolelinux.org/debian-edu-doc/nl/debian-edu-jessie-manual.html


-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

diff --git a/documentation/debian-edu-jessie/debian-edu-jessie-manual.nl.po b/documentation/debian-edu-jessie/debian-edu-jessie-manual.nl.po
index 1af27d2..4c2b2d2 100644
--- a/documentation/debian-edu-jessie/debian-edu-jessie-manual.nl.po
+++ b/documentation/debian-edu-jessie/debian-edu-jessie-manual.nl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-02-12 13:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-26 18:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-02-14 21:30+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -1096,7 +1096,6 @@ msgstr ""
 "hoofdstuk <link linkend=\"Architecture\">Architectuur van het netwerk</link>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The computers running Debian Edu / Skolelinux must have either i386 "
 #| "(oldest supported processors: Intel Pentium/AMD K5) or amd64 processors."
@@ -1105,18 +1104,20 @@ msgid ""
 "(Debian architecture 'i386', oldest supported processors are Intel Pentium "
 "and AMD K5) or 64 bit (Debian architecture 'amd64') x86 processors."
 msgstr ""
-"Om Debian Edu / Skolelinux te kunnen gebruiken moeten computers uitgerust "
-"zijn met een processor van het type i386 (de oudste nog ondersteunde "
-"processors zijn: Intel Pentium/AMD K5) of amd64."
+"De computers met Debian Edu / Skolelinux moeten ofwel een 32-bits (Debian "
+"architectuur 'i386' met als oudste nog ondersteunde processors Intel Pentium "
+"en AMD K5) of een 64-bits (Debian architectuur 'amd64') processor van het "
+"type x86 hebben."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "At least 2 GiB RAM for 30 clients and 4 GiB RAM for 50-60 clients are "
 "recommended for the main and thin client server profiles."
 msgstr ""
+"Minstens 2GB RAM bij 30 clients en 4GB RAM bij 50-60 clients wordt "
+"aanbevolen voor de profielen hoofdserver en thin-clientserver."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Thin clients can run on as low as 64 MiB RAM and 133 MHz processor, "
 #| "though 128 MiB RAM and somewhat faster processors are recommended."
@@ -1124,11 +1125,11 @@ msgid ""
 "Thin clients with only 64 MiB RAM and 133 MHz on 32 bit processors are "
 "possible, though 256 MiB RAM or more and faster processors are recommended."
 msgstr ""
-"Thin clients hebben minimaal 64 MB RAM nodig en een processor van 133 MHz, "
-"hoewel 128 MB RAM en een iets snellere processor toch aangewezen zijn."
+"Bij een 32-bits processor kan een thin client al functioneren met slechts 64 "
+"MB RAM en een processorsnelheid van 133 MHz, hoewel 256 MB RAM of meer en "
+"snellere processors aanbevolen worden."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Swapping over the network is automatically enabled; the swap size is 512 "
 #| "MiB, and if you need more you can tune this by editing /etc/ltsp/nbdswapd."
@@ -1141,11 +1142,10 @@ msgid ""
 "the SIZE variable."
 msgstr ""
 "Wisselgeheugen (swap) wordt automatisch over het netwerk ter beschikking "
-"gesteld. De grootte van het wisselgeheugen staat ingesteld op 512 MB. Indien "
-"meer wisselgeheugen wenselijk is, kunt u dit aanpassen door in het bestand /"
-"etc/ltsp/nbdswapd.conf op tjener de variabele SIZE bij te stellen. Gelieve "
-"<emphasis>de grootte van het wisselgeheugen</emphasis> ofwel lokaal op de PC "
-"ofwel op de server aan te passen."
+"gesteld van LTSP-clients. De grootte van het wisselgeheugen staat ingesteld "
+"op 512 MB. Indien meer wisselgeheugen wenselijk is, kunt u dit aanpassen "
+"door in het bestand <computeroutput>/etc/ltsp/nbdswapd.conf</computeroutput> "
+"op tjener de variabele SIZE in te stellen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -1158,7 +1158,6 @@ msgstr ""
 "netwerk."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For workstations, diskless workstations and standalone PCs, 800 MHz, 320 "
 #| "MiB RAM are minimum requirements, though 512 or 1024 MiB RAM will perform "
@@ -1168,10 +1167,10 @@ msgid ""
 "512 MiB RAM are the absolute minimum requirements. For running modern "
 "webbrowsers and LibreOffice 1024 MiB RAM is recommended."
 msgstr ""
-"Voor werkstations, schijfloze werkstations en autonome PC's gelden de "
-"volgende minimumvereisten: 800 MHz processorsnelheid en 320 MB RAM. Maar 512 "
-"of 1024 MB RAM-geheugen zal tot aanzienlijk betere prestaties leiden, net "
-"zoals een krachtigere CPU de verwerkingssnelheid de hoogte zal injagen."
+"Voor werkstations, schijfloze werkstations en autonome PC's gelden als "
+"absolute minimumvereisten: 800 MHz processorsnelheid en 512 MB RAM. Maar om "
+"een moderne webbrowser en LibreOffice te kunnen gebruiken, wordt 1024 MB RAM-"
+"geheugen aanbevolen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -1179,27 +1178,34 @@ msgid ""
 "hang if the swap space is also too small. If this happens frequently the "
 "spell checker can be disabled by system administrators."
 msgstr ""
+"Op werkstations met een beperkt RAM-geheugen en die ook nog over weinig "
+"wisselgeheugen beschikken, kan de spellingscontrole LibreOffice doen "
+"vastlopen. Indien dit regelmatig het geval is, kunnen systeembeheerders de "
+"spellingscontrole uitschakelen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "The minimum disk space requirements depend on the profile which is installed:"
 msgstr ""
+"De minimale benodigde schijfruimte is afhankelijk van het geïnstalleerde "
+"profiel:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "main server + thin client server: 60 GiB. As usual with disk space on a main "
 "server, \"the bigger the better\"."
 msgstr ""
+"hoofdserver + thlin-clientserver: 60GB. Zoals gewoonlijk met schijfruimte op "
+"een hoofdserver, geldt \"hoe meer, hoe beter\"."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "Thin Client Server/s"
 msgid "thin client server: 40 GiB."
-msgstr "Thin-clientserver/s"
+msgstr "Thin-clientserver: 40GB."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "workstation or standalone: 30 GiB."
-msgstr ""
+msgstr "werkstations en autonome computers: 30GB."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -1219,9 +1225,12 @@ msgid ""
 "linkend=\"NetworkClients--Use_a_different_LTSP_client_network\">others are "
 "possible</link>."
 msgstr ""
+"eth1 wordt gebruikt voor de bediening van LTSP-clients (192.168.0.0/24 is "
+"standaard, maar <link linkend=\"NetworkClients--"
+"Use_a_different_LTSP_client_network\">andere configuraties zijn mogelijk</"
+"link>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Laptops have the same requirements as for workstations since they are "
 #| "just movable workstations."
@@ -1229,8 +1238,8 @@ msgid ""
 "Laptops are movable workstations, so they have the same requirements as "
 "workstations."
 msgstr ""
-"Voor draagbare computers gelden dezelfde vereisten als voor werkstations, "
-"aangezien zij niet meer of niet minder dan mobiele werkstations zijn."
+"Laptops zijn mobiele werkstations. Voor hen gelden dus dezelfde vereisten "
+"als voor werkstations."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Hardware known to work"
@@ -7202,7 +7211,6 @@ msgid "Use a different LTSP client network"
 msgstr "Gebruik een verschillend LTSP clientnetwerk"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "192.168.0.0/24 is the default LTSP client network if a machine is "
 #| "installed using the Thin-Client-Server profile. If loads of LTSP clients "
@@ -7221,9 +7229,9 @@ msgid ""
 "the eth1 settings accordingly. Use <computeroutput>ldapvi</computeroutput> "
 "or any other LDAP editor to inspect DNS and DHCP configuration."
 msgstr ""
-"Indien een computer geïnstalleerd wordt met behulp van het profiel Thin-"
-"Client-Server, is het standaard LTSP clientnetwerk 192.168.0.0/24. Indien er "
-"zeer veel LTSP-clients gebruikt worden of indien verschillende LTSP-servers "
+"Het standaard LTSP clientnetwerk is 192.168.0.0/24 als een computer "
+"geïnstalleerd wordt met behulp van het profiel Thin-Client-Server. Indien er "
+"zeer veel LTSP-clients in gebruik zijn of indien verschillende LTSP-servers "
 "tegelijk een chroot-omgeving voor i386 en voor amd64 moeten aanbieden, kan "
 "ook het tweede vooraf ingestelde netwerk 192.168.1.0/24 gebruikt worden. "
 "Bewerk het bestand <computeroutput>/etc/network/interfaces</computeroutput> "
@@ -9394,22 +9402,21 @@ msgid "Java"
 msgstr "Java"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
-#, fuzzy
 #| msgid "running standalone Java applications"
 msgid "Running standalone Java applications"
-msgstr "autonome javatoepassingen uitvoeren"
+msgstr "Autonome Java-toepassingen uitvoeren"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
 "Standalone Java applications are supported out of the box by the OpenJDK "
 "Java runtime."
 msgstr ""
-"Autonome javatoepassingen worden automatisch ondersteund door OpenJDK, een "
+"Autonome Java-toepassingen worden automatisch ondersteund door OpenJDK, een "
 "omgeving voor het uitvoeren van javatoepassingen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Running Java applications in the web browser"
-msgstr "Javatoepassingen in een webbrowser uitvoeren"
+msgstr "Java-toepassingen in een webbrowser uitvoeren"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -9417,8 +9424,7 @@ msgid ""
 "OpenJDK Java runtime."
 msgstr ""
 "Het uitvoeren van Java-applets in een webbrowser wordt automatisch "
-"ondersteund door OpenJDK, een omgeving voor het uitvoeren van "
-"javatoepassingen."
+"ondersteund door de OpenJDK Java runtime-omgeving."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Using email"
@@ -9446,184 +9452,204 @@ msgid ""
 "email address is <ulink url=\"mailto:jdoe@postoffice.intern";
 "\">jdoe@postoffice.intern</ulink>."
 msgstr ""
+"Elke gebruiker die KMail (of Icedove, maar dat wordt niet standaard "
+"geïnstalleerd) wenst te gebruiken, moet het op de volgende manier "
+"configureren. Voor een gebruiker met de gebruikersnaam jdoe, is het interne "
+"e-mailadres <ulink url=\"mailto:jdoe@postoffice.intern\";>jdoe@postoffice."
+"intern</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "KMail"
-msgstr ""
+msgstr "KMail"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Start KMail"
-msgstr ""
+msgstr "Start KMail"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Close the tip of the day"
-msgstr ""
+msgstr "Sluit de tip van de dag"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Cancel the Account Assistant"
-msgstr ""
+msgstr "Annuleer de account-assistent"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Open Settings/Configure KMail"
-msgstr ""
+msgstr "Open Instellingen/KMail configureren"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Modify the default identity"
-msgstr ""
+msgstr "Wijzig de standaardidentiteit"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "enter your email address"
-msgstr ""
+msgstr "voer uw e-mailadres in"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "make sure that 'postoffice.intern' is the default domain (tab Advanced)"
 msgstr ""
+"zorg ervoor dat 'postoffice.intern' als standaarddomein ingesteld wordt "
+"(tabblad geavanceerd)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "click OK"
-msgstr ""
+msgstr "klik op OK"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Choose Accounts out of the menu"
-msgstr ""
+msgstr "Kies in het menu Accounts"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "click add"
-msgstr ""
+msgstr "klik op toevoegen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "choose imap-server (get rid of KWallet each time it pops up)"
-msgstr ""
+msgstr "kies imap-server (sluit KWallet af, telkens het opduikt)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "enter 'intern' as account name and 'postoffice.intern' as imap server"
-msgstr ""
+msgstr "vul 'intern' in als accountnaam en 'postoffice.intern' als imap-server"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "check if the username is present"
-msgstr ""
+msgstr "controleer of de gebruikersnaam ingevuld staat"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "don't enter the password, as Kerberos single sign on will be used"
 msgstr ""
+"voer geen wachtwoord in, aangezien het 'single sign on'-systeem van Kerberos "
+"gebruikt zal worden"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "click the tab Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "klik op het tabblad geavanceerd"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "click 'Auto detect', then change Authentication manually from 'Login' to "
 "'GSSAPI'"
 msgstr ""
+"klik op 'Automatisch detecteren' en verander de  Aanmeldingscontrole "
+"handmatig van 'Login' in 'GSSAPI'"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "click ok"
-msgstr ""
+msgstr "klik op OK"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "accept the certificate (forever)"
-msgstr ""
+msgstr "accepteer het certificaat (permanent)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Open Settings/Configure KMail to configure Sending"
-msgstr ""
+msgstr "Open Instellingen/KMail configureren om Versturen te configureren"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "click Add"
-msgstr ""
+msgstr "klip op Toevoegen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "enter 'intern' as name and set it as default, choose SMTP"
-msgstr ""
+msgstr "voer 'intern' in als naam en stel het in als standaard, kies SMTP"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "click 'Create and Configure'"
-msgstr ""
+msgstr "klik op 'Aanmaken en Instellen'"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "enter 'postoffice.intern' as outgoing server name"
-msgstr ""
+msgstr "voer 'postoffice.intern' in als server voor uitgaande post"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "check 'server requires authentication'"
-msgstr ""
+msgstr "vink 'server vereist authenticatie' aan"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "enter username; again, omit the password"
-msgstr ""
+msgstr "voer gebruikersnaam in; vul opnieuw geen wachtwoord in"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "click on the just configured server entry, click 'Modify'"
-msgstr ""
+msgstr "klik op het pas ingestelde servertype en klip op \"Bewerken\" "
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "File system access configuration"
 msgid "click advanced configuration"
-msgstr "Configuratie van de toegang tot het bestandssysteem"
+msgstr "klik op geavanceerde isntellingen"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "click detect automatically"
-msgstr ""
+msgstr "klik op automatisch detecteren"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "click two times OK"
-msgstr ""
+msgstr "klik tweemaal op OK"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "You should now be able to read your welcome email (next message)."
 msgstr ""
+"U zou nu in staat moeten zijn om het welkomstbericht te lezen (volgend "
+"bericht)"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Icedove"
-msgstr ""
+msgstr "Icedove"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Start Icedove"
-msgstr ""
+msgstr "Start Icedove"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Click 'Skip this and use my existing email'"
-msgstr ""
+msgstr "Klik op 'Deze stap overslaan en mijn bestaande e-mail gebruken'"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Enter your email address"
-msgstr ""
+msgstr "Voer uw e-mailadres in"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Uncheck 'Remember password'"
-msgstr ""
+msgstr "Vink 'Wachtwoord onthouden' uit"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Don't enter your password as Kerberos single sign on will be used"
 msgstr ""
+"voer uw wachtwoord niet in, aangezien het 'single sign on'-systeem van "
+"Kerberos gebruikt zal worden"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Click 'Continue'"
-msgstr ""
+msgstr "Klik op 'Doorgaan'"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Click 'Manual config'"
-msgstr ""
+msgstr "Klik op 'Handmatig instellen'"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Under Authentication, change it to 'Kerberos/GSSAPI' for SMTP as well"
 msgstr ""
+"Wijzig de instelling onder Authenticatie in 'Kerberos/GSSAPI' en doe "
+"hetzelfde voor SMTP"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Click 'Done'"
-msgstr ""
+msgstr "Klik op 'Klaar'"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "A warning pops up, check 'I understand the risks' and click 'Done'"
 msgstr ""
+"Een waarschuwingsbericht verschijnt, kruis 'Ik begrijp de risico's' aan en "
+"klik op 'Klaar'"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "First time accessing the inbox click 'Confirm Security Exception' to accept "
 "the certificate"
 msgstr ""
+"De eerste keer dat u het Postvak IN opent, klikt u op "
+"'Beveiligingsuitzondering bevestigen' om het certificaat te aanvaarden"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Obtaining a Kerberos ticket to read email on diskless workstations"
@@ -10009,10 +10035,9 @@ msgstr ""
 "een van de andere te kiezen."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-#, fuzzy
 #| msgid "the browsers Iceweasel 31 ESR and Chromium 39"
 msgid "the browsers Iceweasel 31 ESR and Chromium 40"
-msgstr "de webbrowsers Iceweasel 31 ESR en Chromium 39"
+msgstr "de webbrowsers Iceweasel 31 ESR en Chromium 40"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "LibreOffice 4.3.3"
@@ -10184,7 +10209,6 @@ msgid "Copyright and authors"
 msgstr "Auteursrechten en auteurs"
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This document is written and copyrighted by Holger Levsen (2007, 2008, "
 #| "2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Petter Reinholdtsen (2001, "
@@ -10222,8 +10246,8 @@ msgstr ""
 "Leibner (2009, 2010, 2011, 2012, 2014), Oded Naveh (2009), Philipp Hübner "
 "(2009, 2010), Andreas Mundt (2010), Olivier Vitrat (2010, 2012), Vagrant "
 "Cascadian (2010), Mike Gabriel (2011), Justin B Rye (2012), David Prévot "
-"(2012), Wolfgang Schweer (2012, 2013, 2014) en Bernhard Hammes (2012). Het "
-"document werd uitgegeven onder de licentie GPL2 of enige latere versie. "
+"(2012), Wolfgang Schweer (2012, 2013, 2014, 2015) en Bernhard Hammes (2012). "
+"Het document werd uitgegeven onder de licentie GPL2 of enige latere versie. "
 "Geniet ervan!"
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
@@ -10255,7 +10279,6 @@ msgstr ""
 "enige latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The Bokmål translation is copyrighted by Petter Reinholdtsen (2007, 2012, "
 #| "2014), Håvard Korsvoll (2007-2009), Tore Skogly (2008), Ole-Anders "
@@ -10272,15 +10295,14 @@ msgid ""
 "and is released under the GPL v2 or any later version."
 msgstr ""
 "De auteursrechten van de vertaling naar het Bokmål berusten bij Petter "
-"Reinholdtsen (2007, 2012, 2014), Håvard Korsvoll (2007-2009), Tore Skogly "
-"(2008), Ole-Anders Andreassen (2010), Jan Roar Rød (2010), Ole-Erik Yrvin "
-"(2014), Ingrid Yrvin (2014), Hans Arthur Kielland Aanesen (2014), Knut Yrvin "
-"(2014), FourFire Le'bard (2014), Stefan Mitchell-Lauridsen (2014) en Ragnar "
-"Wisløff (2014). De vertaling is vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of "
-"enige latere versie."
+"Reinholdtsen (2007, 2012, 2014, 2015), Håvard Korsvoll (2007-2009), Tore "
+"Skogly (2008), Ole-Anders Andreassen (2010), Jan Roar Rød (2010), Ole-Erik "
+"Yrvin (2014), Ingrid Yrvin (2014), Hans Arthur Kielland Aanesen (2014), Knut "
+"Yrvin (2014), FourFire Le'bard (2014), Stefan Mitchell-Lauridsen (2014) en "
+"Ragnar Wisløff (2014). De vertaling is vrijgegeven onder de licentie GPL v2 "
+"of enige latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The German translation is copyrighted by Holger Levsen (2007), Patrick "
 #| "Winnertz (2007), Ralf Gesellensetter (2007, 2009), Roland F. Teichert "
@@ -10303,8 +10325,8 @@ msgstr ""
 "Teichert (2007, 2008, 2009), Jürgen Leibner (2007, 2009, 2011, 2014), Ludger "
 "Sicking (2008, 2010), Kai Hatje (2008), Kurt Gramlich (2009), Franziska "
 "Teichert (2009), Philipp Hübner (2009), Andreas Mundt (2009, 2010) en "
-"Wolfgang Schweer (2012, 2013, 2014). De vertaling is vrijgegeven onder de "
-"licentie GPL v2 of enige latere versie."
+"Wolfgang Schweer (2012, 2013, 2014, 2015). De vertaling is vrijgegeven onder "
+"de licentie GPL v2 of enige latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
 msgid ""
@@ -10318,7 +10340,6 @@ msgstr ""
 "of enige latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The French translation is copyrighted by Christophe Masson (2008), "
 #| "Olivier Vitrat (2010), Cédric Boutillier (2012, 2013), Jean-Paul "
@@ -10333,13 +10354,12 @@ msgid ""
 "version."
 msgstr ""
 "De auteursrechten van de Franse vertaling berusten bij Christophe Masson "
-"(2008), Olivier Vitrat (2010), Cédric Boutillier (2012, 2013), Jean-Paul "
-"Guilloneau (2012), David Prévot (2012), Thomas Vincent (2012) en het Franse "
-"l10n-team (2009, 2010, 2012). De vertaling is vrijgegeven onder de licentie "
-"GPL v2 of enige latere versie."
+"(2008), Olivier Vitrat (2010), Cédric Boutillier (2012, 2013, 2014, 2015), "
+"Jean-Paul Guilloneau (2012), David Prévot (2012), Thomas Vincent (2012) en "
+"het Franse l10n-team (2009, 2010, 2012). De vertaling is vrijgegeven onder "
+"de licentie GPL v2 of enige latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The Danish translation is copyrighted by Joe Hansen (2012, 2013) and is "
 #| "released under the GPL v2 or any later version."
@@ -10348,11 +10368,10 @@ msgid ""
 "is released under the GPL v2 or any later version."
 msgstr ""
 "De auteursrechten van de Deense vertaling berusten bij Joe Hansen (2012, "
-"2013). De vertaling is vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of enige latere "
-"versie."
+"2013, 2014). De vertaling is vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of enige "
+"latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><para>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The Dutch translation is copyrighted by Frans Spiesschaert (2014) and is "
 #| "released under the GPL v2 or any later version."
@@ -10361,8 +10380,8 @@ msgid ""
 "is released under the GPL v2 or any later version."
 msgstr ""
 "De auteursrechten van de Nederlandse vertaling berusten bij Frans "
-"Spiesschaert (2014). De vertaling is vrijgegeven onder de licentie GPL v2 of "
-"enige latere versie."
+"Spiesschaert (2014, 2015). De vertaling is vrijgegeven onder de licentie GPL "
+"v2 of enige latere versie."
 
 #. type: Content of: <article><section><title>
 msgid "Translations of this document"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: