[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://dpkgDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte Nederlandse vertaling voor het pakket dpkg.
Zoals gebruikelijk vindt u in bijlage ook een diff aan de hand waarvan 
zichtbaar is wat aan de vertaling toegevoegd/gewijzigd werd.
De aanpassingen zijn aanzienlijk. De Nederlandse vertaling van het
pakket liep 195 niet vertaalde en 497 bezoedelde paragrafen achterop.
In de nieuwe vertaling werden daarenboven ook nog enkele tikfouten
verbeterd en sommige formuleringen herzien.
De bijlagen werden in gecomprimeerde vorm toegevoegd. Niet gecomprimeerd
zijn ze samen iets groter dan 500 kB en overschrijden daardoor de
toegelaten limiet van de mailinglijst.

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

Attachment: dpkg_1.17.23_bijgewerkt_nl.po.gz
Description: application/gzip

Attachment: dpkg_nl.po.diff.gz
Description: application/gzip

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: