[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://qpsmtpdDag iedereen,

In bijlage een eerste versie van het nl.po-bestand voor 
qpsmtpd.

Groetjes,
Frans

===
www.frans-spiesschaert.homenet.org
home.base.be/vt6362833/
# Dutch translation of qpsmtpd debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the qpsmtpd package.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: qpsmtpd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: qpsmtpd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-14 01:40-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-14 17:57+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:1001
msgid "Enable qpsmtpd startup at boot time?"
msgstr "Bij het opstarten van de computer qpsmtpd laten starten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:1001
msgid ""
"Because most MTAs in Debian listen on one or all network interfaces by "
"default, when first installed qpsmtpd cannot normally be started."
msgstr ""
"Omdat MTA's (Mail Transfer Agent, ook wel mailserver genaamd) in Debian "
"meestal standaard luisteren op een of alle netwerkinterfaces, kan qpsmtpd "
"niet op de normale wijze gestart worden wanneer het voor het eerst "
"geïnstalleerd wordt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:1001
msgid ""
"Before enabling qpsmtpd, you must first configure your local MTA not to bind "
"to the SMTP TCP port on at least one interface. The most common approach is "
"to leave your MTA listening on the loopback interface (127.0.0.1), with "
"qpsmtpd listening on the external interface. Instructions for configuring "
"common MTAs to work with qpsmtpd can be found after installation in /usr/"
"share/doc/qpsmtpd/README.Debian."
msgstr ""
"Voor u qpsmtpd activeert, moet u eerst uw plaatselijke MTA zo instellen dat "
"hij zich minstens bij één interface niet vasthecht aan de SMTP-TCP-poort "
"ervan. De meest courante benadering is om uw MTA te laten luisteren op de "
"loopback-interface (127.0.0.1) en qpsmtpd te laten luisteren op de externe "
"interface. Instructies om veelgebruikte MTA's in te stellen op een "
"samenwerking met qpsmtpd, vindt u na de installatie in /usr/share/doc/"
"qpsmtpd/README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:1001
msgid ""
"Once you have adjusted your MTA configuration, you can enable qpsmtpd by "
"restarting this configuration, by running 'dpkg-reconfigure qpsmtpd'."
msgstr ""
"Eens u de instellingen van uw MTA bijgesteld heeft, kunt u qpsmtpd activeren "
"door dit configuratieproces opnieuw uit te voeren met het commando 'dpkg-"
"reconfigure qpsmtpd'."

#. Type: select
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:2001
msgid "Qpsmtpd server type:"
msgstr "Server-type van qpsmtpd:"

#. Type: select
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:2001
msgid ""
"Qpsmtpd supports two process models for handling connections. The "
"'forkserver' model uses a single process when idle, and forks new processes "
"to handle connections. This uses less memory but slightly reduces server "
"throughput. The 'prefork' model keeps a pool of idle processes available to "
"handle new connections, offering slightly better performance at the cost of "
"more memory."
msgstr ""
"Qpsmtpd ondersteunt twee werkmethodes om verbindingen af te handelen. Bij "
"het model 'forkserver' gebruikt het programma in niet-actieve toestand één "
"proces en maakt het een kopie van zichzelf (voert het een fork uit) als het "
"actief moet worden om verbindingen af te handelen. Deze werkwijze gebruikt "
"weinig geheugen, maar gaat ten koste van een klein verlies aan performantie "
"van de server. Het model 'prefork' houdt een pool van niet-actieve processen "
"ter beschikking om nieuwe verbindingen af te handelen. Dit is iets "
"performanter, maar vraagt meer geheugen."

#. Type: string
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:3001
msgid "Addresses on which to listen for incoming SMTP connections:"
msgstr ""
"Adressen waarop geluisterd moet worden naar inkomende SMTP-verbindingen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:3001
msgid ""
"Enter one or more of your local IP addresses, separated by spaces, on which "
"qpsmtpd should listen for incoming SMTP connections. If you leave this "
"setting empty, qpsmtpd will listen on all interfaces available at startup "
"time."
msgstr ""
"Voer één of meer van de lokale IP-adressen in, gescheiden door komma's, "
"waarop qpsmtpd moet luisteren naar inkomende SMTP-verbindingen. Indien u dit "
"leeg laat, zal qpsmtpd op alle interfaces luisteren die bij het opstarten "
"beschikbaar zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:3001
msgid ""
"If you intend to use qpsmtpd to spool deliveries from remote hosts into a "
"local MTA, you may wish to have qpsmtpd listen on all external interfaces, "
"while leaving your local MTA listening on the loopback device (127.0.0.1)."
msgstr ""
"Indien u zinnens bent om qpsmtpd te gebruiken om berichten van externe "
"computers af te leveren bij de lokale MTA, zult u qpsmtpd wellicht willen "
"laten luisteren op alle externe interfaces en uw lokale MTA op het loopback-"
"apparaat (127.0.0.1)."

#. Type: string
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:3001
msgid ""
"For each interface you may optionally specify a port to listen on instead of "
"the default port 25; do this by appending :<port> to the interface, as in "
"\"127.0.0.1:2526\"."
msgstr ""
"Voor elke interface kunt u optioneel een poort instellen waarop geluisterd "
"moet worden in plaats van op de standaardpoort 25. U doet dit door :<poort> "
"toe te voegen aan de interface, zoals in \"127.0.0.1:2526\"."

#. Type: select
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:4001
msgid "Queueing method for accepted mail:"
msgstr "Wachtrijmethode voor aangenomen berichten:"

#. Type: select
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:4001
msgid ""
"Select the method for queueing mail once it's been delivered via SMTP. If "
"you deliver your mail locally, choose the method corresponding to the "
"installed MTA (the installer will try to pick the correct default.)"
msgstr ""
"Kies een methode om berichten in de wachtrij te plaatsen eens ze via SMTP "
"werden aangeleverd. Indien u de berichten lokaal bezorgt, kies dan de "
"methode die past bij de geïnstalleerde MTA (het installatieproces zal "
"proberen om de juiste methode als standaard in te stellen)."

#. Type: select
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:4001
msgid ""
"Select \"proxy\" if you'd like qpsmtpd to act as an SMTP proxy for another "
"MTA (local or remote). You will then be prompted to enter a destination "
"host."
msgstr ""
"Kies \"proxy\" als u wilt dat qpsmtpd zich gedraagt als een SMTP-proxy voor "
"een andere MTA (lokaal of extern). Er zal u dan gevraagd worden welke "
"computer de bestemmeling wordt."

#. Type: select
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:4001
msgid ""
"Select \"maildir\" to have qpsmtpd deliver into a local maildir-format spool "
"instead of queueing it for delivery (e.g. if you're setting up a spamtrap.)"
msgstr ""
"Kies \"maildir\" om qpsmtpd de post te laten deponeren in een lokale "
"wachtrij in maildir-formaat in plaats van hem af te leveren in een e-"
"mailwachtrij (bijvoorbeeld in het geval u een val opzet voor spam)."

#. Type: select
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:4001
msgid ""
"If you select \"none,\" no queueing will be done at all, unless you manually "
"configure it yourself by editing /etc/qpsmtpd/plugins."
msgstr ""
"Indien u \"none\" kiest, komen berichten in geen enkele vorm van wachtrij "
"terecht, tenzij u dit zelf handmatig anders instelt door het bestand /etc/"
"qpsmtpd/plugins te bewerken."

#. Type: string
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:5001
msgid "Destination host/port for SMTP proxy delivery:"
msgstr ""
"Computer/poort die de bestemmeling is voor een levering volgens de SMTP-"
"proxy-methode:"

#. Type: string
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:5001
msgid ""
"To have qpsmtpd act as an SMTP proxy for another host, supply the hostname "
"or IP address of that host here. You can optionally add a port number after "
"a colon, such as \"localhost:25\"."
msgstr ""
"Om qpsmtpd te laten fungeren als een SMTP-proxy voor een andere computer, "
"moet u hier de naam of het IP-adres van die computer invullen. U kunt "
"optioneel een poortnummer toevoegen na een dubbele punt, zoals "
"\"localhost:25\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:6001
msgid "Destination Maildir for maildir-type delivery:"
msgstr "Maildir-bestemmeling voor een levering van het maildir-type:"

#. Type: string
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:6001
msgid ""
"To have qpsmtpd deliver received mail into a local maildir-format spool, "
"enter a location for that maildir. A maildir will be created in that "
"location if it does not exist already."
msgstr ""
"Om qpsmtpd ontvangen post te laten deponeren in een lokale wachtrij in het "
"maildir-formaat, moet u de plaats van die maildir hier ingeven. Indien op "
"die plaats nog geen maildir bestaat, zal ze aangemaakt worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:7001
msgid "Proceed without a queueing plugin selected?"
msgstr ""
"Verder gaan zonder dat een plugin gekozen werd om berichten in de wachtrij "
"te plaatsen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:7001
msgid ""
"By selecting \"none\" as a queueing plugin, you have disabled local queueing "
"of inbound mail. This will prevent any mail being spooled by qpsmtpd until "
"you manually configure a queueing method. Any hosts attempting to deliver "
"mail to you will receive 4xx soft-failure messages until then, at the "
"potential cost of wasted bandwidth and eventual bouncing of possibly "
"legitimate mail."
msgstr ""
"Door \"none\" te kiezen als wachtrijplugin, maakt u lokale verwerking van "
"binnengekomen e-mail onmogelijk. Dit maakt het onmogelijk voor qpsmtpd om "
"berichten op enigerlei wijze in een wachtrij te plaatsen, totdat u handmatig "
"een wachtrijmethode ingesteld heeft. Iedere computer die zal proberen om e-"
"mail af te leveren zal tot dan een 4xx-bericht krijgen dat er een voorlopige "
"fout is opgetreden. Dit kan een prijs hebben: van verkwiste bandbreedte tot "
"zelfs het definitief terugsturen van geldige e-mail."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:7001
msgid ""
"To configure queueing manually, edit /etc/qpsmtpd/plugins and select one of "
"the queueing methods listed there. If you didn't see your installed MTA in "
"the list and aren't sure what to do, pick \"Cancel\" here and select the "
"SMTP proxy method instead, configuring it to proxy into your MTA on a "
"suitable local address/port."
msgstr ""
"Om handmatig een wachtrijmethode in te stellen, moet u het bestand /etc/"
"qpsmtpd/plugins bewerken en daar één van de vermelde methodes selecteren. "
"Indien u de geïnstalleerde MTA hier niet in de lijst kunnen vinden heeft en "
"onzeker bent over wat u nu moet doen, kies hier dan \"Cancel\" en kies in de "
"plaats daarvan voor de methode SMTP-proxy, zodat die methode gebruikt kan "
"worden om via een passend lokaal adres/poort de berichten te bezorgen aan uw "
"MTA."

#. Type: string
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:8001
msgid "Destination domain(s) to accept mail for (blank for none):"
msgstr ""
"Domeinen waarvoor aangenomen mail zijn eindbestemming bereikt heeft (leeg "
"laten bij geen enkel):"

#. Type: string
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:8001
msgid ""
"Enter a list of domain name(s) for which qpsmtpd should accept mail, "
"separated by spaces. This list should include any hostname or domain name "
"for which you intend to accept delivery locally, as well as any recipient "
"domains for which you intend to act as a mail relay. In general, if you "
"intend to spool received mail into a local MTA, this list should be the same "
"as used for that MTA (the installer will attempt to extract that setting as "
"a default.)"
msgstr ""
"Geef een door komma's gescheiden lijst op van domeinen waarvoor qpsmtpd mail "
"moet aannemen. Deze lijst moet alle computernamen of domeinnamen bevatten "
"waarvoor u de lokale postbedeling zult doen, en ook alle domeinen waarvoor u "
"als doorgeefluik zult fungeren. In het geval u zinnens bent inkomende "
"berichten door te geven aan een lokale MTA, zal deze lijst over het algemeen "
"identiek zijn aan de lijst die door die MTA gebruikt werd (het "
"installatieproces zal trachten de standaardinstelling daaruit af te leiden)."

#. Type: string
#. Description
#: ../qpsmtpd.templates:8001
msgid ""
"If you prefer to manage this list manually, leave the entry blank and edit "
"the file /etc/qpsmtpd/rcpthosts."
msgstr ""
"Indien u er de voorkeur aan geeft deze lijst handmatig te beheren, dan vult "
"u hier niets in en bewerkt u het bestand /etc/qpsmtpd/rcpthosts."

Attachment: pgpqYTuxDSX9b.pgp
Description: PGP signature


Reply to: