[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://postgisDag iedereen,

In bijlage een eerste versie van het nl.po-bestand voor 
postgis.

Groetjes,
Frans

===
www.frans-spiesschaert.homenet.org
home.base.be/vt6362833/
# Dutch translation of postgis debconf templates
# Copyright (C) 2014 Markus Wanner <markus@bluegap.ch>
# This file is distributed under the same license as the postgis package.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postgis\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postgis@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-07 13:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-03 16:35+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: note
#. Description
#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
msgid "PostGIS 2.0 has been deprecated - please migrate your databases"
msgstr "PostGIS 2.0 is vervallen - gelieve uw gegevensbestanden om te zetten"

#. Type: note
#. Description
#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
msgid ""
"The package postgresql-@PGVERSION@-postgis-2.0-scripts is installed on this "
"system, which means you likely use the PostGIS extension in some databases."
msgstr ""
"Op dit systeem is het pakket postgresql-@PGVERSION@-postgis-2.0-scripts "
"geïnstalleerd. Dit betekent wellicht dat u in sommige gegevensbestanden de "
"PostGIS-uitbreiding gebruikt."

#. Type: note
#. Description
#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
msgid ""
"Debian is now shipping PostGIS version 2.1 and dropped support for 2.0, "
"meaning bug or security fixes will no longer be provided for the older one. "
"Thus it is strongly recommended to migrate all databases to PostGIS 2.1 as "
"soon as possible."
msgstr ""
"Debian distribueert nu versie 2.1 van PostGIS en ondersteunt versie 2.0 niet "
"langer. Dit houdt in dat bugs en veiligheidslekken niet langer gerepareerd "
"worden voor de oude versie. Het is dus ten zeerste aanbevolen om zo snel "
"mogelijk alle gegevensbestanden om te zetten naar PostGIS 2.1."

#. Type: note
#. Description
#. Translators, note that @PGVERSION@ will automatically get replaced.
#: ../postgresql-generic-postgis-2.0-scripts.templates:1001
msgid ""
"Of course, databases that are already using PostGIS 2.0 will continue to "
"work. Note, however, that with this upgrade it's no longer possible to "
"create version 2.0 of the extension PostGIS. Instead, 'CREATE EXTENSION "
"postgis;' will now give you version 2.1. Note that this also affects backups."
msgstr ""
"Gegevensbestanden die al gebruik maken van PostGIS 2.0 zullen wel "
"functioneel blijven. Maar merk op dat het met deze opwaardering niet langer "
"mogelijk is om een PostGIS-uitbreiding aan te maken in het formaat van "
"versie 2.0. Met 'CREATE EXTENSION postgis;' zult u nu het formaat van versie "
"2.1 krijgen. Merk ook op dat dit eveneens invloed heeft op reservekopieën."

Attachment: pgpq13DZuHapo.pgp
Description: PGP signature


Reply to: