[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://partman-lvmDag iedereen,

In bijlage een geactualiseerde versie van het nl.po-bestand 
voor partman-lvm.
Ook een diff omdat het slechts om 1 fuzzy paragraaf gaat.

Groetjes,
Frans

===
www.frans-spiesschaert.homenet.org
home.base.be/vt6362833/
Index: partman-lvm_94_nl.po
===================================================================
RCS file: /home/frans/projecten/cvs/debconf/partman-lvm_94_nl.po,v
retrieving revision 1.1
diff -u -r1.1 partman-lvm_94_nl.po
--- partman-lvm_94_nl.po	30 Sep 2014 16:05:22 -0000	1.1
+++ partman-lvm_94_nl.po	30 Sep 2014 16:07:36 -0000
@@ -21,19 +21,21 @@
 # Freek de Kruijf <f.de.kruijf@hetnet.nl>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
 # Taco Witte <tcwitte@cs.uu.nl>, 2004.
 # Reinout van Schouwen <reinouts@gnome.org>, 2007.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-installer/sublevel1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: partman-lvm@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-09-15 22:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-06 14:22+0100\n"
-"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-09-30 18:07+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -435,10 +437,9 @@
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../partman-lvm.templates:32001
-#, fuzzy
 #| msgid "Error while deleting volume group"
 msgid "Error while creating volume group"
-msgstr "Fout bij het verwijderen van de volumegroep"
+msgstr "Fout bij het aanmaken van de volumegroep"
 
 #. Type: error
 #. Description
# THIS FILE IS GENERATED AUTOMATICALLY FROM THE D-I PO MASTER FILES
# The master files can be found under packages/po/
#
# DO NOT MODIFY THIS FILE DIRECTLY: SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# translation of nl.po to Dutch
# Dutch messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2005.
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2007, 2008, 2009, 2010.
# Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
# Translations from iso-codes:
# Translations taken from ICU SVN on 2007-09-09.
# Tobias Toedter <t.toedter@gmx.net>, 2007.
#
# Elros Cyriatan <cyriatan@fastmail.fm>, 2004.
# Luk Claes <luk.claes@ugent.be>, 2005.
# Freek de Kruijf <f.de.kruijf@hetnet.nl>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Taco Witte <tcwitte@cs.uu.nl>, 2004.
# Reinout van Schouwen <reinouts@gnome.org>, 2007.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer/sublevel1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: partman-lvm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-15 22:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-30 18:07+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:1001
msgid "Unallocated physical volumes:"
msgstr "Niet-toegewezen fysieke volumes:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:2001
msgid "Volume groups:"
msgstr "Volumegroepen:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:3001
msgid "Uses physical volume:"
msgstr "Gebruikt fysiek volume:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:4001
msgid "Provides logical volume:"
msgstr "Voorziet logisch volume:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. "none" here == "No Physical Volumes"
#: ../partman-lvm.templates:5001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" relates to \"Physical Volumes:\" ]"
msgstr "geen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. "none" here == "No Volume Groups"
#: ../partman-lvm.templates:6001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" relates to \"Volume Groups:\" ]"
msgstr "geen"

#. Type: text
#. Description
#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. Main menu item
#. Use infinitive form
#: ../partman-lvm.templates:7001 ../partman-lvm.templates:23001
msgid "Configure the Logical Volume Manager"
msgstr "Logisch volumebeheer (LVM) instellen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. Translators: use the acronym for "Physical Volume" in your language here
#: ../partman-lvm.templates:8001
msgid "PV"
msgstr "FV"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. What is "in use" is a partition
#: ../partman-lvm.templates:9001
msgid "In use by LVM volume group ${VG}"
msgstr "In gebruik door LVM-volumegroep ${VG}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. Menu entry
#. Use infinitive form
#: ../partman-lvm.templates:10001
msgid "Display configuration details"
msgstr "Toon configuratiedetails"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. Menu entry
#. Use infinitive form
#: ../partman-lvm.templates:11001
msgid "Create volume group"
msgstr "Volumegroep aanmaken"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. Menu entry
#. Use infinitive form
#: ../partman-lvm.templates:12001
msgid "Delete volume group"
msgstr "Volumegroep verwijderen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. Menu entry
#. Use infinitive form
#: ../partman-lvm.templates:13001
msgid "Extend volume group"
msgstr "Volumegroep uitbreiden"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. Menu entry
#. Use infinitive form
#: ../partman-lvm.templates:14001
msgid "Reduce volume group"
msgstr "Volumegroep verkleinen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. Menu entry
#. Use infinitive form
#: ../partman-lvm.templates:15001
msgid "Create logical volume"
msgstr "Logisch volume aanmaken"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. Menu entry
#. Use infinitive form
#: ../partman-lvm.templates:16001
msgid "Delete logical volume"
msgstr "Logisch volume verwijderen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. Menu entry
#. Use infinitive form
#: ../partman-lvm.templates:17001
msgid "Finish"
msgstr "Einde"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:18001
msgid "Write the changes to disks and configure LVM?"
msgstr "Veranderingen naar de schijven wegschrijven en LVM instellen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:18001
msgid ""
"Before the Logical Volume Manager can be configured, the current "
"partitioning scheme has to be written to disk. These changes cannot be "
"undone."
msgstr ""
"Voordat de logische volumebeheerder ingesteld kan worden dient het huidige "
"schijfindelingsschema naar de schijf weggeschreven te worden. Deze "
"aanpassingen kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:18001
msgid ""
"After the Logical Volume Manager is configured, no additional changes to the "
"partitioning scheme of disks containing physical volumes are allowed during "
"the installation. Please decide if you are satisfied with the current "
"partitioning scheme before continuing."
msgstr ""
"Nadat de logische volumebeheerder ingesteld is, zijn verdere veranderingen "
"aan de partities van schijven die deel uitmaken van de fysieke volumes niet "
"meer toegestaan. U dient u er dus van te verzekeren dat u tevreden bent met "
"het huidige schijfindelingsschema vooraleer u verder gaat."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:19001
msgid "Keep current partition layout and configure LVM?"
msgstr "Huidige schijfindeling behouden en LVM instellen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:19001
msgid ""
"After the Logical Volume Manager is configured, no additional changes to the "
"partitions in the disks containing physical volumes are allowed. Please "
"decide if you are satisfied with the current partitioning scheme in these "
"disks before continuing."
msgstr ""
"Nadat de logische volumebeheerder ingesteld is, zijn verdere veranderingen "
"aan de partities van schijven die deel uitmaken van de fysieke volumes niet "
"meer toegestaan. Weet u zeker dat u tevreden bent met het huidige "
"schijfindelingsschema?"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:20001
msgid "LVM configuration failure"
msgstr "LVM-configuratiefout"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:20001
msgid "An error occurred while writing the changes to the disks."
msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het wegschrijven naar de schijven."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:20001
msgid "Logical Volume Manager configuration has been aborted."
msgstr "Het configureren van de logische volumebeheerder is afgebroken."

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:21001
msgid "physical volume for LVM"
msgstr "Fysiek volume voor LVM"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. keep it short (ideally a 3-letter acronym)
#: ../partman-lvm.templates:22001
msgid "lvm"
msgstr "lvm"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:24001
msgid "LVM configuration action:"
msgstr "LVM-configuratieactie:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:24001
msgid "Summary of current LVM configuration:"
msgstr "Samenvatting van de huidige LVM-configuratie:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:24001
msgid ""
" Free Physical Volumes: ${FREE_PVS}\n"
" Used Physical Volumes: ${USED_PVS}\n"
" Volume Groups:     ${VGS}\n"
" Logical Volumes:    ${LVS}"
msgstr ""
" Vrije Fysieke Volumes:   ${FREE_PVS}\n"
" Gebruikte Fysieke Volumes: ${USED_PVS}\n"
" Volumegroepen:       ${VGS}\n"
" Logische Volumes:      ${LVS}"

#. Type: note
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:25001
msgid "Current LVM configuration:"
msgstr "Huidige LVM-configuratie:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:26001
msgid "Devices for the new volume group:"
msgstr "Apparaten voor de nieuwe volumegroep:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:26001
msgid "Please select the devices for the new volume group."
msgstr "Welke apparaten wilt u voor de nieuwe volumegroep gebruiken?"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl3:
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl3:
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:26001 ../partman-lvm.templates:39001
#: ../partman-lvm.templates:44001
msgid "You can select one or more devices."
msgstr "U kunt één of meer apparaten selecteren."

#. Type: string
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:27001
msgid "Volume group name:"
msgstr "Volumegroepnaam:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:27001
msgid "Please enter the name you would like to use for the new volume group."
msgstr "Welke naam wilt u voor de nieuwe volumegroep gebruiken?"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:28001 ../partman-lvm.templates:40001
#: ../partman-lvm.templates:45001
msgid "No physical volumes selected"
msgstr "Er zijn geen fysieke volumes geselecteerd"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:28001
msgid ""
"No physical volumes were selected. The creation of a new volume group has "
"been aborted."
msgstr ""
"Er zijn geen fysieke volumes geselecteerd. Het aanmaken van de nieuwe "
"volumegroep is afgebroken."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:29001
msgid "No volume group name entered"
msgstr "Er is geen naam ingevoerd voor de volumegroep"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:29001
msgid "No name for the volume group has been entered. Please enter a name."
msgstr ""
"Er is geen naam voor de volumegroep ingegeven. Gelieve een naam op te geven."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:30001
msgid "Volume group name already in use"
msgstr "Deze volumegroepnaam is reeds in gebruik"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:30001
msgid ""
"The selected volume group name is already in use. Please choose a different "
"name."
msgstr ""
"De geselecteerde volumegroepnaam is reeds in gebruik. U dient een andere "
"naam te kiezen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:31001
msgid "Volume group name overlaps with device name"
msgstr "De volumegroepnaam overlapt met een apparaatnaam"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:31001
msgid ""
"The selected volume group name overlaps with an existing device name. Please "
"choose a different name."
msgstr ""
"De geselecteerde volumegroepnaam overlapt met een bestaande apparaatnaam. U "
"dient een andere naam te kiezen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:32001
#| msgid "Error while deleting volume group"
msgid "Error while creating volume group"
msgstr "Fout bij het aanmaken van de volumegroep"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:32001
msgid "The volume group ${VG} could not be created."
msgstr "De volumegroep ${VG} kon niet aangemaakt worden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:32001 ../partman-lvm.templates:46001
#: ../partman-lvm.templates:53001 ../partman-lvm.templates:57001
#: ../partman-lvm.templates:60001
msgid "Check /var/log/syslog or see virtual console 4 for the details."
msgstr ""
"Controleer /var/log/syslog of kijk op de vierde virtuele console (VT4) voor "
"de details."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:33001
msgid "Volume group to delete:"
msgstr "Te verwijderen volumegroep:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:33001
msgid "Please select the volume group you wish to delete."
msgstr "Welke volumegroep wilt u verwijderen?"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:34001 ../partman-lvm.templates:37001
#: ../partman-lvm.templates:42001 ../partman-lvm.templates:47001
msgid "No volume group found"
msgstr "Er is geen volumegroep gevonden"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:34001 ../partman-lvm.templates:37001
#: ../partman-lvm.templates:42001
msgid "No volume group has been found."
msgstr "Er is geen volumegroep gevonden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:34001
msgid "The volume group may have already been deleted."
msgstr "Misschien is deze volumegroep reeds verwijderd."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:35001
msgid "Really delete the volume group?"
msgstr "Wilt u de volumegroep echt verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:35001
msgid "Please confirm the ${VG} volume group removal."
msgstr "Weet u zeker dat u de volumegroep ${VG} wilt verwijderen?"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:36001
msgid "Error while deleting volume group"
msgstr "Fout bij het verwijderen van de volumegroep"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:36001
msgid ""
"The selected volume group could not be deleted. One or more logical volumes "
"may currently be in use."
msgstr ""
"De geselecteerde volumegroep kon niet verwijderd worden. Mogelijk zijn één "
"of meer logische volumes nog in gebruik."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:37001
msgid "No volume group can be deleted."
msgstr "Geen enkele volumegroep kan verwijderd worden."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:38001
msgid "Volume group to extend:"
msgstr "Uit te breiden volumegroep:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:38001
msgid "Please select the volume group you wish to extend."
msgstr "Welke volumegroep wilt u uitbreiden?"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:39001
msgid "Devices to add to the volume group:"
msgstr "Aan de volumegroep toe te voegen apparaten:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:39001
msgid "Please select the devices you wish to add to the volume group."
msgstr "Welke apparaten wilt u aan de volumegroep toevoegen?"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:40001
msgid ""
"No physical volumes were selected. Extension of the volume group has been "
"aborted."
msgstr ""
"Er zijn geen fysieke volumes geselecteerd. Uitbreiding van de volumegroep is "
"afgebroken."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:41001
msgid "Error while extending volume group"
msgstr "Fout bij het uitbreiden van de volumegroep"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:41001
msgid ""
"The physical volume ${PARTITION} could not be added to the selected volume "
"group."
msgstr ""
"Het fysieke volume ${PARTITION} kon niet aan de geselecteerde volumegroep "
"toegevoegd worden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:42001
msgid "No volume group can be reduced."
msgstr "Geen enkele volumegroep kan verkleind worden."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:43001
msgid "Volume group to reduce:"
msgstr "Te verkleinen volumegroep:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:43001
msgid "Please select the volume group you wish to reduce."
msgstr "Welke volumegroep wilt u verkleinen?"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:44001
msgid "Devices to remove from the volume group:"
msgstr "Uit de volumegroep te verwijderen apparaten:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:44001
msgid "Please select the devices you wish to remove from the volume group."
msgstr ""
"Gelieve hier de apparaten te selecteren die u uit de volumegroep wilt "
"verwijderen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:45001
msgid ""
"No physical volumes were selected. Reduction of the volume group was aborted."
msgstr ""
"Er zijn geen fysieke volumes geselecteerd. Uitbreiding van de volumegroep is "
"afgebroken."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:46001
msgid "Error while reducing volume group"
msgstr "Fout bij het verkleinen van de volumegroep"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:46001
msgid ""
"The physical volume ${PARTITION} could not be removed from the selected "
"volume group."
msgstr ""
"Het fysieke volume ${PARTITION} kon niet aan de geselecteerde volumegroep "
"toegevoegd worden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:47001
msgid ""
"No free volume groups were found for creating a new logical volume. Please "
"create more physical volumes and volume groups, or reduce an existing volume "
"group."
msgstr ""
"Er zijn geen vrije volumegroepen gevonden om een nieuw logisch volume aan te "
"maken. Gelieve meer fysieke volumes en volumegroepen aan te maken, of een "
"bestaande volumegroep te verkleinen."

#. Type: string
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:48001
msgid "Logical volume name:"
msgstr "Naam voor logisch volume:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:48001
msgid "Please enter the name you would like to use for the new logical volume."
msgstr "Welke naam wilt u voor het nieuw logisch volume gebruiken?"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:49001
msgid "Volume group:"
msgstr "Volumegroep:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:49001
msgid ""
"Please select the volume group where the new logical volume should be "
"created."
msgstr "In welke volumegroep wilt u het nieuw logisch volume aanmaken?"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:50001
msgid "No logical volume name entered"
msgstr "Er is geen naam ingevoerd voor het logisch volume."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:50001
msgid "No name for the logical volume has been entered. Please enter a name."
msgstr ""
"Er is geen naam ingevoerd voor het logisch volume. Gelieve een naam op te "
"geven."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:51001 ../partman-lvm.templates:53001
msgid "Error while creating a new logical volume"
msgstr "Fout bij het aanmaken van het nieuw logisch volume"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:51001
msgid ""
"The name ${LV} is already in use by another logical volume on the same "
"volume group (${VG})."
msgstr ""
"De opgegeven naam (${LV}) wordt al door een ander logisch volume in de "
"volumegroep ${VG} gebruikt."

#. Type: string
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:52001
msgid "Logical volume size:"
msgstr "Grootte voor het logisch volume:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:52001
msgid ""
"Please enter the size of the new logical volume. The size may be entered in "
"the following formats: 10K (Kilobytes), 10M (Megabytes), 10G (Gigabytes), "
"10T (Terabytes). The default unit is Megabytes."
msgstr ""
"Wat is de grootte van het nieuw logisch volume? U kunt de grootte opgeven in "
"de volgende formaten: 10K (kilobyte), 10M (megabyte), 10G (gigabyte), 10T "
"(terabyte). De standaard eenheid is megabyte."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:53001
msgid ""
"Unable to create a new logical volume (${LV}) on ${VG} with the new size "
"${SIZE}."
msgstr ""
"Kon het nieuw logisch volume ${LV} op ${VG} met grootte ${SIZE} niet "
"aanmaken."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:54001
msgid "No logical volume found"
msgstr "Er is geen logisch volume gevonden"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:54001
msgid "No logical volume has been found. Please create a logical volume first."
msgstr ""
"Er is geen volumegroep gevonden om een logisch volume in te verwijderen. "
"Gelieve eerst een logisch volume aan te maken."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:55001
msgid "Logical volume:"
msgstr "Logisch volume:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:55001
msgid "Please select the logical volume to delete."
msgstr "Gelieve het logisch volume te selecteren dat u wilt verwijderen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:56001
msgid "in VG ${VG}"
msgstr "in VG ${VG}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:57001
msgid "Error while deleting the logical volume"
msgstr "Fout tijdens het verwijderen van het logisch volume"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:57001
msgid "The logical volume ${LV} on ${VG} could not be deleted."
msgstr "Het logisch volume ${LV} op ${VG} kon niet verwijderd worden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:58001
msgid "No usable physical volumes found"
msgstr "Er zijn geen bruikbare fysieke volumes gevonden"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:58001
msgid ""
"No physical volumes (i.e. partitions) were found in your system. All "
"physical volumes may already be in use. You may also need to load some "
"required kernel modules or re-partition the hard drives."
msgstr ""
"Er zijn op uw systeem geen fysieke volumes (i.e. partities) gevonden. "
"Mogelijk zijn alle fysieke volumes reeds in gebruik of dient u de vereiste "
"kernelmodules te laden, of dient u uw harde schijf opnieuw in te delen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:59001
msgid "Logical Volume Manager not available"
msgstr "De Logisch Volumebeheerder (LVM) is niet beschikbaar"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:59001
msgid ""
"The current kernel doesn't support the Logical Volume Manager. You may need "
"to load the lvm-mod module."
msgstr ""
"De huidige kernel biedt geen ondersteuning voor de logisch volumebeheerder "
"(LVM). Mogelijk dient de lvm-mod module nog geladen te worden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:60001
msgid "Error while initializing physical volume"
msgstr "Fout tijdens het initialiseren van het fysieke volume"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:60001
msgid "The physical volume ${PV} could not be initialized."
msgstr "Het fysieke volume ${PV} kon niet geïnitialiseerd worden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:61001
msgid "Invalid logical volume or volume group name"
msgstr "Ongeldig naam voor logische volume of volumegroep"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:61001
msgid ""
"Logical volume or volume group names may only contain alphanumeric "
"characters, hyphen, plus, period, and underscore. They must be 128 "
"characters or less and may not begin with a hyphen. The names \".\" and \".."
"\" are not allowed. In addition, logical volume names cannot begin with "
"\"snapshot\"."
msgstr ""
"Namen voor logische volumes of volumegroepen mogen enkel bestaan uit een "
"combinatie van alfanumerieke karakters, liggend streepje, plusteken, en '_'. "
"Verder mogen ze maximaal 128 karakters lang zijn, en mogen ze niet beginnen "
"met een liggend streepje. De namen '.' en '..' zijn niet toegestaan. Namen "
"van logische volumes mogen ook niet beginnen met 'snapshot'."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:61001
msgid "Please choose a different name."
msgstr "Gelieve een andere naam te kiezen."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:62001
msgid "Remove existing logical volume data?"
msgstr "Bestaande logische volume gegevens verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:62001
msgid ""
"The selected device already contains the following LVM logical volumes, "
"volume groups and physical volumes which are about to be removed:"
msgstr ""
"Het geselecteerde apparaat bevat reeds de volgende LVM logische volumes en/"
"of volumegroepen, deze staan op het punt om verwijderd te worden:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:62001
msgid "Logical volume(s) to be removed: ${LVTARGETS}"
msgstr "Te verwijderen logische volume(s): ${LVTARGETS}"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:62001
msgid "Volume group(s) to be removed: ${VGTARGETS}"
msgstr "Te verwijderen volumegroep(en): ${VGTARGETS}"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:62001
msgid "Physical volume(s) to be removed: ${PVTARGETS}"
msgstr "Te verwijderen fysieke volume(s): ${PVTARGETS}"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:62001
msgid ""
"Note that this will also permanently erase any data currently on the logical "
"volumes."
msgstr ""
"Merk op dat hierdoor ook alle op de logische volumes opgeslagen gegevens "
"permanent verwijderd worden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:63001
msgid "Unable to automatically remove LVM data"
msgstr "Kan LVM-gegevens niet automatisch verwijderen"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:63001
msgid ""
"Because the volume group(s) on the selected device also consist of physical "
"volumes on other devices, it is not considered safe to remove its LVM data "
"automatically. If you wish to use this device for partitioning, please "
"remove its LVM data first."
msgstr ""
"Omdat ook fysieke volumes op andere apparaten deel uitmaken van de "
"volumegroep(en) op het geselecteerde apparaat, wordt het niet veilig geacht "
"de LVM-gegevens automatisch te verwijderen. Verwijder s.v.p. de LVM-gegevens "
"indien u dit apparaat wenst te gebruiken voor schijfindeling."

#. Type: note
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:64001
msgid "Logical Volume Management"
msgstr "Logical Volume Management"

#. Type: note
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:64001
msgid ""
"A common situation for system administrators is to find that some disk "
"partition (usually the most important one) is short on space, while some "
"other partition is underused. The Logical Volume Manager (LVM) can help with "
"this."
msgstr ""
"Een niet ongebruikelijke situatie voor systeembeheerders is te ontdekken dat "
"een bepaalde partitie (meestal de meest belangrijke) niet voldoende vrije "
"ruimte meer heeft, terwijl een andere partitie ondergebruikt is.Logisch "
"Volume Management (LVM), ofwel logisch volumebeheer, kan hierbij helpen."

#. Type: note
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:64001
msgid ""
"LVM allows combining disk or partition devices (\"physical volumes\") to "
"form a virtual disk (\"volume group\"), which can then be divided into "
"virtual partitions (\"logical volumes\"). Volume groups and logical volumes "
"may span several physical disks. New physical volumes may be added to a "
"volume group at any time, and logical volumes can be resized up to the "
"amount of unallocated space in the volume group."
msgstr ""
"LVM maakt het mogelijk schijf- of partitie-apparaten (\"fysieke volumes\") "
"te combineren tot een virtuele schijf (\"volume groep\"). Deze kan dan op "
"zijn beurt worden opgedeeld in virtuele partities (\"logische volumes\"). "
"Volume groepen en logische volumes kunnen meerdere fysieke schijven beslaan. "
"Op elk moment kunnen nieuwe fysieke volumes aan een volume groep worden "
"toegevoegd."

#. Type: note
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-lvm.templates:64001
msgid ""
"The items on the LVM configuration menu can be used to edit volume groups "
"and logical volumes. After you return to the main partition manager screen, "
"logical volumes will be displayed in the same way as ordinary partitions, "
"and should be treated as such."
msgstr ""
"De opties in het LVM-configuratiemenu kan worden gebruikt om volume groepen "
"en logische volumes te wijzigen. Bij terugkeer op het hoofdscherm van de "
"schijfindeler zullen logische volumes worden getoond net als gewone "
"partities. Ze kunnen verder ook op dezelfde manier worden behandeld."

Attachment: pgp7jMD9sCIbI.pgp
Description: PGP signature


Reply to: