[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://partman-cryptoDag iedereen,

In bijlage een geactualiseerde versie van het nl.po-bestand 
voor partman-crypto.
Ook een diff omdat het aantal paragrafen dat aandacht nodig 
had, beperkt was.

Extra noot: De bestaande vertaling gebruikt data als een 
enkelvoudsvorm, naar analogie met de Engelse tekst. Ik heb 
omwille van de eenvormigheid die benadering aangehouden. 
Toch vraag ik me af of dit wel goed zit, omdat Van 
Dale het woord als een meervoudsvorm beschouwt:
" Je hebt gezocht op het woord: data.
      da·ta (de; meervoud)
       1 gegevens"
(http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=data&lang=nn#.VCm0D5m0zQo)

Groetjes,
Frans

===
www.frans-spiesschaert.homenet.org

home.base.be/vt6362833/
Index: partman-crypto_75_nl.po
===================================================================
RCS file: /home/frans/projecten/cvs/debconf/partman-crypto_75_nl.po,v
retrieving revision 1.1
diff -u -r1.1 partman-crypto_75_nl.po
--- partman-crypto_75_nl.po	29 Sep 2014 19:07:09 -0000	1.1
+++ partman-crypto_75_nl.po	29 Sep 2014 20:48:41 -0000
@@ -21,19 +21,21 @@
 # Freek de Kruijf <f.de.kruijf@hetnet.nl>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
 # Taco Witte <tcwitte@cs.uu.nl>, 2004.
 # Reinout van Schouwen <reinouts@gnome.org>, 2007.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-installer/sublevel1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: partman-crypto@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-10-30 22:04+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-19 16:11+0200\n"
-"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-09-29 21:38+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -255,19 +257,14 @@
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../partman-crypto.templates:22001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The data on ${DEVICE} will be overwritten with random data. It can no "
-#| "longer be recovered after this step has completed. This is the last "
-#| "opportunity to abort the erase."
 msgid ""
 "The data on ${DEVICE} will be overwritten with zeroes. It can no longer be "
 "recovered after this step has completed. This is the last opportunity to "
 "abort the erase."
 msgstr ""
-"De data op ${DEVICE} zal overschreven worden met willekeurige data. Nadat "
-"deze stap uitgevoerd is, kan de data niet meer teruggehaald worden. Dit is "
-"dus uw laatste kans om het wissen af te breken."
+"De data op ${DEVICE} zal overschreven worden met nullen. Nadat deze stap "
+"uitgevoerd is, kan de data niet meer teruggehaald worden. Dit is dus uw "
+"laatste kans om het wissen af te breken."
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -287,6 +284,9 @@
 "The installer is now overwriting ${DEVICE} with zeroes to delete its "
 "previous contents. This step may be skipped by cancelling this action."
 msgstr ""
+"Het installatieprogramma overschrijft nu ${DEVICE} met nullen om de eerdere "
+"inhoud te wissen. U kunt deze stap overslaan door deze bewerking te "
+"annuleren."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -302,16 +302,12 @@
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../partman-crypto.templates:25001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "An error occurred trying to erase the data on ${DEVICE}. The data has not "
-#| "been erased."
 msgid ""
 "An error occurred while trying to overwrite the data on ${DEVICE} with "
 "zeroes. The data has not been erased."
 msgstr ""
-"Er is een fout opgetreden tijdens het wissen van de data op ${DEVICE}. De "
-"data is niet gewist."
+"Er is een fout opgetreden tijdens het overschrijven met nullen van de data "
+"op ${DEVICE}. De data is niet gewist."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -336,6 +332,10 @@
 "cancelling this action, albeit at the expense of a slight reduction of the "
 "quality of the encryption."
 msgstr ""
+"Het installatieprogramma overschrijft nu ${DEVICE} met willekeurige data om "
+"te voorkomen dat meta-informatie zou kunnen weglekken uit de versleutelde "
+"schijf. U kunt deze stap overslaan door het annuleren van deze bewerking, "
+"weliswaar ten koste van een gering kwaliteitsverlies van de encryptie."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -346,6 +346,9 @@
 "Recovery of the device's previous contents is possible and meta-information "
 "of its new contents may be leaked."
 msgstr ""
+"Er is een fout opgetreden tijdens het overschrijven van ${DEVICE} met "
+"willekeurige data. Terughalen van de eerdere inhoud van het apparaat blijft "
+"mogelijk en mogelijk is er meta-informatie over de nieuwe inhoud weggelekt."
 
 #. Type: text
 #. Description
# THIS FILE IS GENERATED AUTOMATICALLY FROM THE D-I PO MASTER FILES
# The master files can be found under packages/po/
#
# DO NOT MODIFY THIS FILE DIRECTLY: SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# translation of nl.po to Dutch
# Dutch messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2005.
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2007, 2008, 2009, 2010.
# Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011, 2012.
#
# Translations from iso-codes:
# Translations taken from ICU SVN on 2007-09-09.
# Tobias Toedter <t.toedter@gmx.net>, 2007.
#
# Elros Cyriatan <cyriatan@fastmail.fm>, 2004.
# Luk Claes <luk.claes@ugent.be>, 2005.
# Freek de Kruijf <f.de.kruijf@hetnet.nl>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Taco Witte <tcwitte@cs.uu.nl>, 2004.
# Reinout van Schouwen <reinouts@gnome.org>, 2007.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer/sublevel1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: partman-crypto@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-30 22:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-29 21:38+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: text
#. Description
#. File system name
#. Keep translations short enough
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:1001
msgid "physical volume for encryption"
msgstr "Fysiek volume voor encryptie"

#. Type: text
#. Description
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#. Should be kept very short or unstranslated
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:2001
msgid "crypto"
msgstr "crypto"

#. Type: text
#. Description
#. This is related to "encryption method"
#. Encryption type for a file system
#. Translations should be kept below 40 columns
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:3001
msgid "Device-mapper (dm-crypt)"
msgstr "Device-mapper (dm-crypt)"

#. Type: text
#. Description
#. This is related to "encryption method"
#. Encryption type for a file system
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:5001
msgid "not active"
msgstr "niet actief"

#. Type: text
#. Description
#. Should be kept below 24 columns
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:6001
msgid "Encryption method:"
msgstr "Encryptiemethode:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:7001
msgid "Encryption method for this partition:"
msgstr "Encryptiemethode voor deze partitie:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:7001
msgid ""
"Changing the encryption method will set other encryption-related fields to "
"their default values for the new encryption method."
msgstr ""
"Als u de encryptie-methode verandert, worden de andere aan encryptie "
"gerelateerde velden ingesteld op de standaardwaarde voor de nieuwe encryptie-"
"methode."

#. Type: text
#. Description
#. Should be kept below 24 columns
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:8001
msgid "Encryption:"
msgstr "Encryptie:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:9001
msgid "Encryption for this partition:"
msgstr "Encryptie voor deze partitie:"

#. Type: text
#. Description
#. Should be kept below 24 columns
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:10001
msgid "Key size:"
msgstr "Sleutelgrootte:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:11001
msgid "Key size for this partition:"
msgstr "Sleutelgrootte voor deze partitie:"

#. Type: text
#. Description
#. An initialization vector is the initial value used to seed
#. the encryption algorithm
#. Should be kept below 24 columns
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:12001
msgid "IV algorithm:"
msgstr "IV-algoritme:"

#. Type: select
#. Description
#. An initialization vector is the initial randomness used to seed
#. the encryption algorithm
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:13001
msgid "Initialization vector generation algorithm for this partition:"
msgstr "Generatie-algoritme voor de initialisatievector voor deze partitie:"

#. Type: select
#. Description
#. An initialization vector is the initial randomness used to seed
#. the encryption algorithm
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:13001
msgid ""
"Different algorithms exist to derive the initialization vector for each "
"sector. This choice influences the encryption security. Normally, there is "
"no reason to change this from the recommended default, except for "
"compatibility with older systems."
msgstr ""
"Er bestaan verschillende algoritmen om de initialisatievector van elke "
"sector af te leiden. Deze keuze beïnvloedt de veiligheid van de "
"versleuteling. De enige reden om eventueel van de standaardwaarde af te "
"wijken is compatibiliteit met oudere systemen. "

#. Type: text
#. Description
#. Should be kept below 24 columns
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:14001
msgid "Encryption key:"
msgstr "Encryptiesleutel:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:15001
msgid "Type of encryption key for this partition:"
msgstr "Encryptiesleuteltype voor deze partitie:"

#. Type: text
#. Description
#. Should be kept below 24 columns
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:16001
msgid "Encryption key hash:"
msgstr "Encryptiesleutel-hash:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:17001
msgid "Type of encryption key hash for this partition:"
msgstr "Type encryptiesleutel-hash voor deze partitie:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:17001
msgid ""
"The encryption key is derived from the passphrase by applying a one-way hash "
"function to it. Normally, there is no reason to change this from the "
"recommended default and doing so in the wrong way can reduce the encryption "
"strength."
msgstr ""
"De encryptiesleutel wordt afgeleid van de wachtzin door er een niet-"
"omkeerbare hashfunctie op toe te passen. Normaal is er geen reden om hier "
"van de standaardwaarde af te wijken, Tevens is het zo dat op de verkeerde "
"manier van de standaardwaarde afwijken de versleutelingssterkte kan "
"verminderen."

#. Type: text
#. Description
#. This shows up in a screen summarizing options and will be followed
#. by "yes" or "no"
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:18001
msgid "Erase data:"
msgstr "Data wissen:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:19001
msgid "no"
msgstr "nee"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:20001
msgid "yes"
msgstr "ja"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:21001
msgid "Erase data on this partition"
msgstr "Data op deze partitie wissen"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:22001 ../partman-crypto.templates:26001
msgid "Really erase the data on ${DEVICE}?"
msgstr "Weet u zeker dat u de data op ${DEVICE} wilt wissen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:22001
msgid ""
"The data on ${DEVICE} will be overwritten with zeroes. It can no longer be "
"recovered after this step has completed. This is the last opportunity to "
"abort the erase."
msgstr ""
"De data op ${DEVICE} zal overschreven worden met nullen. Nadat deze stap "
"uitgevoerd is, kan de data niet meer teruggehaald worden. Dit is dus uw "
"laatste kans om het wissen af te breken."

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:23001 ../partman-crypto.templates:27001
msgid "Erasing data on ${DEVICE}"
msgstr "Data op ${DEVICE} wordt gewist"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:24001
msgid ""
"The installer is now overwriting ${DEVICE} with zeroes to delete its "
"previous contents. This step may be skipped by cancelling this action."
msgstr ""
"Het installatieprogramma overschrijft nu ${DEVICE} met nullen om de eerdere "
"inhoud te wissen. U kunt deze stap overslaan door deze bewerking te "
"annuleren."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:25001 ../partman-crypto.templates:29001
msgid "Erasing data on ${DEVICE} failed"
msgstr "Wissen van data op ${DEVICE} is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:25001
msgid ""
"An error occurred while trying to overwrite the data on ${DEVICE} with "
"zeroes. The data has not been erased."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden tijdens het overschrijven met nullen van de data "
"op ${DEVICE}. De data is niet gewist."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:26001
msgid ""
"The data on ${DEVICE} will be overwritten with random data. It can no longer "
"be recovered after this step has completed. This is the last opportunity to "
"abort the erase."
msgstr ""
"De data op ${DEVICE} zal overschreven worden met willekeurige data. Nadat "
"deze stap uitgevoerd is, kan de data niet meer teruggehaald worden. Dit is "
"dus uw laatste kans om het wissen af te breken."

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:28001
msgid ""
"The installer is now overwriting ${DEVICE} with random data to prevent meta-"
"information leaks from the encrypted volume. This step may be skipped by "
"cancelling this action, albeit at the expense of a slight reduction of the "
"quality of the encryption."
msgstr ""
"Het installatieprogramma overschrijft nu ${DEVICE} met willekeurige data om "
"te voorkomen dat meta-informatie zou kunnen weglekken uit de versleutelde "
"schijf. U kunt deze stap overslaan door het annuleren van deze bewerking, "
"weliswaar ten koste van een gering kwaliteitsverlies van de encryptie."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:29001
msgid ""
"An error occurred while trying to overwrite ${DEVICE} with random data. "
"Recovery of the device's previous contents is possible and meta-information "
"of its new contents may be leaked."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden tijdens het overschrijven van ${DEVICE} met "
"willekeurige data. Terughalen van de eerdere inhoud van het apparaat blijft "
"mogelijk en mogelijk is er meta-informatie over de nieuwe inhoud weggelekt."

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:30001
msgid "Setting up encryption..."
msgstr "Encryptie wordt ingesteld..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:31001
msgid "Configure encrypted volumes"
msgstr "Versleutelde volumes configureren"

#. Type: note
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:32001
msgid "No partitions to encrypt"
msgstr "Er zijn geen partities te versleutelen"

#. Type: note
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:32001
msgid "No partitions have been selected for encryption."
msgstr "Er zijn geen partities geselecteerd voor versleuteling."

#. Type: note
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:33001
msgid "Required programs missing"
msgstr "Er zijn vereiste programma's afwezig"

#. Type: note
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:33001
msgid ""
"This build of debian-installer does not include one or more programs that "
"are required for partman-crypto to function correctly."
msgstr ""
"In deze versie van het debian-installatieprogramma ontbreken één of meer "
"programma's die vereist zijn voor de juiste werking van partman-crypto."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:34001
msgid "Required encryption options missing"
msgstr "Vereiste versleutelingsopties zijn afwezig"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:34001
msgid ""
"The encryption options for ${DEVICE} are incomplete. Please return to the "
"partition menu and select all required options."
msgstr ""
"De versleutelingsopties voor ${DEVICE} zijn onvolledig. U dient terug te "
"keren naar het schijfindelingsmenu waar u alle vereiste opties aan kunt "
"geven."

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. Translators: this string is used to assemble a string of the format
#. "$specify_option: $missing". If this proves to be a problem in your
#. language, please contact the maintainer and we can do it differently.
#: ../partman-crypto.templates:35001
msgid "missing"
msgstr "afwezig"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. What is "in use" is a partition
#: ../partman-crypto.templates:36001
msgid "In use as physical volume for encrypted volume ${DEV}"
msgstr "in gebruik als fysiek volume voor het versleutelde volume ${DEV}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:37001
msgid "Encryption package installation failure"
msgstr "Fout bij de installatie van encryptie-pakketten"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:37001
msgid ""
"The kernel module package ${PACKAGE} could not be found or an error occurred "
"during its installation."
msgstr ""
"Het kernelmodule-pakket ${PACKAGE} kan niet gevonden worden, of er is een "
"fout opgetreden tijdens de installatie ervan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:37001
msgid ""
"It is likely that there will be problems setting up encrypted partitions "
"when the system is rebooted. You may be able to correct this by installing "
"the required package(s) later on."
msgstr ""
"Er zullen waarschijnlijk problemen optreden tijdens het herstarten wanneer "
"het systeem probeert om versleutelde partities in te stellen. U kunt deze "
"problemen mogelijk corrigeren door later de vereiste pakketten te "
"installeren."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:38001
msgid "Write the changes to disk and configure encrypted volumes?"
msgstr ""
"Veranderingen naar de schijven wegschrijven en versleutelde volumes "
"instellen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:38001
msgid ""
"Before encrypted volumes can be configured, the current partitioning scheme "
"has to be written to disk.  These changes cannot be undone."
msgstr ""
"Voordat de versleutelde volumes ingesteld kunnen worden dient het huidige "
"schijfindelingsschema naar de schijf weggeschreven te worden. Deze "
"aanpassingen kunnen niet ongedaan gemaakt worden."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:38001 ../partman-crypto.templates:39001
msgid ""
"After the encrypted volumes have been configured, no additional changes to "
"the partitions on the disks containing encrypted volumes are allowed. Please "
"decide if you are satisfied with the current partitioning scheme for these "
"disks before continuing."
msgstr ""
"Verdere veranderingen aan de partities van schijven met versleutelde volumes "
"zijn niet toegestaan nadat de versleutelde volumes ingesteld zijn. "
"Controleer of het huidige schijfindelingsschema is wat u wilt voordat u "
"verder gaat."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:39001
msgid "Keep current partition layout and configure encrypted volumes?"
msgstr "Huidige schijfindeling behouden en versleutelde volumes instellen?"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:40001
msgid "Configuration of encrypted volumes failed"
msgstr "Configuratie van de versleutelde volumes is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:40001
msgid "An error occurred while configuring encrypted volumes."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van de versleutelde volumes."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:40001
msgid "The configuration has been aborted."
msgstr "De configuratie is afgebroken."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:41001
msgid "Initialisation of encrypted volume failed"
msgstr "Initialisatie van het versleutelde volume is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:41001
msgid "An error occurred while setting up encrypted volumes."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van de versleutelde volumes."

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. This is a key type for encrypted file systems
#. It can be either protected by a passphrase, a keyfile
#. of a random key
#. This text is one of these choices, so keep it short
#: ../partman-crypto.templates:42001
msgid "Passphrase"
msgstr "Wachtzin"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. This is a key type for encrypted file systems
#. It can be either protected by a passphrase, a keyfile
#. of a random key
#. This text is one of these choices, so keep it short
#: ../partman-crypto.templates:43001
msgid "Keyfile (GnuPG)"
msgstr "Sleutelbestand (GnuPG)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. This is a key type for encrypted file systems
#. It can be either protected by a passphrase, a keyfile
#. of a random key
#. This text is one of these choices, so keep it short
#: ../partman-crypto.templates:44001
msgid "Random key"
msgstr "Random sleutel"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:45001
msgid "Unsafe swap space detected"
msgstr "Onveilig wisselgeheugen gedetecteerd"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:45001
msgid "An unsafe swap space has been detected."
msgstr "Er is een onveilig wisselgeheugen gedetecteerd."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:45001
msgid ""
"This is a fatal error since sensitive data could be written out to disk "
"unencrypted. This would allow someone with access to the disk to recover "
"parts of the encryption key or passphrase."
msgstr ""
"Dit is een fatale fout aangezien dit ertoe kan leiden dat gevoelige data "
"onversleuteld naar de schijf geschreven wordt. Dit laat toe dat iemand met "
"toegang tot de schijf delen van de encryptiesleutel of wachtzin terugvindt. "

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:45001
msgid ""
"Please disable the swap space (e.g. by running swapoff) or configure an "
"encrypted swap space and then run setup of encrypted volumes again. This "
"program will now abort."
msgstr ""
"U kunt dit wisselgeheugen best deactiveren (b.v. door swapoff te draaien), "
"of instellen als een versleuteld wisselgeheugen en vervolgens de "
"configuratie van de versleutelde volumes opnieuw uitvoeren. Dit programma "
"sluit nu af."

#. Type: password
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:46001
msgid "Encryption passphrase:"
msgstr "Wachtzin voor de versleuteling:"

#. Type: password
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:46001
msgid "You need to choose a passphrase to encrypt ${DEVICE}."
msgstr "U dient een wachtzin te kiezen voor de versleuteling van ${DEVICE}."

#. Type: password
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:46001
msgid ""
"The overall strength of the encryption depends strongly on this passphrase, "
"so you should take care to choose a passphrase that is not easy to guess. It "
"should not be a word or sentence found in dictionaries, or a phrase that "
"could be easily associated with you."
msgstr ""
"De kracht van de versleuteling hangt sterk af van de kracht van de wachtzin. "
"Bijgevolg dient u ervoor te zorgen dat de wachtzin moeilijk te raden is (dus "
"geen woord uit het woordenboek, of iets dat makkelijk met u te associëren "
"valt). "

#. Type: password
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:46001
msgid ""
"A good passphrase will contain a mixture of letters, numbers and "
"punctuation. Passphrases are recommended to have a length of 20 or more "
"characters."
msgstr ""
"Een goede wachtzin bevat een mengeling van letters, cijfers, en leestekens. "
"Wachtzinnen hebben een aan te raden lengte van tenminste 20 karakters."

#. Type: password
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:47001
msgid "Re-enter passphrase to verify:"
msgstr "Voer de wachtzin ter bevestiging opnieuw in:"

#. Type: password
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:47001
msgid ""
"Please enter the same passphrase again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Teneinde na te gaan of de wachtzin correct ingevoerd is dient u de wachtzin "
"nogmaals in te voeren."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:48001
msgid "Passphrase input error"
msgstr "Wachtzin-invoerfout"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:48001
msgid "The two passphrases you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""
"De twee door u ingevoerde wachtzinnen komen niet overeen. Gelieve de "
"wachtzin opnieuw in te voeren."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:49001
msgid "Empty passphrase"
msgstr "Lege wachtzin"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:49001
msgid ""
"You entered an empty passphrase, which is not allowed. Please choose a non-"
"empty passphrase."
msgstr ""
"U heeft een lege wachtzin ingevoerd, dit is niet toegestaan. U dient een "
"niet-lege wachtzin te kiezen."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:50001
msgid "Use weak passphrase?"
msgstr "Zwakke wachtzin gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#. Translators: we unfortunately cannot use plural forms here
#. So, you are suggested to use the plural form adapted for
#. MINIMUM=8, which is the current hardcoded value
#: ../partman-crypto.templates:50001
msgid ""
"You entered a passphrase that consists of less than ${MINIMUM} characters, "
"which is considered too weak. You should choose a stronger passphrase."
msgstr ""
"U heeft een wachtzin ingevoerd die uit minder dan ${MINIMUM} karakters "
"bestaat. Dit wordt als te zwak beschouwd. U kunt best een krachtigere "
"wachtzin invoeren."

#. Type: entropy
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:51001
msgid "The encryption key for ${DEVICE} is now being created."
msgstr "De encryptiesleutel voor ${DEVICE} wordt nu aangemaakt."

#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:52001
msgid "Key data has been created successfully."
msgstr "Er is voldoende willekeurige data aangemaakt voor de encryptiesleutel."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:53001
msgid "Keyfile creation failure"
msgstr "Aanmaken van het sleutelbestand is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:53001
msgid "An error occurred while creating the keyfile."
msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het aanmaken van het sleutelbestand."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:54001 ../partman-crypto.templates:55001
msgid "Encryption configuration failure"
msgstr "Encryptieconfiguratiefout"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:54001
msgid ""
"You have selected the root file system to be stored on an encrypted "
"partition. This feature requires a separate /boot partition on which the "
"kernel and initrd can be stored."
msgstr ""
"U heeft ervoor gekozen om het basisbestandssysteem op te slaan op een "
"versleutelde partitie. Deze functionaliteit vereist een afzonderlijke '/"
"boot'-partitie waar de kernel en de initrd opgeslagen kunnen worden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:54001
msgid "You should go back and setup a /boot partition."
msgstr "U kunt best teruggaan en een '/boot'-partitie instellen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:55001
msgid ""
"You have selected the /boot file system to be stored on an encrypted "
"partition. This is not possible because the boot loader would be unable to "
"load the kernel and initrd. Continuing now would result in an installation "
"that cannot be used."
msgstr ""
"U heeft ervoor gekozen om het '/boot'-bestandssysteem op te slaan op een "
"versleutelde partitie. Dit is onmogelijk omdat de opstartlader dan niet in "
"staat is om de kernel en de initrd te laden. Toch doorgaan zal dan ook "
"leiden tot een onbruikbare installatie."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:55001
msgid ""
"You should go back and choose a non-encrypted partition for the /boot file "
"system."
msgstr ""
"U dient dus terug te gaan om een niet-versleutelde partitie te kiezen voor "
"het '/boot'-bestandssysteem."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:56001
msgid "Are you sure you want to use a random key?"
msgstr "Weet u zeker dat u een willekeurige sleutel wilt gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:56001
msgid ""
"You have chosen a random key type for ${DEVICE} but requested the "
"partitioner to create a file system on it."
msgstr ""
"Hoewel u een willekeurige sleutel gekozen heeft voor ${DEVICE}, heeft u de "
"schijfindeler gevraagd hier een bestandssysteem op aan te maken."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:56001
msgid ""
"Using a random key type means that the partition data is going to be "
"destroyed upon each reboot. This should only be used for swap partitions."
msgstr ""
"Gebruik van een willekeurige sleutel heeft als gevolg dat alle data op de "
"partitie vernietigd wordt met elke herstart. Dit wordt normaal enkel "
"gebruikt voor wisselgeheugenpartities."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:57001
msgid "Failed to download crypto components"
msgstr "Ophalen van de cryptomodules is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:57001
msgid "An error occurred trying to download additional crypto components."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden tijdens het ophalen van de aanvullende "
"cryptomodules."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:58001
msgid "Proceed to install crypto components despite insufficient memory?"
msgstr ""
"Er is te weinig geheugen, wilt u desondanks doorgaan met de installatie van "
"de cryptomodules?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:58001
msgid ""
"There does not seem to be sufficient memory available to install additional "
"crypto components. If you choose to go ahead and continue anyway, the "
"installation process could fail."
msgstr ""
"Het lijkt erop dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is om de aanvullende "
"cryptomodules te installeren. Als u ervoor kiest om toch door te gaan is het "
"goed mogelijk dat het installatieproces mislukt."

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:59001
msgid "Create encrypted volumes"
msgstr "Versleutelde volumes aanmaken"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:59001
msgid "Finish"
msgstr "Einde"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:59002
msgid "Encryption configuration actions"
msgstr "Configuratieacties voor encryptie"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:59002
msgid "This menu allows you to configure encrypted volumes."
msgstr "Dit menu maakt het mogelijk versleutelde volumes in te stellen."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:60001
msgid "Devices to encrypt:"
msgstr "Te versleutelen apparaten:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:60001
msgid "Please select the devices to be encrypted."
msgstr "Selecteer de te versleutelen apparaten."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:60001
msgid "You can select one or more devices."
msgstr "U kunt één of meer apparaten selecteren."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:61001
msgid "No devices selected"
msgstr "Geen apparaten geselecteerd"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-crypto.templates:61001
msgid "No devices were selected for encryption."
msgstr "Er zijn geen apparaten geselecteerd voor versleuteling."

Attachment: pgpJP_Z6gnyQL.pgp
Description: PGP signature


Reply to: