[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://fpcHoi allemaal,

Dit is een nieuwe vertaling voor de debconf vragen van fpc. De template
is zelfs nieuwer dan die van de website, want er is een pakketwijziging
pending. Er zat namelijk een inconsequentie in waar ik achter kwam
tijdens het vertalen.

Paul
# Dutch translation of the fpc debconf templates.
# Copyright (C) 2014 Debian Pascal team
# This file is distributed under the same license as the fpc package.
# Paul Gevers <elbrus@debian.org>, 2014
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fpc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fpc@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-21 20:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-28 20:10+0100\n"
"Last-Translator: Paul Gevers <elbrus@debian.org>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Dutch\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fp-compiler.templates.in:2001
msgid "Rename \"/etc/fpc.cfg\" to \"/etc/fpc.cfg.bak\"?"
msgstr "Hernoem \"/etc/fpc.cfg\" naar \"/etc/fpc.cfg.bak\"?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fp-compiler.templates.in:2001
msgid ""
"FPC now supports having multiple versions installed on the same system. The update-alternatives command can be used to set a default version for\n"
" * fpc (the compiler);\n"
" * fpc.cfg (the configuration file);\n"
" * fp-utils (the helper tools)."
msgstr ""
"FPC ondersteunt het nu dat meerdere versies simultaan geïnstalleerd zijn. Het update-alternatives commando kan gebruikt worden om de standaard versie in te stellen voor:\n"
" * fpc (de compiler)\n"
" * fpc.cfg (het configuratiebestand)\n"
" * fp-utils (de hulpgereedschappen)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fp-compiler.templates.in:2001
msgid "Whatever version you may choose as default, the configuration files are always backward compatible, so it should always be safe to use the latest version."
msgstr "Welke versie u ook als standaard kiest, de configuratiebestanden zijn altijd achterwaarts verenigbaar. Het zou dus altijd veilig moeten zijn om de laatste versie te gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fp-compiler.templates.in:2001
msgid "In order to use the alternatives system on the system wide FPC configuration file you must accept renaming \"/etc/fpc.cfg\"; otherwise you will need to manage this manually by yourself."
msgstr "Als u het alternatieven-systeem wilt gebuiken voor het systeembrede configuratiebestand van FPC, dan is het noodzakelijk dat u het hernoemen van \"/etc/fpc.cfg\" accepteert. Als u dat niet doet, zult u dit handmatig moeten afhandelen."

#. Type: select
#. Choices
#. This string should be in sync with the translation in the description
#: ../fp-compiler.templates.in:3001
msgid "Select manually"
msgstr "Handmatig selecteren"

#. Type: select
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../fp-compiler.templates.in:3001
#: ../fp-compiler.templates.in:4001
msgid "Default MS Windows .rc resource compiler:"
msgstr "Standaard compiler voor MS Windows .rc bronnen:"

#. Type: select
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../fp-compiler.templates.in:3002
#: ../fp-compiler.templates.in:4001
msgid "FPC supports compiling programs that embed resources as MS Windows .rc-format files on all platforms where the MinGW windres tool is available."
msgstr "Op alle platformen waar MinGW windres beschikbaar is, ondersteunt FPC het compileren van programma's die bronnen inbouwen als MS Windows bestanden van het \".rc\" formaat."

#. Type: select
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../fp-compiler.templates.in:3001
#: ../fp-compiler.templates.in:4001
msgid "In order to be able to compile projects using .rc files, you need first to manually install the package mingw32-binutils. mingw32-binutils is suggested by fp-compiler but not pulled in automatically."
msgstr "Om projecten te kunnen compileren die gebruik maken van .rc-bestanden, is het nodig dat het pakket mingw32-binutils is geïnstalleerd. mingw32-binutils wordt gesuggereerd door fp-compiler maar wordt niet automatisch geselecteerd voor installatie."

#. Type: select
#. Description
#. "Select manually" should be in sync with the option elsewhere in the
#. translation
#: ../fp-compiler.templates.in:3002
msgid "If you want to enter a custom .rc file compiler that does not appear in this list or if you simply want to disable this feature, please select \"Select manually\"."
msgstr "Selecteer \"Handmatig selecteren\" als u een compiler voor .rc-bestanden wilt invoeren die niet in de lijst voorkomt of als u deze functionaliteit simpelweg wilt uitschakelen."

#. Type: string
#. Description
#: ../fp-compiler.templates.in:4001
msgid "If you don't want to use a default .rc file compiler, leave this blank."
msgstr "Laat dit leeg als u geen standaard compiler voor .rc-bestanden wilt gebruiken."

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: