[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://lazarusWijzigingen meegenomen. Last call for comments....

Paul
# The Lazarus debconf templates
# Copyright (C) 2014 the Debian Pascal team
# This file is distributed under the same license as the lazarus package.
# Paul Gevers <elbrus@debian.org>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lazarus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lazarus@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-10-01 09:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-27 17:04+0100\n"
"Last-Translator: Paul Gevers <elbrus@debian.org>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lcl-utils.templates.in:1001
msgid "Rename \"/etc/lazarus\" to \"/etc/lazarus.bak\"?"
msgstr "Hernoem \"/etc/lazarus\" naar \"/etc/lazarus.bak\"?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lcl-utils.templates.in:1001
msgid "The Lazarus suite now supports keeping multiple versions installed at the same time and using the alternatives system to set proper defaults. Normally, the latest version of any component is used."
msgstr "De Lazarus suite ondersteunt het nu dat meerdere versies simultaan geïnstalleerd zijn. Om de juiste standaard in te stellen wordt gebruik gemaakt van het alternatieven systeem. Onder normale omstandigheden wordt de laatste versie van ieder onderdeel gebruikt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lcl-utils.templates.in:1001
msgid "To use the alternatives system on the system-wide configuration of the Lazarus suite, /etc/lazarus needs to be under control of the alternatives system. Currently there is a real directory at /etc/lazarus, probably from a previous installation. In order to start using the alternatives system on the configuration you must accept renaming \"/etc/lazarus\". If you don't, you will need to review the configuration on every version update of Lazarus as, unfortunately, the configuration files are not always backward-compatible. Also switching between different versions might need more intervention."
msgstr "Als u het alternatieven systeem wilt gebruiken voor de systeembrede configuratie van de Lazarus suite, dan is het noodzakelijk dat \"/etc/lazarus\" onder controle is van het alternatieven systeem. Op dit moment is /etc/lazarus een map, waarschijnlijk van een vorige installatie. U zult het hernoemen van \"/etc/lazarus\" moeten accepteren als u wilt starten met het gebruik van het alternatieven systeem voor de configuratie. Als u dat niet doet, zult u de configuratie bij iedere update van Lararus opnieuw moeten beoordelen omdat de configuratiebestanden helaas niet altijd achterwaarts verenigbaar zijn. Ook het wisselen tussen verschillende versies vereist dan mogelijk meer interventie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lcl-utils.templates.in:1001
msgid "If you have made changes to your configuration files, you will probably need to review them and apply them to all versioned configurations, as they will not automatically propagate."
msgstr "Als u wijzigingen hebt gemaakt in de configuratiebestanden, dan zult u deze waarschijnlijk moeten beoordelen en toe moeten passen op alle versies van de configuratie omdat de wijzigingen niet automatisch worden doorgegeven."

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: