[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://git-stuff (11 strings)Package: git-stuff
Version: 14-1
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Autoreview gedaan op oude RFR.
# Dutch git-stuff po-debconf translation,
# Copyright (C) 2013 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the git-stuff package.
# Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git-stuff 14-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: git-stuff@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-13 18:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-17 15:25+0000\n"
"Last-Translator: Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>\n"
"Language-Team: Debian-Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../git-stuff.templates:1001
msgid "Git repack repositories"
msgstr ""
"Git repack-verzamelplaatsen"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../git-stuff.templates:2001
msgid "Enable cron job?"
msgstr ""
"Crontaak aanzetten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../git-stuff.templates:2001
msgid ""
"Git repositories tend to grow quite large quickly. To save space and "
"maintain optimal performance they should be repacked from time to time "
"(reducing the number of files in the objects subdirectory)."
msgstr ""
"Git verzamelplaatsen worden meestal snel vrij groot. Om ruimte te "
"besparen en optimale prestaties te behouden dienen ze nu en dan te worden "
"gecomprimeerd. Dit vermindert het aantal bestanden in de objects submap."

#. Type: string
#. Description
#: ../git-stuff.templates:3001
msgid "Git directories:"
msgstr ""
"Git mappen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../git-stuff.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory or directories (space separated) used as root "
"for the Git repositories on the server. Note that git-repack-repositories "
"will work recursively."
msgstr ""
"Geef de mappen, gescheiden door spaties, die de basismappen zijn van de "
"Git verzamelplaatsen op de server. Let op: git-repack-repositories werkt "
"recursief op alle submappen."

#. Type: string
#. Description
#: ../git-stuff.templates:4001
msgid "Git cron job scheduling:"
msgstr ""
"Git crontaakplanning:"

#. Type: string
#. Description
#: ../git-stuff.templates:4001
msgid "Please choose when the cron job should be started."
msgstr ""
"Geef aan wanneer de crontaak moet starten."

#. Type: string
#. Description
#: ../git-stuff.templates:4001
msgid ""
"See crontab(5) for the format definition. If it is left empty, the default "
"value \"@monthly\" (without the quotes) will be used, executing the cron job "
"every month."
msgstr ""
"Zie crontab(5) voor de indeling. Als dit wordt leeggelaten zal de "
"standaardwaarde \"@monthly\" (zonder aanhalingstekens) worden gebruikt, "
"waarmee de crontaak iedere maand wordt uitgevoerd."

#. Type: title
#. Description
#: ../git-stuff.templates:5001
msgid "Additional Git utilities"
msgstr ""
"Extra Git-hulpprogramma's"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../git-stuff.templates:6001
msgid "Should shortcut definitions be activated?"
msgstr ""
"Moeten snelkoppelingsdefinities worden geactiveerd?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../git-stuff.templates:6001
msgid ""
"Special shortcut definitions for Bash can be activated in /etc/profile.d."
msgstr ""
"Speciale snelkoppelingsdefinities voor Bash kunnen worden geactiveerd in "
"/etc/profile.d."

Reply to: