[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://keystone (7 strings)Deadline voor opsturen vertaling: zaterdag 25 augustus. 

Groeten,

Jeroen Schot
# Dutch translation of keystone debconf templates.
# Copyright (C) 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nova package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: keystone 2012.1.1-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: keystone@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-11 08:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-20 12:46+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#  Type: boolean
#  Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../keystone.templates:2001
msgid "Set up a database for Keystone?"
msgstr "Een database opzetten voor Keystone?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../keystone.templates:2001
msgid ""
"No database has been set up for Keystone to use. If you want to set one up "
"now, please make sure you have all needed information:"
msgstr ""
"Er is geen database opgezet voor gebruik door Keystone. Als u deze nu op "
"wilt zetten, zorg er dan voor dat u alle benodigde informatie bij de hand "
"heeft:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../keystone.templates:2001
msgid ""
" * the host name of the database server (which must allow TCP\n"
"   connections from this machine);\n"
" * a username and password to access the database;\n"
" * the type of database management software you want to use."
msgstr ""
" * de computernaam van de database-server (deze moet TCP-verbindingen van\n"
"   deze computer accepteren);\n"
" * een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de database;\n"
" * het soort databasebeheersoftware dat u wilt gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../keystone.templates:2001
msgid ""
"If you don't choose this option, no database will be set up and Keystone "
"will use regular SQLite support."
msgstr ""
"Als u niet voor deze optie kiest, dan zal er geen database worden opgezet en "
"zal Keystone de reguliere SQLite-ondersteuning gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../keystone.templates:2001
msgid ""
"You can change this setting later on by running \"dpkg-reconfigure -plow "
"keystone\"."
msgstr ""
"U kunt deze instelling later wijzigen door het uitvoeren van \"dpkg-"
"reconfigure keystone\". "

#. Type: string
#. Description
#: ../keystone.templates:3001
msgid "Authentication server administration token:"
msgstr "Beheer-token van authenticatieserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../keystone.templates:3001
msgid "Please enter the token to use with the authentication server."
msgstr "Welke token moet er met de authenticatieserver worden gebruikt?"

Reply to: