[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://request-tracker3.8 (33 strings)Jeroen,

een paar opmerkingen.

Willem

msgid "The value requires a leading slash (/) but not a trailing one."
msgstr ""
"Deze waarde moet met een schuine streep (/) beginnen, maar hoeft niet een "
"schuine streep te eindigen."

niet een => niet met een

---
"The RT web interface needs access to the database password, stored in the "
"main RT configuration file. Because of this, the file is made readable by "
"the www-data group in normal setups. This may have security implications."
msgstr ""
"De RT-webinterface heeft toegang nodig tot het wachtwoord van de
database, "
"welke wordt bewaard in het algemene RT-configuratiebestand. Om deze reden "
"wordt in normale opstellingen dit bestand leesbaar gemaakt voor de
groep www-"
"data."

Toevoegen:
Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid

---


Reply to: