[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://phpldapadmin (22 strings)Op 13-02-12 11:50, Jeroen Schot schreef:
> Groeten,
Jeroen

Paar opmerkingen.

Willem

---
"config"

config => configuratie
---

"Gelieve de onderscheiden naam ('distinguished name', DN) van de LDAP-"
"zoekbasis in te voeren. Veel plekken gebruiken de componenten van hun "
"domeinnaam voor dit doel. Bijvoorbeeld: de domeinnaam \"example.com\" zou"
"\"dc=example,dc=com\" gebruiken als de onderscheidende naam van de zoekbasis."

onderscheiden => onderscheidende
-----

"sessie : U zal om een login-dn en een wachtwoord worden gevraagd telkens\n"
"     u verbinding maakt met phpLDAPadmin, en een sessie-variabele op\n"
"     de webserver zal deze oplsaan. Omdat dit veiliger is is dit de\n"
"     standaard."

telkens => telkens wanneer
oplsaan => opslaan
is is => is, is
-----

"cookie : U zal om een login-dn en een wachtwoord worden gevraagd \n"
"     telkens u verbinding maakt met phpLDAPadmin, en een cookie \n"
"     op uw client zal deze opslaan."

telkens => telkens wanneer
----

"config : login-dn en wachtwoord worden opgeslagen in het configuratie-\n"
"     bestand, dus moet u deze niet invoeren als u verbinding maakt\n"
"     met phpLDAPadmin."

moet u deze niet invoeren => hoeft u deze niet in te voeren 
----

"Voer de accountnaam in dat zal worden gebruikt om toegang te krijgen tot de "
"LDAP-server. Indien u kiest voor een op een formulier gebaseerde "
"authenticatie zal dit de standaard login-dn zijn. In dit geval kunt u dit "
"ook leeg laten indien u geen standaard login-dn wenst."

dat => dieReply to: