[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://cacti (5 strings)Aangezien ik betrokken ben bij Debian Cacti packaging heb ik nog wel een
opmerking:

> msgid "Select \"None\" if you would like to configure the web server manually."
> msgstr "Selecteer \"Geen\" als u uw webserver handmatig wilt configureren."

In de Engelse vertaling is heel bewust "your web server" vervangen door
"the web server". Willen we dat in het Nederlands ook niet? Dus:
"Selecteer \"Geen\" als u de webserver handmatig wilt configureren."

Grt
Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: