[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#655461] po-debconf://distccOn Wed, Jan 11, 2012 at 01:41:27PM +0100, Jeroen Schot wrote:

|| Op di, jan 10, 2012, om 02:56:55 +0100 schreef Willem Kuyn:

|| > "U kunt de distcc-achtergronddienst starten met een 'nice'-level, waardoor "
|| > "het een lagere prioriteit krijgt in vergelijking met andere processen. Het "
|| > "start script aanvaard enkel waardes tussen 0 en 20."
|| >
|| > aanvaard => aanvaart
||
|| Hier heb ik 'accepteert' van gemaakt.

En dat is maar goed ook, want ik zou niet weten hoe een script moet
aanvaren. :-)

Ciao.                           Vincent.
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: