[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://distcc (20 strings)Jeroen,

Kleine opmerkingen

Het is mogelijk om de distcc-achtergronddienst automatisch op te starten "
"telkens als u uw computer opstart. Als u twijfelt is dit at te raden. Als u "
"van gedachten veranderd kunt u dit later altijd omzetten via het commando "
"'dpkg-reconfigure distcc'."

veranderd => verandert

"De distcc-achtergronddienst implementeert toegangscontrole afhankelijk van "
"het IP-adres van de client die probeert te verbinden. Enkel die computers of "
"netwerken die aangegeven zijn mogen verbinding maken.

die aangegeven zijn => die hier aang ...


"Zorg er altijd voor dat distccd beschermd is van niet-geautoriseerde toegang "
"door voorzichtig te zijn in uw keuze van luister-interfaces en toegelaten "
"netwerken. Distccd mag nooit toegankelijk zijn van niet-vertrouwde "
"netwerken, als dit toch noodzakelijk is kunt u best secureshell gebruiken i."
"p.v. de achtergronddienst."

beschermd is van => beschermd is tegen"U kunt de distcc-achtergronddienst starten met een 'nice'-level, waardoor "
"het een lagere prioriteit krijgt in vergelijking met andere processen. Het "
"start script aanvaard enkel waardes tussen 0 en 20."

aanvaard => aanvaart

WillemOp 10-01-12 12:11, Jeroen Schot schreef:
> Groeten,


Reply to: