[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#653081] po-debconf://xspDag Willem,

On Fri, Dec 23, 2011 at 08:27:27PM +0100, Willem Kuyn wrote:
> Ik heb een aantal punten gewijzigd. Kijk maar of je het er mee eens bent.
> Ik heb "Bind to xx:" als een opdracht opgevat.

Dank je wel, ik heb je opmerkingen overgenomen.

Groeten,
-- 
Jeroen Schot


Reply to: