[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#654190] po-debconf://kerberos-configsDag Willem,

On Fri, Dec 23, 2011 at 09:27:17PM +0100, willem kuyn wrote:
> Paar kleine opmerkingen.
> "groep serves" moet zijn "groep servers"

Aangepast.

> Laatste lijn:
> "administratieve server" moet denk ik "administratie server" zijn.

Omdat er al eerder termen als "administratief gebied" worden gebruikt
heb ik het bij "administratieve server" in plaats van
"administratie-server" gehouden. Volgens mij zijn ze allebei correct.

Groeten,
-- 
Jeroen Schot


Reply to: