[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://netselect (3 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of netselect debconf templates.
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the netselect package.
# Kurt De Bree <kdebree@telenet.be>, 2006.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netselect 0.3.ds1-18\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: netselect@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-26 07:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-21 14:24+0100\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Should netselect be installed setuid root?"
msgstr "Wilt u netselect 'setuid-root' installeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Netselect can be installed with the set-user-id bit set, so that it will run "
"with the permissions of the \"root\" user. Since netselect needs these "
"permissions to work properly, unprivileged users cannot run it unless it is "
"installed this way."
msgstr ""
"Netselect kan worden geïnstalleerd met de setuid-bit ingesteld, zodat het "
"wordt uitgevoerd met beheerdersrechten. Aangezien netselect deze rechten "
"nodig heeft om correct te kunnen werken, kunnen gewone gebruikers het alleen "
"gebruiken als het op deze wijze is geïnstalleerd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Enabling this feature may be a security risk. If in doubt, it is suggested "
"to leave it disabled."
msgstr ""
"Deze functionaliteit kan een veiligheidsrisico zijn. Bij twijfel wordt u "
"aangeraden hem uitgeschakeld te laten."

Reply to: