[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/CD/jigdo-cdUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/jigdo-cd
In directory vasks:/tmp/cvs-serv31823/CD/jigdo-cd

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
Dutch translation updates.


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/jigdo-cd/index.wml	2011/04/18 02:32:10	1.52
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/jigdo-cd/index.wml	2011/07/26 07:28:29	1.53
@@ -5,10 +5,10 @@
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
 #include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"
 
-#use wml::debian::translation-check translation="1.79"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.80"
 
-#Last Translation Update by $Author: taffit-guest $
-#Last Translation Update at $Date: 2011/04/18 02:32:10 $
+#Last Translation Update by $Author: schot-guest $
+#Last Translation Update at $Date: 2011/07/26 07:28:29 $
 
 <p>Jigsaw ("puzzel") Download, oftewel <a href="http://atterer.org/jigdo/";>jigdo</a>,
 is bedoeld als de voornaamste manier waarop Debian CD-images in de toekomst
@@ -19,21 +19,22 @@
 
 <toc-add-entry name="why">Waarom is jigdo beter dan een directe download?</toc-add-entry>
 
-<p>Omdat het sneller is! Om verschillende redenen zijn er veel minder spiegelservers
-van de CD-images als van het "normale" Debian archief. Daarom zijn de CD-image
-spiegelservers relatief gezien slechter te bereiken, en zwaarder belast, met name vlak
-nadat er een nieuwe versie van Debian is uitgebracht.</p>
+<p>Omdat het sneller is! Om verschillende redenen zijn er veel minder
+spiegelservers van de CD-images als van het "normale" Debian archief. Daarom
+zijn de CD-image-spiegelservers relatief gezien slechter te bereiken, en
+zwaarder belast, met name vlak nadat er een nieuwe versie van Debian is
+uitgebracht.</p>
 
 <p>Verder, zijn sommige types images niet beschikbaar als volledige 
 <tt>.iso</tt>-downloads omdat er niet genoeg plaats is op onze 
 servers om ze te hosten.</p>
 
-<p>Een "normale" Debian-spiegelserver heeft natuurlijk geen images, maar hoe kan jigdo ze
-dan downloaden?. Jigdo doet dit door alle files te downloaden die op de CD komen
-te staan. Vervolgens worden die files samengevoegd tot één grote file, die
-precies overeenkomt met een CD-image. Dit gebeurt echter allemaal achter de
-schermen. Het enige dat <em>u</em> hoeft te doen, is het download programma de
-locatie van een "<tt>.jigdo</tt>" file te geven.</p>
+<p>Een "normale" Debian-spiegelserver heeft natuurlijk geen images, maar hoe
+kan jigdo ze dan downloaden?. Jigdo doet dit door alle files te downloaden die
+op de CD komen te staan. Vervolgens worden die files samengevoegd tot één grote
+file, die precies overeenkomt met een CD-image. Dit gebeurt echter allemaal
+achter de schermen. Het enige dat <em>u</em> hoeft te doen, is het download
+programma de locatie van een "<tt>.jigdo</tt>" file te geven.</p>
 
 <p>Meer informatie is beschikbaar op de 
 <a href="http://atterer.org/jigdo/";>jigdo-website</a>. Vrijwilligers die 
@@ -56,7 +57,7 @@
 
  <li>Kies de "<tt>.jigdo</tt>"-bestanden die u wilt downloaden uit de lijst
  <a href="#which">hieronder</a> en voer de bijbehorende URL's in op de
- <tt>jigdo-lite</tt> prompt. Elke "<tt>.jigdo</tt>" file corresponseert met
+ <tt>jigdo-lite</tt> prompt. Elk "<tt>.jigdo</tt>"-bestand correspondeert met
  één "<tt>.iso</tt>" CD/DVD image.</li>
 
  <li>Als u jigdo voor het eerst gebruikt, druk dan gewoon op Enter als de de
@@ -114,7 +115,7 @@
 
 <ul>
 <li><a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">Installatiehandleiding</a>,
-  bevat gedetaileerde installatie-instructies</li>
+  bevat gedetailleerde installatie-instructies</li>
 <li><a href="http://wiki.debian.org/DebianInstaller";>Debian Installer
   documentatie</a>, waaronder antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ)</li>
 <li><a href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/#errata">Debian Installer
@@ -171,12 +172,11 @@
 
 <hr />
 
-<toc-add-entry name="search">Zoekresultaten van <tt>.jigdo</tt>-bestanden
-</toc-add-entry>
+<toc-add-entry name="search">Zoekresultaten van CD-images</toc-add-entry>
 
 <p><strong>Welk CD/DVD-image bevat een bepaald bestand?</strong> Hieronder
-kunt u de bestandslijsten in <tt>.jigdo</tt>-bestanden doorzoeken. U kunt
-meerdere woorde opgeven, elk woord moet overeenkomen met een substring van
+kunt u de bestandslijsten in diverse CD/DVD-images van Debian doorzoeken. U kunt
+meerdere woorden opgeven, elk woord moet overeenkomen met een substring van
 de bestandsnaam. Voeg bijv. "_i386" toe om de resultaten te beperken tot een
 bepaalde architectuur. Voeg "_all" toe om pakketten te zien die identiek zijn
 voor alle architecturen.</p>
@@ -187,14 +187,12 @@
 <input type="text" name="query" size="20" value="">
 <input type="submit" value="Zoeken"></p></form>
 
-<p><strong>Welke bestanden staan in een bepaald image?</strong> Als u een
-lijst nodig heeft van <em>alle</em> bestanden die op een bepaalde Debian
-CD/DVD staan, zoek dan het overeenkomende <tt>.jigdo</tt>-bestand in deze
-lijst en klik dan op "list contents" na op de respectievelijke URL te hebben
-geklikt: <a href="http://atterer.org/jigdo/jigdo-search.php?list";>Lijst van
-Debian <tt>.jigdo</tt>-bestanden</a></p>
+<p><strong>Welke bestanden staan in een bepaald image?</strong> Als u een lijst
+nodig heeft van <em>alle</em> bestanden die op een bepaalde Debian CD/DVD
+staan, kijk dan in het bijbehorende <tt>list.gz</tt>-bestand op <a
+href="http://cdimage.debian.org/cdimage/";>cdimage.debian.org</a>.</p>
 
-<hr/>
+<hr>
 
 <toc-add-entry name="faq">Veel gestelde/beantwoorde vragen</toc-add-entry>
 
@@ -236,10 +234,11 @@
  fouten - er zal nog een poging worden gedaan om deze ontbrekende files te
  downloaden.</li>
 
- <li>Probeer een andere spiegelserver. Sommige Debian-spiegelservers lopen een beetje uit de
- pas. Misschien bevat een andere spiegelserver nog de files die al verwijderd zijn van
- de server die u hebt gebruikt, of misschien is die al geupdate met files die
- nog niet beschikbaar zijn op uw huidige spiegelserver.</li>
+ <li>Probeer een andere spiegelserver. Sommige Debian-spiegelservers lopen een
+ beetje uit de pas. Misschien bevat een andere spiegelserver nog de files die
+ al verwijderd zijn van de server die u hebt gebruikt, of misschien is die al
+ bijgewerkt met files die nog niet beschikbaar zijn op uw huidige
+ spiegelserver.</li>
 
  <li>Verkrijg de ontbrekende delen met <tt><a
  href="http://rsync.samba.org/";>rsync</a></tt>. Allereerst moet u de juiste
@@ -264,10 +263,11 @@
  <li>Zelfs als dit allemaal mislukt, is de gedownloade data nog niet verloren;
  onder Linux is het mogelijk om de <tt>.tmp</tt> file te "loop-mounten" om zo
  toegang te krijgen tot de pakketten die al gedownload zijn, en deze te
- hergebruiken om een image te maken van een nieuwe jigdo file (bijvoorbeeld de
- nieuwste wekelijkse snapshot van de testing distributie, als uw mislukte download
- ook een snapshot van testing was.) Om dit te doen geeft u eerst als root het
- volgende commando in de directory met de mislukte download: <tt>mkdir&nbsp;mnt;
+ hergebruiken om een image te maken van een nieuwe jigdo file (bv. de nieuwste
+ wekelijkse snapshot van de testing distributie, als uw mislukte download ook
+ een snapshot van testing was). Om dit te doen geeft u eerst als root het
+ volgende commando in de directory met de mislukte download:
+ <tt>mkdir&nbsp;mnt;
  mount&nbsp;-t&nbsp;iso9660&nbsp;-o&nbsp;loop&nbsp;*.tmp&nbsp;mnt</tt>. 
  Vervolgens start u een nieuwe download in een andere directory, en geeft u het
  pad van de <tt>mnt</tt> directory op aan de "Files to scan" prompt.</li>


Reply to: