[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://pbuilder (9 strings)Dag Paul,

Dank voor je review.

On Sun, Jun 12, 2011 at 11:29:22AM +0200, Paul Gevers wrote:
> > #: ../pbuilder.templates:1001
> > msgid "Here is a valid mirror example: http://cdn.debian.net/debian";
> > msgstr "Dit is een geldig voorbeeld van een spiegelserver: http://cdn.debian.net/debian";
> 
> Ik zou een punt aan het einde van de zin zetten.

Je hebt taalkundig gezien helemaal gelijk, maar ik probeer leestekens
aan URL's altijd te vermijden. Als je hier een hele sterke mening over
hebt wil ik het best aanpassen, maar ik heb het nu zo laten staan.
 
> > #: ../pbuilder.templates:2001
> > msgid ""
> > "Mirror information detection failed and the user provided no mirror "
> > "information."
> > msgstr "De detectie van de spiegelserver is mislukt en de de gebruiker heeft geen spiegelserver opgegeven."
> 
> Twee keer "de".

Weggehaald.
 
> > #: ../pbuilder.templates:3001
> > msgid ""
> > "Your system seems to have already pbuilder configuration. Proceeding might "
> > "discard or overwrite part or the entire pbuilder's configuration."
> > msgstr "Uw systeem lijkt al een pbuilder-configuratie te bevatten. Als u verdergaat wordt er mogelijk een deel of de gehele pbuilder-configuratie weggegooid of overschreven."
> 
> De laatste zin loopt niet lekker (ook niet in het Engels trouwens).
> Misschien:
> 
> Als u verdergaat wordt er mogelijk een deel of alles van de
> pbuilder-configuratie weggegooid of overschreven.

Eens. Ik heb jouw versie neergezet.

Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of pbuilder debconf templates.
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the pbuilder package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pbuilder 0.199+nmu4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pbuilder@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-07 00:09+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-14 08:34+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: nl\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../pbuilder.templates:1001
msgid "Default mirror site:"
msgstr "Standaard spiegelserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../pbuilder.templates:1001
msgid "Please enter the default mirror you want to be used by pbuilder."
msgstr "Geef de standaard spiegelserver op die pbuilder moet gebruiken."

#. Type: string
#. Description
#: ../pbuilder.templates:1001
msgid ""
"If you leave this field blank, there will be one attempt to autodetect this "
"information. If this attempt fails, you will be prompted again to insert "
"some valid mirror information."
msgstr ""
"Als u dit veld leeg laat zal er een poging worden gedaan om deze informatie "
"automatisch te detecteren. Als deze poging mislukt zal u nogmaals om een "
"geldige spiegelserver worden gevraagd."

#. Type: string
#. Description
#: ../pbuilder.templates:1001
msgid "Here is a valid mirror example: http://cdn.debian.net/debian";
msgstr ""
"Dit is een geldig voorbeeld van een spiegelserver: http://cdn.debian.net/";
"debian"

#. Type: error
#. Description
#: ../pbuilder.templates:2001
msgid "Default mirror not found"
msgstr "Standaard spiegelserver niet gevonden"

#. Type: error
#. Description
#: ../pbuilder.templates:2001
msgid ""
"Mirror information detection failed and the user provided no mirror "
"information."
msgstr ""
"De detectie van de spiegelserver is mislukt en de gebruiker heeft geen "
"spiegelserver opgegeven."

#. Type: error
#. Description
#: ../pbuilder.templates:2001
msgid "Please enter valid mirror information."
msgstr "Geef een geldige spiegelserver op."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pbuilder.templates:3001
msgid "Overwrite current configuration?"
msgstr "Huidige configuratie overschrijven?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pbuilder.templates:3001
msgid ""
"Your system seems to have already pbuilder configuration. Proceeding might "
"discard or overwrite part or the entire pbuilder's configuration."
msgstr ""
"Uw systeem lijkt al een pbuilder-configuratie te bevatten. Als u verdergaat "
"wordt er mogelijk een deel of alles van de pbuilder-configuratie weggegooid "
"of overschreven."

Reply to: