[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://strongswan (46 strings)On Thu, May 26, 2011 at 10:07:25AM +0200, Jeroen Schot wrote:

|| On Sat, May 21, 2011 at 04:10:48PM +0200, Vincent Zweije wrote:

|| || msgid ""
|| || msgstr ""
|| || "Project-Id-Version: strongswan 4.5.0-1\n"
|| || "Report-Msgid-Bugs-To: strongswan@packages.debian.org\n"
|| || "POT-Creation-Date: 2010-08-09 12:15+0200\n"
|| || "PO-Revision-Date: 2011-05-20 11:45+0200\n"
|| || "Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
|| || "Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| || "Language: nl\n"
|| || "MIME-Version: 1.0\n"
|| || "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
|| || "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
|| >
|| > File encoding klopt niet: hierboven staat utf-8, maar het is iso-8859-15
||
|| Weet je dat zeker? Zowel op mijn computer als de bijlage zien er bij
|| mij gewoon als UTF-8 uit.

Bij nader inzien converteert mutt (mijn mailer) teksten naar
iso-8859-15. Sorry voor het valse alarm.

|| || #. Type: boolean
|| || #. Description
|| || #: ../strongswan-starter.templates:3001
|| || msgid ""
|| || "Restarting strongSwan is recommended, since if there is a security fix, it "
|| || "will not be applied until the daemon restarts. Most people expect the daemon "
|| || "to restart, so this is generally a good idea. However, this might take down "
|| || "existing connections and then bring them back up, so if you are using such a "
|| || "strongSwan tunnel to connect for this update, restarting is not recommended."
|| || msgstr ""
|| || "strongSwan herstarten is een aanbevolen omdat als er een "
|| || "veiligheidsherstelling is, het pas echt hersteld zal zijn vanaf dat de "
|| || "achtergronddienst is herstart. De meeste mensen verwachten dat de "
|| || "achtergronddienst herstart, dus dit is meestal een goed idee. Hoewel, dit "
|| || "kan bestaande verbindingen verbreken en ze dan opnieuw herstellen. Dus als u "
|| || "een strongSwan-tunnel gebruikt voor deze verbinding kunt u beter niet "
|| || "herstarten."
|| >
|| > Hmm... veiligheids-fix? In ieder geval niet ...herstelling, op zijn
|| > best ...herstel.
|| >
|| > De eerste zin loopt hoe dan ook niet echt lekker...
||
|| "U wordt aanbevolen om strongSwan te herstarten. Want indien deze
|| nieuwe versie veiligheidsproblemen verhelpt worden deze pas echt
|| opgelost bij een herstart van de achtergronddienst. ???" ?

Zinnen kunnen niet beginnen met "Want".

|| || #. Type: string
|| || #. Description
|| || #: ../strongswan-starter.templates:10001
|| || msgid ""
|| || "Optionally you can now enter the location of the file containing the X.509 "
|| || "Certificate Authority root used to sign your certificate in PEM format. If "
|| || "you do not have one or do not want to use it please leave the field empty. "
|| || "Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as "
|| || "your X.509 certificate or private key."
|| || msgstr ""
|| || "U heeft nu de mogelijkheid om de locatie van het bestand (in PEM-indeling) "
|| || "dat het X.509-certificaat van de certificaatautoriteit op te geven waarmee "
|| || "uw certificaatwordt ondertekend. Als u deze niet heeft of als u geen gebruik "
|| || "wilt maken van deze mogelijkheid dient u het veld leeg te laten. Let op: Het "
|| || "is niet mogelijk om de RootCA in hetzelfde bestand te bewaren als uw X.509-"
|| || "certificaat of geheime sleutel."
|| >
|| > Splits die eerste zin op, die heeft teveel bijzinnen en loopt niet.
||
|| "U kunt nu de bestandslocatie opgeven van de certificaatauthoriteit
|| die uw certificaat zal ondertekenen. Dit bestand moet een
|| X.509-certificaat in PEM-indeling bevatten. ???"?

... certificaat-autoriteit ...

|| || #. Type: string
|| || #. Description
|| || #: ../strongswan-starter.templates:17001
|| || msgid ""
|| || "Please enter the organizational unit the server belongs to (such as "
|| || "\"security group\")."
|| || msgstr ""
|| || "Geef op van welke organisatie-eenheid deze server deel uitmaakt (zoals "
|| || "\"security group\")."
|| >
|| > ... (bijvoorbeeld "afdeling security").
||
|| Hetzelfde dilemma als hierboven. En is "afdeling security" niet een
|| beetje half-half?

Afdeling beveiliging?
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: