[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://sysvinit (7 strings)Ik ben niet helemaal tevreden over mijn vertaling van 'dependency-based
sequencing'. Dit is nu 'volgorde gebaseerd op vereisten'. Heeft er
iemand een betere vertaling? 'Op volgorde van afhankelijkheid' klinkt
ook niet echt lekker. 

Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of sysvinit debconf templates.
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the sysvinit package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sysvinit_2.88dsf-13.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sysvinit@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-25 21:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-02 12:57+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: nl\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:1001
msgid "Migrate legacy boot sequencing to dependency-based sequencing?"
msgstr ""
"Migreren van ouderwetse volgorde van opstarten naar een volgorde gebaseerd "
"op vereisten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:1001
msgid ""
"The boot system is prepared to migrate to dependency-based sequencing. This "
"is an irreversible step, but one that is recommended: it allows the boot "
"process to be optimized for speed and efficiency, and provides a more "
"resilient framework for development."
msgstr ""
"Het opstartsysteem is klaar om gemigreerd te worden naar een volgorde "
"gebaseerd op vereisten. Dit is een onomkeerbare stap, maar wordt aanbevolen: "
"Het maakt het mogelijk om het opstartproces sneller en efficiënter te maken "
"en biedt een veerkrachtiger kader voor ontwikkeling."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:1001
msgid ""
"A full rationale is detailed in /usr/share/doc/sysv-rc/README.Debian. If you "
"choose not to migrate now, you can do so later by running \"dpkg-reconfigure "
"sysv-rc\"."
msgstr ""
"In /usr/share/doc/sysv-rc/README.Debian valt een uitgebreide motivatie te "
"lezen. Als u ervoor kiest om nu niet te migreren kan u dit later doen door "
"\"dpkg-reconfigure sysv-rc\" uit te voeren."

#. Type: note
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:2001
msgid "Unable to migrate to dependency-based boot system"
msgstr ""
"Niet mogelijk om te migreren naar een opstartvolgorde gebaseerd op vereisten"

#. Type: note
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:2001
msgid ""
"Tests have determined that problems in the boot system exist which prevent "
"migration to dependency-based boot sequencing:"
msgstr ""
"Testen hebben problemen in het opstartsysteem aan het licht gebracht die het "
"niet mogelijk maken om naar een opstartvolgorde gebaseerd op vereisten te "
"migreren:"

#. Type: note
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:2001
msgid ""
"If the reported problem is a local modification, it needs to be fixed "
"manually. If it's a bug in the package, it should be reported to the BTS and "
"fixed in the package. See http://wiki.debian.org/LSBInitScripts/";
"DependencyBasedBoot for more information about how to fix the problems "
"preventing migration."
msgstr ""
"Als het gerapporteerde probleem een lokale wijziging is dient u dit "
"handmatig op te lossen. Als het om een bug in een pakket gaat dient u dit te "
"melden aan het bugvolgsysteem (BTS) zodat het pakket kan worden gerepareerd. "
"Op http://wiki.debian.org/LSBInitScripts/DependencyBasedBoot staat meer "
"informatie over het lossen van problemen die migratie tegenhouden."

#. Type: note
#. Description
#: ../sysv-rc.templates:2001
msgid ""
"To reattempt the migration process after the problems have been fixed, run "
"\"dpkg-reconfigure sysv-rc\"."
msgstr ""
"Om na het oplossen van de problemen het migratieproces nogmaals te proberen "
"dient u \"dpkg-reconfigure sysv-rc\" uit te voeren."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: