[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://util-linux (4 strings)Hallo,

Een nieuwe vertaling voor util-linux. Ik had wat moeite met het
vertalen van 'pass number'. Dit is 'doorgangnummer (fs_passno)'
geworden, gebaseerd op de Duitse vertaling 'Durchgang no.'

Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of util-linux debconf templates.
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the util-linux package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: util-linux_2.17.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: util-linux@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-24 12:50-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-26 11:30+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: nl\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../util-linux.templates:1001
msgid "Filesystem entries with noauto and non-zero pass number"
msgstr ""
"Bestandssysteemregel met noauto en een doorgangnummer (fs_passno) anders dan "
"nul"

#. Type: note
#. Description
#: ../util-linux.templates:1001
msgid ""
"/etc/fstab contains at least one entry that is marked as \"noauto\" with a "
"non-zero pass number (meaning that the file system should not be "
"automatically mounted upon boot, yet should be checked by fsck, the file "
"system check utility)."
msgstr ""
"/etc/fstab bevat ten minste één regel gemarkeerd als \"noauto\" met een "
"doorgangnummer anders dan nul (dit betekent dat het bestandssysteem bij het "
"opstarten niet automatisch moet worden aangekoppeld, maar wel moet worden "
"gecontroleerd door fsck, het hulpprogramma voor bestandssysteemcontrole)."

#. Type: note
#. Description
#: ../util-linux.templates:1001
msgid ""
"From this release onwards, fsck will fail for file systems that have a non-"
"zero pass number and are not available (eg. because they are unplugged) at "
"the time fsck runs. This will cause the system to enter file system repair "
"mode during boot."
msgstr ""
"Vanaf deze versie zal fsck mislukken by bestandsssystemen met een "
"doorgangsnummer anders dan nul die niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld omdat "
"ze niet verbonden zijn) op het moment dat fsck wordt uitgevoerd. Hierdoor "
"zal het systeem bij het opstarten in de modus voor bestandssysteemreparatie "
"terecht komen."

#. Type: note
#. Description
#: ../util-linux.templates:1001
msgid ""
"To avoid this problem, please adjust such fstab entries for removable "
"devices, by either setting their pass number to zero, or adding the \"nofail"
"\" option. For more details, please see mount(8)."
msgstr ""
"Om dit probleem te voorkomen dient u zulke fstab-regels voor verwijderbare "
"apparaten aan te passen. Dit kan door hun doorgangsnummer op nul te zetten "
"of door de \"nofail\" optie toe te voegen. Lees mount(8) voor meer details."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: