[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://mathematica-fonts (5 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of mathematica-fonts debconf templates.
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the mathematica-fonts package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mathematica-fonts_12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mathematica-fonts@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-24 07:45+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-15 14:53+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "HTTP proxy to use:"
msgstr "Te gebruiken HTTP-proxy:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you need to use a proxy server, please enter it here (example: "
"http://192.168.0.1:8080). This will cause the font file to be downloaded "
"using your proxy."
msgstr ""
"Indien nodig kunt u hier de proxyserver invullen (voorbeeld: "
"http://192.168.0.1:8080). Dan zal het lettertype-bestand via uw proxy worden "
"gedownload."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Leave this option blank if you don't use a proxy server."
msgstr "Laat dit optie leeg als u geen proxyserver gebruikt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Do you accept the license of Mathematica fonts?"
msgstr "Gaat u akkoord met de licentie van de lettertypes van Mathematica?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"In order to install this package, you must accept its license terms. Not "
"accepting will cancel the installation."
msgstr ""
"U dient akkoord te gaan met de licentievoorwaarden om dit pakket te "
"installeren. Indien u niet akkoord gaat wordt de installatie geannuleerd."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: