[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/devel/builddUpdate of /cvsroot/webwml/webwml/dutch/devel/buildd
In directory alioth:/tmp/cvs-serv8473/dutch/devel/buildd

Modified Files:
	operation.wml 
Log Message:
(tidy) Fix ending </p> tag

--- /cvsroot/webwml/webwml/dutch/devel/buildd/operation.wml	2009/07/24 20:48:30	1.3
+++ /cvsroot/webwml/webwml/dutch/devel/buildd/operation.wml	2011/04/07 02:54:21	1.4
@@ -72,7 +72,6 @@
 compilatiemachine. Ik vond dit een onaanvaardbaar
 beveiligingsrisico.</p>
 
-<p>
 <p>Het compilatiescript <tt>sbuild</tt> doet niet veel meer dan het
 aanroepen van een aantal standaard Debian-tools om de broncode te
 compileren. Het helpt ook bij een aantal standaard taken en wat


Reply to: