[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/BugsUpdate of /cvsroot/webwml/webwml/dutch/Bugs
In directory alioth:/tmp/cvs-serv7469/dutch/Bugs

Modified Files:
	Reporting.wml 
Log Message:
(tidy) Remove already defined anchor

--- /cvsroot/webwml/webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml	2010/12/18 12:59:28	1.40
+++ /cvsroot/webwml/webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml	2011/04/07 02:51:36	1.41
@@ -2,7 +2,7 @@
 #use wml::debian::translation-check translation="1.70"
 
 # Last Translation Update by: $Author: taffit-guest $
-# Last Translation Update at: $Date: 2010/12/18 12:59:28 $
+# Last Translation Update at: $Date: 2011/04/07 02:51:36 $
 
 <h1>Een probleem in Debian rapporteren met reportbug</h1>
 
@@ -99,7 +99,7 @@
 
 <h3><q><a name="pseudoheader">Pseudo-headers</a></q></h3>
 <p>De eerste regels van het bericht zelf bepalen, door het gebruik van
-zogenaamde <a name="pseudoheader">pseudo-headers</a>, op welk pakket en
+zogenaamde pseudo-headers, op welk pakket en
 welke versie van dat pakket uw rapport betrekking heeft. Dit betekent dat
 de eerste regel van uw bericht er als volgt <em>moet</em> uitzien:
 


Reply to: