[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/docUpdate of /cvsroot/webwml/webwml/dutch/doc
In directory alioth:/tmp/cvs-serv22562/dutch/doc

Modified Files:
	docpolicy.wml 
Log Message:
Remove <br/?>(&nbsp;) and bump translation check after jfs changes

--- /cvsroot/webwml/webwml/dutch/doc/docpolicy.wml	2010/05/18 09:33:36	1.10
+++ /cvsroot/webwml/webwml/dutch/doc/docpolicy.wml	2011/03/21 10:04:03	1.11
@@ -1,8 +1,8 @@
 #use wml::debian::ddp title="DDP Documentatie Beleid"
 #use wml::debian::translation-check translation="1.14"
 
-# Last Translation Update by $Author: fjp $
-# Last Translation Update at $Date: 2010/05/18 09:33:36 $
+# Last Translation Update by $Author: taffit-guest $
+# Last Translation Update at $Date: 2011/03/21 10:04:03 $
 
 <p>
 Deze handleiding is nogal achterhaald.
@@ -16,12 +16,12 @@
 <p>Hier is een lijst van beslissingen die gemaakt zijn op onze mailinglijst en 
 goedgekeurd door onze Documentatie Manager, Susan G. Kleinmann (teruggetreden).
 
-<br>&nbsp;
+
 
 <ul>
  <li>Alle handleidingen van het Debian Documentatie Project (DDP) zullen worden
  uitgebracht onder licenties die zich houden aan de DFSG, waarschijnlijk GPL.
- <br>&nbsp;
+
 
  <li>We zullen de volgende mapstructuur gebruiken:
 
@@ -49,7 +49,7 @@
  het kan zijn dat deze URI's niet werken. De werkelijke locaties van deze
  documenten kan variëren wegens achterwaartse compatibiliteit.
 
- <br>&nbsp;
+
 
  <li>We zullen SGML als bronformaat gebruiken.
 
@@ -60,14 +60,14 @@
 
  <p><small>De andere opties zijn: LaTeX, HTML, Texinfo, en verschillende andere
  weiniggebruikte formaten.</small>
- <br>&nbsp;
+
 
  <li>We zullen <strong>debiandoc-sgml</strong> gebruiken voor onze documenten.
 
  <p><small>De andere opties waren linuxdoc-sgml of DocBook. Linuxdoc wordt
  niet langer beheerd; DocBook wordt door velen als te groot en te complex 
  beschouwd en is moeilijk aan te passen aan ieders wensen.</small>
- <br>&nbsp;
+
 
  <li>Elk Debian-document zal één enkele persoon als
  <em>Beheerder</em> hebben en kan ook nog <em>Co-Beheerders</em> hebben.


Reply to: