[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://pamOn Fri, Nov 26, 2010 at 01:46:03PM +0100, Remco Rijnders wrote:

|| On Sun, Nov 21, 2010 at 09:11:28PM +0100, Vincent Zweije wrote:
|| >
|| > || #. Type: boolean
|| > || #. Description
|| > || #: ../libpam-runtime.templates:3001
|| > || msgid ""
|| > || "One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
|| > || "have been locally modified. Please indicate whether these local changes "
|| > || "should be overridden using the system-provided configuration. If you "
|| > || "decline this option, you will need to manage your system's authentication "
|| > || "configuration by hand."
|| > || msgstr "Een of meer van de bestanden /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} zijn lokaal aangepast. Geef aan of deze lokale veranderingen moeten worden overschreven, door de door het systeem geleverde configuratie te gebruiken. Als u dit weigert, zult u de configuratie van de authenticatie van uw systeem met de hand moeten onderhouden."
|| >
|| > - lokaal
|| > + locaal
|| >
|| > - lokale
|| > + locale
||
|| Het is een beetje mosterd na de maaltijd... maar volgens mij is de versie
|| met de k de enige juiste (ook volgens de Van Dale).

Het is even geleden, maar het staat me vaag bij dat er elders in dezelfde
vertaling ook al een c was gebruikt. Ofwel alles met c, ofwel alles met k,
welke van de twee maakt mij persoonlijk niet veel uit.

Ciao.                               Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: