[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ubuntu uploadOn Sat, Sep 04, 2010 at 11:52:05AM +0200, Martijn van Oosterhout wrote:
> 2010/9/3 Redmar <redmar@ubuntu-nl.org>:
> > Wat bedoel je met pakketbeheer, zijn dit de pakketomschrijvingen(ddtp)?
> > Ons team heeft aan een subset daarvan gewerkt, die in het Ubuntu
> > softwarecentrum zichtbaar zijn. Ik weet niet precies hoe het met de
> > synchronisatie daarvan naar debian zit, maar daar moet wel achter te
> > komen zijn.
> 
> Voor de DDTP worden vertalingen vaak gedaan via de DDTSS
> 
> http://ddtp.debian.net/ddtss/index.cgi/nl

Martijn, klopt het dat de bovenstaande URL niet werkt, en ook de email
interface niet? De eerste geeft een internal server error, de tweede geeft
geen response?

Remco

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: