[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://grub2 [Was: grub2 1.98+20100710-2: Please update debconf PO translation for the package grub2]Hmm, dat mailtje was te snel verstuurd. Ik had nog willen vragen wat
jullie denk van

boot record ?= bootopname

boot sector ?= bootsector

boot image ?= boot-image
	
Iemand ideeën?

Paul

On 07/21/10 18:38, Paul Gevers wrote:
> Ik heb de vertaling gedaan. Er is een redelijk stuk toegevoegd.
> 
> Grt
> Paul
> 

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: