[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://aptHierbij een bijgewerkte vertaling van apt.

Ik heb zowel het volledige PO bestand als een diff bijgevoegd.

Algemene opmerking
De NL vertalingen zijn over het algemeen in een vrij bedroevende staat. Als 
er interesse is om daar iets aan te doen voor Squeeze, dient er nu mee te 
worden begonnen. Het lijkt me zinvol om tenminste de meest basale 
pakketten bij te werken.

Ik pak zelf binnenkort aptitude weer op.

Groeten,
Frans

--- apt_0.7.25.3_nl_old.po	2010-03-08 20:49:32.000000000 +0100
+++ apt_0.7.25.3_nl.po	2010-03-08 20:49:29.000000000 +0100
@@ -1,20 +1,23 @@
+# translation of apt_0.7.25.3_nl.po to Dutch
 # advanced package transfer - apt message translation catalog
+#
 # guus sliepen <guus@sliepen.warande.net>, 2002.
 # jochem berends <j@jochem.net>, 2002.
 # wannes soenen <wannes@wannes.cjb.net>, 2002.
-#
+# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: apt\n"
+"Project-Id-Version: apt_0.7.25.3_nl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-02-01 20:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-05-05 18:39+0200\n"
-"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>\n"
-"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-08 20:47+0100\n"
+"Last-Translator: Frans Pop <elendil@planet.nl>\n"
+"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Poedit-Language: Dutch\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
 #: cmdline/apt-cache.cc:141
 #, c-format
@@ -153,7 +156,6 @@
 msgstr "%s %s voor %s gecompileerd op %s %s\n"
 
 #: cmdline/apt-cache.cc:1725
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Usage: apt-cache [options] command\n"
 "    apt-cache [options] add file1 [file2 ...]\n"
@@ -192,16 +194,16 @@
 "See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
 msgstr ""
 "Gebruik: apt-cache [opties] opdracht\n"
-"       apt-cache [opties] add bestand1 [bestand2 ...]\n"
-"       apt-cache [opties] showpkg pakket1 [pakket2 ...]\n"
-"       apt-cache [opties] showsrc pakket1 [pakket2 ...]\n"
-"\n"
-"apt-cache is een laagniveau-hulpmiddel waarmee u de binaire\n"
-"cachebestanden van apt kunt manipuleren, en informatie\n"
-"daaruit kunt opvragen.\n"
+"     apt-cache [opties] add bestand1 [bestand2 ...]\n"
+"     apt-cache [opties] showpkg pakket1 [pakket2 ...]\n"
+"     apt-cache [opties] showsrc pakket1 [pakket2 ...]\n"
+"\n"
+"apt-cache is een basaal hulpmiddel waarmee u de binaire cachebestanden\n"
+"van APT kunt manipuleren en informatie daaruit kunt opvragen.\n"
+"\n"
 "Opdrachten:\n"
 "  add - Voeg een pakketbestand toe aan de broncache\n"
-"  gencaches - Bouw zowel het pakket- als de broncache\n"
+"  gencaches - Bouw zowel de pakket- als de broncache\n"
 "  showpkg - Toon algemene informatie over een enkel pakket\n"
 "  showsrc - Toon bronrecords\n"
 "  stats - Toon enkele basisstatistieken\n"
@@ -209,39 +211,38 @@
 "  dumpavail - Print een beschikbaarheidsbestand op stdout\n"
 "  unmet - Toon niet voldane vereisten\n"
 "  search - Toon lijst met pakketten die met regexpatroon overeenkomen\n"
-"  show - Toon een leesbaar dossier voor het pakket\n"
-"  depends - Toon de vereisten voor een pakket\n"
+"  show - Toon een leesbaar overzicht voor het pakket\n"
+"  depends - Toon de afhankelijkheden van een pakket\n"
 "  rdepends - Toon de pakketten die afhankelijk zijn van een pakket\n"
-"  pkgnames - Toon de namen van alle pakketten\n"
+"  pkgnames - Toon de namen van alle pakketten op het systeem\n"
 "  dotty - Genereer pakketgrafen voor GraphViz\n"
 "  xvcg - Genereer pakketgrafen voor xvcg\n"
 "  policy - Toon beleidsinstellingen\n"
 "\n"
 "Opties:\n"
-" -h  Deze hulptekst.\n"
-" -p=? De pakketcache.\n"
-" -s=? De broncache.\n"
-" -q  Voortgangsindicator uitschakelen.\n"
-" -i  Toon alleen belangrijke vereisten voor unmet opdracht.\n"
-" -c=? Lees dit configuratiebestand.\n"
+" -h  Deze hulptekst\n"
+" -p=? De pakketcache\n"
+" -s=? De broncache\n"
+" -q  Voortgangsindicator uitschakelen\n"
+" -i  Toon alleen belangrijke vereisten voor de 'unmet' opdracht\n"
+" -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
 " -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
-"\n"
 "Zie de apt-cache(8) en apt.conf(5) handleidingen voor meer informatie.\n"
 
 #: cmdline/apt-cdrom.cc:77
-#, fuzzy
 msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 msgstr ""
-"Gelieve een naam voor deze schijf op te geven, zoals 'Debian 2.1r1 Schijf 1'"
+"Gelieve een naam voor deze schijf op te geven, bijvoorbeeld 'Debian 5.0.3 "
+"Schijf 1'"
 
 #: cmdline/apt-cdrom.cc:92
 msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
 msgstr "Gelieve een schijf in het station te plaatsen en op 'enter' te drukken"
 
 #: cmdline/apt-cdrom.cc:127
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
-msgstr "Hernoemen van %s naar %s is mislukt"
+msgstr "Aankoppelen van '%s' op '%s' is mislukt"
 
 #: cmdline/apt-cdrom.cc:162
 msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
@@ -385,8 +386,7 @@
 " -o=? Set an arbitrary configuration option"
 msgstr ""
 "Gebruik: apt-ftparchive [opties] commando\n"
-"\n"
-"Commandos': packages <pad naar .deb's> [voorrangsbestand [padprefix]]\n"
+"Opdrachten: packages <pad naar .deb's> [voorrangsbestand [padprefix]]\n"
 "      sources <pad naar .dsc's> [voorrangsbestand [padprefix]]\n"
 "      contents <pad>\n"
 "      release <pad>\n"
@@ -448,12 +448,11 @@
 msgstr "DB is verouderd, opwaardering van %s wordt geprobeerd"
 
 #: ftparchive/cachedb.cc:72
-#, fuzzy
 msgid ""
 "DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
 "remove and re-create the database."
 msgstr ""
-"DB-formaat is ongeldig. Als u opgewaardeerd heeft van een oudere versie, van "
+"DB-formaat is ongeldig. Als u opgewaardeerd heeft van een oudere versie van "
 "apt, dient u de database te verwijderen en opnieuw aan te maken."
 
 #: ftparchive/cachedb.cc:77
@@ -897,7 +896,7 @@
 #: cmdline/apt-get.cc:993 cmdline/apt-get.cc:2314 apt-pkg/algorithms.cc:1389
 #, c-format
 msgid "Failed to fetch %s %s\n"
-msgstr "Ophalen van %s %s is mislukt\n"
+msgstr "Ophalen van %s is mislukt %s\n"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:1011
 msgid "Some files failed to download"
@@ -1006,22 +1005,22 @@
 #: cmdline/apt-get.cc:1321
 #, c-format
 msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Negeer niet beschikbare doelrelease '%s' van pakket '%s'"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:1352
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
-msgstr "Kon de status van de bronpakketlijst %s niet opvragen"
+msgstr "'%s' wordt genomen als bronpakket in plaats van '%s'\n"
 
 #. if (VerTag.empty() == false && Last == 0)
 #: cmdline/apt-get.cc:1389
 #, c-format
 msgid "Ignore unavailable version '%s' of package '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Negeer niet beschikbare versie '%s' van pakket '%s'"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:1405
 msgid "The update command takes no arguments"
-msgstr "De 'update'-opdracht aanvaard geen argumenten"
+msgstr "De opdracht 'update' aanvaard geen argumenten"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:1418
 msgid "Unable to lock the list directory"
@@ -1040,11 +1039,10 @@
 "nodig:"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:1525
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
 msgstr ""
-"De volgende pakketten zijn automatisch geïnstalleerd en zijn niet langer "
-"nodig:"
+"%lu pakketten zijn automatisch geïnstalleerd en zijn niet langer nodig.\n"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:1526
 msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
@@ -1281,7 +1279,6 @@
 msgstr "Ondersteunde modules:"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:2722
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Usage: apt-get [options] command\n"
 "    apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
@@ -1325,49 +1322,47 @@
 "            This APT has Super Cow Powers.\n"
 msgstr ""
 "Gebruik: apt-get [opties] opdracht\n"
-"       apt-get [opties] install|remove pakket1 [pakket2 ...]\n"
-"       apt-get [opties] source pakket1 [pakket2 ...]\n"
+"     apt-get [opties] install|remove pakket1 [pakket2 ...]\n"
+"     apt-get [opties] source pakket1 [pakket2 ...]\n"
 "\n"
-"apt-get is een eenvoudige commandoregel-interface voor het ophalen en \n"
-"installeren van pakketten. De meest gebruikte opdrachten zijn 'update' en\n"
-"'install'.\n"
+"apt-get is een eenvoudige commandoregel-interface voor het ophalen en\n"
+"installeren van pakketten. De meest gebruikte opdrachten zijn 'update\n"
+"en 'install'.\n"
 "\n"
 "Opdrachten:\n"
-"  update - Haal de laatste versie van de pakketlijst op\n"
-"  upgrade - Opwaardeer alle geïnstalleerde pakketten\n"
+"  update - Haal de huidige versie van pakketlijsten op\n"
+"  upgrade - Voer een opwaardering uit\n"
 "  install - Installeer nieuwe pakketten (pakket is b.v. libc6, niet libc6."
 "deb)\n"
 "  remove - Verwijder pakketten\n"
-"  autoremove - Verwijder alle niet-gebruikte pakketten\n"
-"  purge - Verwijder en wis pakketten\n"
+"  autoremove - Verwijder automatisch alle ongebruikte pakketten\n"
+"  purge - Verwijder pakketten en hun configuratiebestanden\n"
 "  source - Haal bronarchieven op\n"
-"  build-dep - Installeer de pakketten vereist voor het bouwen van de "
-"bronpakketten op\n"
+"  build-dep - Installeer de pakketten vereist voor het bouwen van "
+"bronpakketten\n"
 "  dist-upgrade - Opwaardeer de distributie, zie apt-get(8)\n"
 "  dselect-upgrade - Opwaardeer volgens dselect-selecties\n"
-"  clean - Wis opgehaalde archief bestanden\n"
-"  autoclean - Wis oude opgehaalde archief bestanden\n"
+"  clean - Verwijder opgehaalde archiefbestanden\n"
+"  autoclean - Verwijder verouderde opgehaalde archiefbestanden\n"
 "  check - Controleer onvoldane vereisten\n"
 "\n"
 "Opties:\n"
-" -h  Deze hulptekst\n"
-" -q   Logbare uitvoer - geen voortgangsindicator\n"
-" -qq  Uitvoer bestaat louter uit foutmeldingen\n"
-" -d   Alleen ophalen - archieven NIET installeren of uitpakken\n"
-" -s   Doe-niets. Doe alleen sorteersimulatie\n"
-" -y   Antwoord ja op alle vragen zonder ze te stellen\n"
-" -f   Probeer door te gaan als de integriteitstest faalt\n"
-" -m  Probeer door te gaan als sommige archieven niet gevonden kunnen "
-"worden\n"
-" -u  Toon ook een lijst van bijgewerkte pakketten\n"
-" -b   Bouw het bronpakket na het ophalen\n"
-" -V  Toon uitgebreide versie nummers\n"
+" -h  Deze hulptekst\n"
+" -q  Logbare uitvoer - geen voortgangsindicator\n"
+" -qq Geen uitvoer anders dan foutmeldingen\n"
+" -d  Alleen ophalen - archieven NIET installeren of uitpakken\n"
+" -s  Doe-niets. Doe alleen sorteersimulatie\n"
+" -y  Antwoord \"ja\" op alle vragen zonder ze te stellen\n"
+" -f  Probeer door te gaan als de integriteitstest faalt\n"
+" -m  Probeer door te gaan als archieven niet gevonden kunnen worden\n"
+" -u  Toon ook een lijst van bijgewerkte pakketten\n"
+" -b  Bouw het bronpakket nadat het is opgehaald\n"
+" -V  Toon uitgebreide versie nummers\n"
 " -c=? Lees dit configuratiebestand\n"
 " -o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp\n"
-"\n"
 "Zie de apt-get(8), sources.list(5) en apt.conf(5) handleidingen\n"
 "voor meer informatie en opties.\n"
-"            Deze APT heeft Super Koekrachten.\n"
+"            Deze APT heeft Super Koe kracht.\n"
 
 #: cmdline/apt-get.cc:2890
 msgid ""
@@ -1376,6 +1371,10 @@
 "   Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
 "   so don't depend on the relevance to the real current situation!"
 msgstr ""
+"OPMERKING: Dit is een simulatie!\n"
+"  Voor daadwerkelijke uitvoering heeft apt-get beheerdersrechten nodig.\n"
+"  Houd er ook rekening mee ook dat vergrendeling is uitgeschakeld en\n"
+"  vertrouw dus niet op de relevantie voor de werkelijke huidige situatie!"
 
 #: cmdline/acqprogress.cc:55
 msgid "Hit "
@@ -1459,16 +1458,13 @@
 # matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
 # at only 80 characters per line, if possible.
 #: dselect/install:101
-#, fuzzy
 msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
-msgstr "Er zijn fouten opgetreden tijdens het uitpakken. De geïnstalleerde"
+msgstr ""
+"Er zijn fouten opgetreden tijdens het uitpakken. Geïnstalleerde pakketten"
 
 #: dselect/install:102
-#, fuzzy
 msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
-msgstr ""
-"pakketten worden geconfigureerd. Hierbij kunnen fouten meerdere malen "
-"optreden"
+msgstr "worden geconfigureerd. Hierbij kunnen fouten meerdere malen optreden"
 
 #: dselect/install:103
 msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
@@ -1513,12 +1509,12 @@
 
 #: apt-inst/contrib/arfile.cc:78
 msgid "Error reading archive member header"
-msgstr "Fout bij het lezen van de koptekst van het archief-onderdeel"
+msgstr "Fout bij het lezen van de koptekst van het archiefonderdeel"
 
 #: apt-inst/contrib/arfile.cc:90
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid archive member header %s"
-msgstr "Ongeldige koptekst in archiefonderdeel"
+msgstr "Ongeldige koptekst voor archiefonderdeel: %s"
 
 #: apt-inst/contrib/arfile.cc:102
 msgid "Invalid archive member header"
@@ -2001,24 +1997,25 @@
 msgstr "Tijdelijke fout bij het opzoeken van '%s'"
 
 #: methods/connect.cc:194
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
-msgstr "Er gebeurde iets raars bij het zoeken naar '%s:%s' (%i)"
+msgstr "Er gebeurde iets raars bij het oplossen van '%s:%s' (%i - %s)"
 
 #: methods/connect.cc:241
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to connect to %s:%s:"
-msgstr "Kan niet verbinden met %s %s:"
+msgstr "Kan geen verbinding maken met %s %s:"
 
 #. TRANSLATOR: %s is the trusted keyring parts directory
 #: methods/gpgv.cc:78
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No keyring installed in %s."
-msgstr "Installatie wordt afgebroken."
+msgstr "Geen sleutelring geïnstalleerd in %s."
 
 #: methods/gpgv.cc:104
 msgid "E: Too many keyrings should be passed to gpgv. Exiting."
 msgstr ""
+"E: Te veel sleutelringen om door te geven aan gpgv. Er wordt afgesloten."
 
 #: methods/gpgv.cc:121
 msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
@@ -2135,9 +2132,8 @@
 msgstr "Fout bij het lezen van de server"
 
 #: methods/http.cc:985 apt-pkg/contrib/mmap.cc:215
-#, fuzzy
 msgid "Failed to truncate file"
-msgstr "Wegschrijven van bestand %s is mislukt"
+msgstr "Afbreken van bestand is mislukt"
 
 #: methods/http.cc:1150
 msgid "Bad header data"
@@ -2166,30 +2162,32 @@
 "Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Limit. "
 "Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
 msgstr ""
+"Onvoldoende ruimte voor Dynamische MMap. Gelieve de grootte van APT::Cache-"
+"Limit te verhogen. Huidige waarde: %lu. (man 5 apt.conf)"
 
 #. d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
 #: apt-pkg/contrib/strutl.cc:363
 #, c-format
 msgid "%lid %lih %limin %lis"
-msgstr ""
+msgstr "%lid %liu %limin %lis"
 
 #. h means hours, min means minutes, s means seconds
 #: apt-pkg/contrib/strutl.cc:370
 #, c-format
 msgid "%lih %limin %lis"
-msgstr ""
+msgstr "%liu %limin %lis"
 
 #. min means minutes, s means seconds
 #: apt-pkg/contrib/strutl.cc:377
 #, c-format
 msgid "%limin %lis"
-msgstr ""
+msgstr "%limin %lis"
 
 #. s means seconds
 #: apt-pkg/contrib/strutl.cc:382
 #, c-format
 msgid "%lis"
-msgstr ""
+msgstr "%lis"
 
 #: apt-pkg/contrib/strutl.cc:1057
 #, c-format
@@ -2355,9 +2353,9 @@
 msgstr "Subproces %s ontving een segmentatiefout."
 
 #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:582
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Sub-process %s received signal %u."
-msgstr "Subproces %s ontving een segmentatiefout."
+msgstr "Subproces %s ontving signaal %u."
 
 #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:586
 #, c-format
@@ -2451,7 +2449,7 @@
 
 #: apt-pkg/pkgcache.cc:226
 msgid "Enhances"
-msgstr ""
+msgstr "Vult aan"
 
 #: apt-pkg/pkgcache.cc:237
 msgid "important"
@@ -2565,6 +2563,8 @@
 "Could not perform immediate configuration on '%s'.Please see man 5 apt.conf "
 "under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 msgstr ""
+"Kon onmiddelijke configuratie van '%s' niet uitvoeren. Voor details zie 'man "
+"5 apt.conf', onder APT::Immediate-Configure. (%d)"
 
 #: apt-pkg/packagemanager.cc:440
 #, c-format
@@ -2584,11 +2584,13 @@
 "Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'.Please "
 "see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
 msgstr ""
+"Kon onmiddelijke configuratie van reeds uitgepakte '%s' niet uitvoeren. Voor "
+"details zie 'man 5 apt.conf', onder APT::Immediate-Configure."
 
 #: apt-pkg/pkgrecords.cc:32
 #, c-format
 msgid "Index file type '%s' is not supported"
-msgstr "Indexbestandtype '%s' wordt niet ondersteund"
+msgstr "Indexbestand van type '%s' wordt niet ondersteund"
 
 #: apt-pkg/algorithms.cc:248
 #, c-format
@@ -2674,7 +2676,8 @@
 #: apt-pkg/srcrecords.cc:44
 msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
 msgstr ""
-"Uw bronnenlijst (/etc/apt/sources.list) dient minstens 1 bron-URI te bevatten"
+"Uw bronnenlijst (/etc/apt/sources.list) dient tenminste één bron-URI te "
+"bevatten"
 
 #: apt-pkg/cachefile.cc:71
 msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
@@ -2688,9 +2691,10 @@
 "U kunt misschien 'apt-get update' uitvoeren om deze problemen te verhelpen"
 
 #: apt-pkg/policy.cc:316
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
-msgstr "Ongeldige record in het voorkeurenbestand, geen 'Package'-koptekst"
+msgstr ""
+"Ongeldige record in het voorkeurenbestand %s, 'Package' koptekst ontbreekt"
 
 #: apt-pkg/policy.cc:338
 #, c-format
@@ -2847,19 +2851,19 @@
 msgstr "Grootte komt niet overeen"
 
 #: apt-pkg/indexrecords.cc:40
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to parse Release file %s"
-msgstr "Kon pakketbestand %s niet ontleden (1)"
+msgstr "Kon Release-bestand %s niet ontleden"
 
 #: apt-pkg/indexrecords.cc:47
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No sections in Release file %s"
-msgstr "Let op, %s wordt geselecteerd in plaats van %s\n"
+msgstr "Geen secties in Release-bestand %s"
 
 #: apt-pkg/indexrecords.cc:81
 #, c-format
 msgid "No Hash entry in Release file %s"
-msgstr ""
+msgstr "Geen Hash-vermelding in Release-bestand %s"
 
 #: apt-pkg/vendorlist.cc:66
 #, c-format
@@ -2924,6 +2928,8 @@
 "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
 "wrong architecture?"
 msgstr ""
+"Kan geen Package-bestanden vinden. Is did mogelijk geen Debian schijf, of de "
+"verkeerde architectuur?"
 
 #: apt-pkg/cdrom.cc:710
 #, c-format
@@ -2978,24 +2984,24 @@
 "bestanden\n"
 
 #: apt-pkg/indexcopy.cc:530
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Skipping nonexistent file %s"
-msgstr "Configuratiebestand %s wordt geopend"
+msgstr "Niet-bestaand bestand %s wordt overgeslagen"
 
 #: apt-pkg/indexcopy.cc:536
 #, c-format
 msgid "Can't find authentication record for: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Kan geen authenticatierecord vinden voor: %s"
 
 #: apt-pkg/indexcopy.cc:542
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Hash mismatch for: %s"
-msgstr "Hash-som komt niet overeen"
+msgstr "Hash-som komt niet overeen voor: %s"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:49
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Installing %s"
-msgstr "%s is geïnstalleerd"
+msgstr "%s wordt geïnstalleerd"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:50 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:662
 #, c-format
@@ -3008,24 +3014,24 @@
 msgstr "%s wordt verwijderd"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:52
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Completely removing %s"
-msgstr "%s is volledig verwijderd"
+msgstr "%s wordt volledig verwijderd"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:53
 #, c-format
 msgid "Running post-installation trigger %s"
-msgstr ""
+msgstr "Post-installatie-trigger %s wordt uitgevoerd"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:558
 #, c-format
 msgid "Directory '%s' missing"
-msgstr "Map '%s' is afwezig."
+msgstr "Map '%s' ontbreekt"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:565
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not open file '%s'"
-msgstr "Kon het bestand %s niet openen"
+msgstr "Kon bestand '%s' niet openen"
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:655
 #, c-format
@@ -3075,7 +3081,7 @@
 
 #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:910
 msgid "Running dpkg"
-msgstr ""
+msgstr "dpkg wordt uitgevoerd"
 
 #: apt-pkg/deb/debsystem.cc:70
 #, c-format
@@ -3083,21 +3089,25 @@
 "Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
 "it?"
 msgstr ""
+"Kan de beheersmap (%s) niet vergrendelen. Is deze in gebruik door een ander "
+"proces?"
 
 #: apt-pkg/deb/debsystem.cc:73
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
-msgstr "Kon de lijst-map niet vergrendelen"
+msgstr "Kan de beheersmap (%s) niet vergrendelen. Heeft u beheerdersrechten?"
 
 #: apt-pkg/deb/debsystem.cc:82
 msgid ""
 "dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct "
 "the problem. "
 msgstr ""
+"dpkg werd onderbroken; voer handmatig 'dpkg --configure -a' uit om het "
+"probleem te verhelpen. "
 
 #: apt-pkg/deb/debsystem.cc:100
 msgid "Not locked"
-msgstr ""
+msgstr "Niet vergrendeld"
 
 #: methods/rred.cc:465
 #, c-format
@@ -3105,6 +3115,8 @@
 "Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch seems "
 "to be corrupt."
 msgstr ""
+"Kon %s niet patchen met mmap of met een bestandsoperatie - de patch lijkt "
+"beschadigd te zijn."
 
 #: methods/rred.cc:470
 #, c-format
@@ -3112,6 +3124,8 @@
 "Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch seems "
 "to be corrupt."
 msgstr ""
+"Kon %s niet patchen met mmap (maar zonder mmap-specifieke fout) - de patch "
+"lijkt beschadigd te zijn."
 
 #: methods/rsh.cc:330
 msgid "Connection closed prematurely"

Attachment: apt_0.7.25.3_nl.po.gz
Description: GNU Zip compressed data


Reply to: