[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mailinglist toevoegen aanOn Sunday 06 September 2009, Paul van der Vlis wrote:
> Ik zie op de nederlandse supportpagina echter wel verwijzingen naar
> specifiek nederlandse nieuwsgroepen, dus waarom niet naar een specifiek
> nederlandse debian mailinglist.

Stel het voor op de debian-www mailing lijst, met CC naar debian-i18n. Ik 
voel er echter weinig voor om dit op eigen houtje te doen.

Sommige talen hebben al wel een verwijzing naar taal-specifieke IRC 
kanalen (hadden wij er niet ook één?).

Mogelijk dat er een afzonderlijke semi-standaard sectie zou kunnen worden 
bedacht voor "ondersteuning in de eigen taal".


Reply to: