[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Het mail archief voor deze lijst schonen van spamHoi allen,

I ben zojuist het mail archief van de d-l10n-dutch lijst [1] geheel 
doorgelopen voor de jaren 2006, 2007, 2008 en 2009 (t/m 2009/04) en heb 
alle spam die ik aantrof gerapporteerd als spam. Dat ging verrassend 
vlot, deels omdat alle maanden slechts één pagina zijn.

Ik zal de eerdere jaren in de komende weken waarschijnlijk ook nog doen.

Als nog een paar mensen hetzelfde doen, zouden we het archief voor de 
lijst op korte termijn schoon moeten kunnen hebben.

Zie ook het bijna laatste item in [2].

Gr,
Frans

[1] http://lists.debian.org/debian-l10n-dutch/
[2] http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2009/04/msg00012.html

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: