[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libapache2-mod-python (4 strings)On Thu, January 22, 2009 23:33, Vincent Zweije wrote:
> Package: libapache2-mod-python
> Version: 3.3.1-6
> Severity: minor
> Tags: patch l10n
>
>
> Naar speciaal verzoek gericht aan mij doe ik deze er nog even uit...

| "De mod_python module dient te worden geactiveerd indien hosted websites "
| "zijn features gebruiken."

Ik vind "hosted websites" en "features" niet heel netjes. Kun je niet het
volgende schrijven:

De mod_python-module dient te worden geactiveerd indien websites op deze
machine hier gebruik van willen maken.

Sowieso begrijp ik eigenlijk de hele template niet; ik zal hier even een
mail over naar de maintainer sturen.


Thijs


Reply to: