[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verbeteringen vertaling d-i partman> 1) Meervoud van quota is quota's.

Van Dale:
Meervoud van quotum is quotums of quota.

Ook mogelijk: Meervoud van quota is quota's...

Ik snap het niet helemaal , nooit latijn gehad, maar vind de tweede
optie van de eerste regel mooier (lijkt ook de voorkeur van de Van
Dale): dus het meervoud is quota zou ik zeggen.

PaulAttachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: