[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/securityUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/security
In directory gluck:/tmp/cvs-serv5974/security

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
Dutch translation updates

--- /cvs/webwml/webwml/dutch/security/index.wml	2008/04/12 17:52:49	1.43
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/security/index.wml	2008/05/16 11:28:59	1.44
@@ -1,19 +1,20 @@
 #use wml::debian::template title="Beveiligingsinformatie" GEN_TIME="yes"
 #use wml::debian::recent_list
-#use wml::debian::translation-check translation="1.84"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.85"
 
 # Last Translation Update by $Author: fjp $
-# Last Translation Update at $Date: 2008/04/12 17:52:49 $
+# Last Translation Update at $Date: 2008/05/16 11:28:59 $
 
-<p>Debian neemt beveiliging zeer serieus. Alle beveiligingsproblemen
-die onder onze aandacht worden gebracht, worden binnen een redelijke tijdsspanne 
-opgelost. Vele berichten worden gecoördineerd met andere leveranciers van vrije 
-software en worden op dezelfde dag gepubliceerd als een probleem 
-publiek wordt gemaakt. Daarnaast heeft Debian een <a href="audit/">Security Audit</a> 
-team dat het archief nakijkt op nieuwe of onopgeloste beveiligingsproblemen.</p>
+<p>Debian neemt beveiliging zeer serieus. Alle beveiligingsproblemen die
+onder onze aandacht worden gebracht en zorgen ervoor dat deze binnen een
+redelijke termijn worden opgelost. Vele berichten worden gecoördineerd met
+andere leveranciers van vrije software en worden op dezelfde dag gepubliceerd
+als een probleem  publiek wordt gemaakt. Daarnaast heeft Debian een
+<a href="audit/">Security Audit</a> team dat het archief nakijkt op nieuwe
+of onopgeloste beveiligingsproblemen.</p>
 
-<p>Ervaring wijst uit dat <q>security by obscurity</q> (het verborgen houden van
-aanwezige problemen) niet werkt. Openbare melding van problemen maakt het
+<p>Ervaring wijst uit dat <q>security by obscurity</q> (het verborgen houden
+van aanwezige problemen) niet werkt. Openbare melding van problemen maakt het
 mogelijk om snel en goed een oplossing te vinden. In deze gedachtenlijn wordt
 op deze pagina's de status van het Debian project gegeven met betrekking tot
 bekende beveiligingsproblemen die mogelijk op Debian van toepassing zijn.</p>


Reply to: