[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://cyrus-sasl2 (15 strings)On Wednesday 06 February 2008, Vincent Zweije wrote:
#: ../sasl2-bin.templates:3001
> msgid ""
> "That file has to be upgraded to a newer database format. First, a backup
> of the current file will be created. You can use that if you need to
> manually downgrade Cyrus SASL. However, automatic downgrades are not
> supported." 
> msgstr ""
> "Dat bestand moet worden opgewaardeerd naar een nieuwer formaat. Eerst
> wordt een reservekopie van het huidige bestand gemaakt. U kunt dit
> gebruiken als u handmatig Cyrus SASL moet afwaarderen. Automatische
> afwaarderingen worden echter niet ondersteund."

s/afwaarderingen/degraderingen/ (in eerdere vertalingen ook altijd zo 
gebruikt)

> msgid ""
> "Please specify the backup file name. You should check the available
> disk space in that location. If the backup file already exists, it will
> be overwritten. Leaving this field empty will select the default value
> (/var/backups/sasldb2.bak)."
> msgstr ""
> "Gelieve de naam van het reservekopie-bestand op te geven. Het is aan "
> "te raden de beschikbare schijfruimte op die locatie te bekijken. Als
> het reservekopie-bestand al bestaat zal het worden overschreven. Als u dit
> veld leeg laat wordt de standaardwaarde /var/backups/sasldb2.bak
> gebruikt." 

s/het reservekopie-bestand/de reservekopie/g
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: