[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dutch.debian.net verhuisdHi,

dutch.debian.net verhuisd, er is waarschijnlijk wat downtime. Ook ben
ik niet zo slim met de database omgesprongen, er kunnen wat dingen niet
helemaal goed gegaan zijn.

Even geduld AUB

grts Tim

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: