[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://norwegian (5 strings)On Wed, 2007-03-07 at 20:27 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "Zoals u wellicht weet heeft Noors twee verschillende
> geschreven vormen bokmaal en nynorsk. Welke variant wilt u gebruiken?"

s/vormen/vormen:/   (3x)

Ik zal kijken of ik iets kan doen aan de stringduplicatie in dat
package.


groeten,
ThijsAttachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: