[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://shorewall (34 strings)On Tuesday 06 March 2007, Thijs Kinkhorst wrote:
> > "* Het is niet langer mogelijk om 'rate'-limieten in te stellen via de
> > kolom\n" "  ACTION of via /etc/shorewall/rules. Dit gaat nu via de
> > kolom 'RATE LIMIT'."
>
> Is er iets te bedenken voor 'rate'-limieten?

blijkbaar niemand met ideeen?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: shorewall_3.2.9-1_nl.po
Description: application/gettext

Attachment: pgpjSRl3D_Ki_.pgp
Description: PGP signature


Reply to: