[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debonf://zephyr (7 strings)On Friday 02 March 2007, Thijs Kinkhorst wrote:
> On Fri, 2007-03-02 at 19:55 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > msgid "for internal use"
> > msgstr "voor intern gebruik"
>
> Deze zou niet als translatable gemarkeerd moeten zijn in de source. Dat
> kun je doorgeven aan de maintainer; hij moet "_Description" vervangen
> door "Description".

bug report is ingestuurd

> verder prima!
> Goed werk, veel vertalingen!

:) en net op tijd, we kunnen toch niet hebben dat de japanners ons 
voorbijsteken [1]

[1] http://www.perrier.eu.org/weblog/2007/02/27#blitz-nmu-40
--
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)

Attachment: pgpBOr1ggkOLl.pgp
Description: PGP signature


Reply to: