[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debonf://zephyr (7 strings)On Fri, 2007-03-02 at 19:55 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> en nu met attachment

> 
> msgid "Please type the full names of your zephyr servers, separated by
> spaces. (note that this can be a subset of what you're telling the
> servers)"
> msgstr "Gelieve de volledige naam van uw zephyr-servers op te geven
> gescheiden met spaties. (merk op dat dit een subset kan zijn van wat u
> aan de servers verteld)"

s/gescheiden met/gescheiden door/
s/verteld/vertelt/
punt niet achter spaties maar achter haakje sluit

zelfde wijzigingen voor de string onderaan

> msgid "for internal use"
> msgstr "voor intern gebruik"

Deze zou niet als translatable gemarkeerd moeten zijn in de source. Dat
kun je doorgeven aan de maintainer; hij moet "_Description" vervangen
door "Description".


verder prima!
Goed werk, veel vertalingen!

Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: