[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://ppp (5 nieuwe strings)Frans Pop wrote:
> Meteen maar een LCFC omdat het een bestaande vertaling betreft.
> De laatste 5 strings zijn nieuw; de overige zijn ongewijzigd.


> msgstr "Geprobeerd is een PPPoE-verbinding tot stand te brengen, maar
> de opgegeven login-gegevens waren onjuist. Hierdoor is de
> authentificatie mislukt."

s/authentificatie/authenticatie/, verder prima.


ThijsReply to: