[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://udev (6 strings)On Thursday 28 December 2006 13:32, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > msgid "Reboot needed after this upgrade"
> > msgstr ""
> > "Herstart nodig na deze opwaardering"
>
> Graag volledige zinnen, klinkt zo nors anders
>
> -> "Er is een herstart nodig na deze opwaardering"

Hmm. Voor strings die in titels van dialogen gebruikt worden, vindt ik 
ingekorte zinnen nog wel acceptabel, zeker als ze te lang dreigen te 
worden.

In dit geval zou je er zelfs van kunnen maken:
"Herstart nodig na opwaardering"
("deze" heeft IMO geen enkele toegevoegde waarde)

Attachment: pgp3YebLHTayl.pgp
Description: PGP signature


Reply to: