[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gebreken in vertaling van shadow-4.0.18.1 [patch]On Tuesday 03 October 2006 22:03, Benno Schulenberg wrote:
> [Deze mail is eigenlijk bedoeld voor Bart Cornelis, maar van hem
> krijg ik geen antwoord.  Misschien met vakantie?]

nee, heb deze wel gehad, men laptop had echter onverwacht de geest gegeven, 
en de nieuwe is pas net aangekomen en ingericht, 'k zit momenteel dus nogal 
achter met mijn Debian mail.

> Bij het nakijken van de vertaling van util-linux vielen me wat
> foutjes op in de vertaling van shadow (dat enkele van dezelfde
> programmaatjes bevat als util-linux).  Bijgaande patch, nu gezipt,
> verbetert die.  Voor een groot deel gaat het om het herstel van
> uitlijningen (witruimte), van typfouten en van inconsequentheden.

bedankt, 'k zorg dat deze bij de volgende vertalingsupdate meegenomen 
wordt :)

> Maar het corrigeert ook een paar fuzzies die geheel verkeerd waren:
> de --help's van chsh en groupmod.

dit soort fuzzies worden gecreerd wanneer automatisch de meest er op 
lijkende vertaling wordt ingevuld bij nieuwe (of erg veranderde) strings
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpgfm7ASmlVC.pgp
Description: PGP signature


Reply to: